ตั๋วเครื่องบิน กวางเจา 


       กว่างโจว กวางโจว หรือ กวางเจา เมืองกว่างโจว ตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหม ทางทะเลในครั้งอดีต และยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกว่างโจวแม้จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน แต่กว่างโจวยังมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในรูปสถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในตัวเมืองมีวัดชื่อ กวงเซี่ยวซื่อ เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในสมัยราชวงศ์ ฮั่น เคยเป็นที่ประทับของ ฮ่องเต้ หนานเยว่ แห่งยุคฮั่นตะวันตก จนมา ถึงยุคฮั่นตะวันออก จึงได้กลายเป็นวัด ยังมีวัดอีกแห่งหนึ่งชื่อ ลิ่วหรงซื่อ ถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ.1080 เดิมมิใช่ชื่อนี้ จนถึงสมัยราชวงศ์ ซ่ง (ราชวงศ์ซ้อง) นักวรรณคดีผู้ยิ่งใหญ่ ชื่อ ซู ซื่อ ได้มาเที่ยวที่นี่ เห็นว่าภายในวัดมีต้น หรง อยู่หกต้น จึงหยิบ พู่กันขึ้นมาเขียนตัวอักษร 2 ตัว ว่า ลิ่ว หรง (ลิ่ว คือ หก ; หรง คือ ชื่อต้นไม้) จนถึงราชวงศ์หมิงประชาชนจึงเรียก วัดนี้ว่า ลิ่ว หรง ซื่อ ตั๋วเครื่องบินกวางเจา ราคาถูก
ธงชาติ ประเทศจีน


แผนที่ กวางโจว


ภูมิอากาศ กวางโจว
ถูกจัดว่าดีมาก ฤดูหนาวไม่หนาวจัด ฤดูร้อนไม่ร้อนจนเกินไป   ทั้งสี่ฤดูตลอดปีจะมีดอกไม้บาน ผู้คนจึงมักเรียกกว่างโจวว่า “เมืองดอกไม้” กว่างโจวมีภูมิทัศน์ที่งามตามีจุดชมวิวมากมาย
แม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุก กวางโจว ตั๋วเครื่องบินกวางเจา
แม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุก เป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง มีความยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร เป็นอันดับสาม ของประเทศ คนจีนเรียกว่าแม่น้ำไข่มุก เพราะเชื่อว่าเกิดจากหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งใต้แม่น้ำ เป็นหินไข่มุกทะเลขนาดใหญ่ ลักษณะกลมมน ผิวเรียบเนียน ส่องประกายคล้ายไข่มุก
ตั๋วเครื่องบินกวางเจา ราคาถูก
เป็นชื่อตามลักษณะที่มัก จะมีเมฆสีขาวปกคลุมที่ยอดเขาเสมอ ( ไป๋ = สีขาว ; ยวิ๋น = เมฆ ) บนภูเขามีต้นไม้สูง รวมทั้ง พืชพันธ์ดอกไม้ และต้นหญ้า มีน้ำใส หน้าผาสีแดง งดงามยิ่งนัก ได้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทั้งสวน สาธารณะทั้งโรงแรมที่พัก นักท่องเที่ยวที่มีชีวิตจำเจอยู่ในเมืองเมื่อได้มาพักผ่อนที่นี่มักพูดเป็นเสียงเดียว กันว่า “วันหยุดมาพักที่นี่สัก 2 – 3 วัน แล้ว ไม่มีที่อื่นใดที่ดีเท่าที่นี้ซึ่งการเดิน ทางขึ้นไปสามารถทำไดั้ทั้งการเดิน นั่งเคเบิ้ลคารืหรือจะเป็นการนั่งรถไฟฟ้า และที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวของเมืองกว่างโจวซึ่งสามารถเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้ทั้งเมืองเลยทีเดียว คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ
ตั๋วเครื่องบินกวางเจา ราคาถูกตั๋วเครื่องบินกวางเจา   ตั๋วเครื่องบินกวางเจาราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินกวางเจา   จองตั๋วกวางเจา.com   กวางเจา   ตั๋วเครื่องบินกวางเจา   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินกวางเจา   โปรโมชั่นตั๋วกวางเจาราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินกวางเจา   จองตั๋วเครื่องบินกวางเจา   จองตั๋วเครื่องบินกวางเจาราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกวางเจา   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกวางเจาราคาถูก   ไปกวางเจา   ตั๋วไปกวางเจา   Kuangzhou   ข้อมูลท่องเที่ยวกวางเจา   ตั๋วเครื่องบินกวางเจา   กวางเจา   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินกวางเจา   จองตั๋วเครื่องบินกวางเจา   ตั๋วเครื่องบิน กวางเจาราคาถูก