ตั๋วเครื่องบิน กัวลาลัมเปอร์ 
Travel Guide : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกัวลาลัมเปอร์

       กัวลาลัมเปอร์ เป็นเมืองหลวงของสหพันธ์รัฐมาเลเซีย มีประชากรประมาณ 2 ล้านคนเศษชาวมาเลย์ โดยปกติแล้วจะเรียกชื่อเมืองหลวงว่า เคแอล ประชากรประกอบด้วยชาวมาเลย์ ชาวจีน ชาวอินเดียและ ชาวยุโรปที่มีรากฐานวัฒนธรรมแตกต่างกัน แต่ก็อยู่รวมกันได้อย่าง ผสมผสานกลมกลืน ในเมืองหลวงของมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์มิได้เป็นแค่ "สวนสวรรค์แห่งแสงสี "(Garden City of Lights)กัวลาลัมเปอร์ยังมีอีกชื่อ หนึ่งว่าเป็น "สวรรค์ของนัก ช็อปปิ้ง " อีกด้วยในศูนย์การค้า ตั๋วเครื่องบินกัวลาลัมเปอร์ ราคาถูก
ธงชาติ กัวลาลัมเปอร์


แผนที่ กัวลาลัมเปอร์


ภูมิอากาศ กัวลาลัมเปอร์
เป็นเมืองร้อน อากาศอบอุ่นและชื้นตลอดปี อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 21-32 องศาเซลเซียสหอสูงฝาแฝดเปโทรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกสูงถึง88ชั้น เป็นอาคารสำนักงาน และ เป็นแหล่ง ช็อปปิ้ง ที่สำคัญของกรุงกัวลาลัมเปอร์ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของการแสดงศิลปะ และ การแสดง เคแอลทาวเวอร์ หรือ ตั๋วเครื่องบินกัวลาลัมเปอร์ ราคาถูก หอโทรคมนาคม มีความสูงถึง 421 เมตร สูงเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้และเป็นอันดับ 4 ของโลก บนชั้น TH01 หรือ Tower Head เป็นจุดชมวิวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการชมวิวในมุมสูง
ตั๋วเครื่องบินกัวลาลัมเปอร์ ราคาถูก
ถ้ำบาตูเคฟเป็น ถ้ำ และ วัดที่มีชื่อเสียงมกาที่สุด และ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป ถ้ำบาตู นี้อยู่ไม่ห่างไกลจาก ตัวเมืองกรุงกัวลาลัมเปอร์มากซะเท่าไร อยู่ทางเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร ในถ้ำนี้เป็นที่บูชาของศาสนาฮินดูตั้งอยู่ ตั๋วเครื่องบินกัวลาลัมเปอร์ ราคาถูก ตรงบนสุดของบันไดขึ้น ไปยังถ้ำ 272ชั้น มีถ้ำเล็กๆอยู่เชิงเขา ทุกๆเช้าชาวกัวลาลัมเปอร์ที่นับถือ ศาสนาฮินดูจะมาทำพิธีกรรม ตามความเชื่อ และ ความนับถือ เป็นจำนวนมาก
ตั๋วเครื่องบินกัวลาลัมเปอร์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบินกัวลาลัมเปอร์   ตั๋วเครื่องบินกัวลาลัมเปอร์ราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินกัวลาลัมเปอร์   จองตั๋วกัวลาลัมเปอร์.com   กัวลาลัมเปอร์   ตั๋วเครื่องบินไปกัวลาลัมเปอร์   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปกัวลาลัมเปอร์   โปรโมชั่นตั๋วกัวลาลัมเปอร์ราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินกัวลาลัมเปอร์   จองตั๋วเครื่องบินกัวลาลัมเปอร์   จองตั๋วเครื่องบินกัวลาลัมเปอร์ราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกัวลาลัมเปอร์   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกัวลาลัมเปอร์ราคาถูก   ไปกัวลาลัมเปอร์   ตั๋วไปกัวลาลัมเปอร์   Kuala Lumper   ข้อมูลท่องเที่ยวกัวลาลัมเปอร์   ตั๋วเครื่องบินสหรัฐกัวลาลัมเปอร์   กัวลาลัมเปอร์   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบิน กัวลาลัมเปอร์   จองตั๋วเครื่องบิน กัวลาลัมเปอร์   ตั๋วเครื่องบิน กัวลาลัมเปอร์ ราคาถูก