ตั๋วเครื่องบิน จอร์แดน

<<

 
Travel Guide : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจอร์แดน

       ประเทศจอร์แดน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน (Hashemite Kingdom of Jordan) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า จอร์แดน (Jordan) เป็นประเทศในตะวันออกกลาง มีพรมแดนติดกับประเทศซีเรียทางทิศเหนือ ติดต่อกับอิรักทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดต่อกับซาอุดีอาระเบียทางทิศตะวันออก และทิศใต้ รวมทั้งติดต่อกับอิสราเอลและดินแดนที่อิสราเอลครอบครองทางทิศตะวันตก ประวัติศาสตร์จอร์แดนเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษและได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม คศ.1946 หลังจากนั้น ในปี คศ. 1953 กษัตริย์ฮุสเซ็นเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระประมุขของจอร์แดนจนถึงต้นปี คศ. 1999 และพระราชโอรสองค์โตขึ้นครองราชย์สืบแทนเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ บิน อัล ฮุสเซน แห่งจอร์แดน จอร์แดนเป็นประเทศเล็ก มีเมืองท่าอะกาบาออกทะเลแดงแห่งเดียวทางตอนใต้ของประเทศ ในอดีตกษัตริย์ฮุสเซ็นทรงมีบทบาทอย่างสูงต่อการธำรงเสถียรภาพในภูมิภาค โดยทรงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับ นอกจากนั้น การที่จอร์แดนได้ลงนาม ความตกลงสันติภาพกับอิสราเอลในปี 1994 ทำให้กษัตริย์ฮุสเซ็นทรงมีความสำคัญต่อกระบวนการเจรจา เพื่อสันติภาพในตะวันออกกลางในสายตาของสหรัฐฯ และโลกตะวันตกเพิ่มมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน ตั๋วเครื่องบินจอร์แดน ราคาถูก
ธงชาติ จอร์แดน


แผนที่ จอร์แดน


ภูมิอากาศ จอร์แดน
อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างแห้งแล้ง มีปริมาณฝนตกน้อย กลางวันมีแดดจัดและอากาศเย็นในเวลากลางคืน อุณหภูมิฤดูร้อนเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส และอุณภูมิฤดูหนาวเฉลี่ย 8 องศาเซลเซียส
ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ตั๋วเครื่องบินจอร์แดน
(CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่าง ๆรอบเมือง โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และ ตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก
ตั๋วเครื่องบินจอร์แดน ราคาถูก
ทะเลที่ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ ว่า เป็นจุดที่ต่ำทีสุดในโลก มีความต่ำกว่า ระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซนต์ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้
ตั๋วเครื่องบินจอร์แดน ราคาถูกตั๋วเครื่องบินจอร์แดน   ตั๋วเครื่องบินจอร์แดนราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินจอร์แดน   จองตั๋วจอร์แดน.com   จอร์แดน   ตั๋วเครื่องบินจอร์แดน   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินจอร์แดน   โปรโมชั่นตั๋วจอร์แดนราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินจอร์แดน   จองตั๋วเครื่องบินจอร์แดน   จองตั๋วเครื่องบินจอร์แดนราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับจอร์แดน   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับจอร์แดนราคาถูก   ไปจอร์แดน   ตั๋วไปจอร์แดน   Jordan   ข้อมูลท่องเที่ยวจอร์แดน   ตั๋วเครื่องบินจอร์แดน   จอร์แดน   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินจอร์แดน   จองตั๋วเครื่องบินจอร์แดน   ตั๋วเครื่องบิน จอร์แดน ราคาถูก