ตั๋วเครื่องบิน คุนหมิง 


       คุนหมิง คุนหมิงเป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีประวัติ ประวัติศาสตร์บนแผ่นดินผืนนี้แล้ว มากว่า 2400 ปี คุนหมิง เป็น เมืองสำคัญที่เป็นประตู เปิดไปสู่เส้นทางสายไหม ( Silk Road ) สู่ ทิเบต เสฉวน และเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองการปกครอง รวม ไปถึงระบบเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของมณฑล ยูนนาน นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดใน ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ประชากรส่วนใหญ่ใน คุนหมิง เป็นชาวจีนฮั้น และใช้ภาษาท้องถิ่นซึ่ง มีสำเนียงที่จัดอยู่ในกลุ่มแมนดารินใต้ แต่ภาษามาตรฐานกลางหรือ ภาษา Mandarin ก็เป็นภาษาที่ใช้สื่อสาร และเข้าใจกันได้ทั่วไป เนื่อง จากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" ตั๋วเครื่องบินคุนหมิง ราคาถูก
ธงชาติ คุนหมิง


แผนที่ คุนหมิง


ภูมิอากาศ คุนหมิง
เย็นสบาย ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดและฤดูร้อนอากาศ ไม่ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 15-18 องศาเซลเซียส
อุทยานป่าหินยูนนาน Stone forest china ตั๋วเครื่องบินคุนหมิง
อุทยานป่าหินยูนนาน Stone forest china ตั้งอยู่ในอำเภอสือหลินเมือง คุนหมิง มณฑลยูนนานของจีน ห่างจากตัวเมือง คุนหมิง 78 กม. มียอดหินและเสาหินใหญ่น้อยตั้งเรียงราย กระจัดกระจายอยู่ตามเนินเขา หุบเขา และในพื้นที่ราบ ป่าหินแห่งนี้จัดว่าเป็นป่าหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ภายในป่าหินมีทางแยก มากกว่า 400 สาย มีจุดท่องเที่ยวกว่า 200 จุด จึงได้สมญานามว่า วังวนใต้ทะเล " หินลักษณะสวยงามแปลกตาเหล่านี้ล้วนเป็นหินปูน ที่แต่เดิมอยู่ใต้ผิวน้ำและเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกหินเหล่านี้จึงถูกดันให้โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำกลายเป็นภูมิทัศน์ที่งดงามโดด เด่นป่าหินแห่งนี้ประมาณกันว่า มีอายุราว 270 ล้านปี ป่าหินแห่งนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆคือป่าหินน้อย (Minor stone forest) และป่าหินใหญ่ (Major stone forest) และอีกส่วนหนึ่งที่มีความงดงามไม่แพ้กันคือ ส่วนของป่าหินนอก(Outer stone forest) ซึ่ง อยู่บริเวณรอบนอกของป่าหินน้อยและป่าหินใหญ่ตามเส้นทางถนนรอบๆป่าหินน้อยป่าหินใหญ่ที่เรียบไปตามป่าหินนอกนั้นมีวิวทิวทัศน์ เป็นทุ่งดอก Cosmos หลากสี
ตั๋วเครื่องบินคุนหมิง ราคาถูก

ประตูมังกร เขาซีซาน ตั๋วเครื่องบินคุนหมิง
คนจีนกล่าวไว้ว่ามาถึง คุนหมิง จะต้องไปลอดประตูมังกร เมื่อลอดแล้วฐานะจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยเท่า ประตูมังกร เขาซีซานตั้งห่างจาก ตัวเมือง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 ผ่านอุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาล เจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี ชมความงดงามของ ทะเลสาบ คุนหมิง เตือนฉือ จากมุมมองจากที่สูง มาลอดประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ประตูแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา ในการจะลอดประตูมังกรได้ นั้นจะต้องพิชิตเขาซีซานให้ได้ก่อน โดยการเดินขึ้นบันไดประมาณ 300 กว่าขั้น บริเวณทางเดินขึ้นเขาซีซานนั้นจะมีจุดพักต่างๆ หลายจุด จุดแรกจะพบ "ศาลเจ้าหวางหลินกวง" ข้างๆของศาลเจ้าจะมีรูปที่แกะสลักบนหินเป็น "เทพเจ้าแห่งโชคลาภ" คนจีนถือว่าเมื่อเอามือลูบที่ก้อน ทองที่ท่านถือไว้ แล้วนำมาใส่กระเป๋าของเรา เหมือนกับขอเงินทองกับท่าน ขอให้ร่ำรวย เดินไปเรื่อยๆก็จะพบที่พักจุดต่างๆ บริเวณจุดพัก ต่างนี้จะเห็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่น "บ่อน้ำวัวกตัญญู" "ศาลเจ้าแม่กวนอิมประทานบุตร" หรือ "เจ้าแม่กวนอิมส่งลูก" และจุดสุดท้าย คือ "ประตูมังกร" หรือศาลเจ้ามังกรหรือไข่มังกร เพื่ออธิฐานขอโชคลาภ มีสองวิธีในการขอพร คือ ใช้มือขวาไปจับแก้วมังกรแล้วอธิฐาน อีกวิธีหนึ่งคือใช้มือซ้ายจับแก้วมังกร มือขวาจับหางปลา ซึ่งก็คือปลาที่กระโดดข้ามประตูแล้วกลายเป็นมังกร ในการลูบหรือจับปลาคือขอให้ เหลือกินเหลือใช้
ตั๋วเครื่องบินคุนหมิง ราคาถูกตั๋วเครื่องบินคุนหมิง   ตั๋วเครื่องบินคุนหมิงราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินคุนหมิง   จองตั๋วคุนหมิง.com   คุนหมิง   ตั๋วเครื่องบินไปคุนหมิง   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปคุนหมิง   โปรโมชั่นตั๋วคุนหมิงราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินคุนหมิง   จองตั๋วเครื่องบินคุนหมิง   จองตั๋วเครื่องบินคุนหมิงราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับคุนหมิง   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับคุนหมิงคาถูก   ไปเคุนหมิง   ตั๋วไปเคุนหมิง   Kunming   ข้อมูลท่องเที่ยวคุนหมิง   ตั๋วเครื่องบินคุนหมิง   คุนหมิง   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบิน คุนหมิง   จองตั๋วเครื่องบิน คุนหมิง   ตั๋วเครื่องบิน คุนหมิงราคาถูก