ตั๋วเครื่องบิน จีน 
Travel Guide : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจีน

       ประเทศจีน เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล และเป็นแหล่งรวมประชากรที่หนาแน่นแห่งหนึ่งของโลก จีน จึงมีความหลากหลายทางภาษาและศิลปวัฒนธรรม ประเทศ จีน เมืองหลวงคือ กรุงปักกิ่ง มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ หลายแห่ง เช่น กำแพงเมือง จีน และ จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นต้น ส่วนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนั้นจะอยู่ที่ เซี่ยงไฮ้ และ ฮ่องกง ประเทศจีน มีสถานที่ท่องเที่ยว มากมายหลายแห่ง ตั๋วเครื่องบินจีน ราคาถูก
ธงชาติ จีน


แผนที่ จีน


ภูมิอากาศ จีน
จีนแบ่งเป็น 4 ฤดู คือ ฤดูร้อน (ราวเดือนมิถุนายน - สิงหาคม) ฤดูใบไม้ร่วง (ราวเดือนกันยายน - พฤศจิกายน) ฤดูหนาว (ราวเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์) และฤดูใบไม้ผลิ (ราวเดือนมีนาคม - พฤษภาคม)
กำแพงเมืองจีน ตั๋วเครื่องบินจีน
“The Great Wall” หรือ ที่เรารู้จักกันดีในชื่อ“กำแพงเมือง จีน ” บ้างก็เรียกว่า“กำแพงหมื่นลี้” เพราะมีความยาวถึง 6,350 กิโลเมตร กำแพงเมือง จีน สร้างเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว ตั้งแต่ก่อนสมัยของจิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกในประวัติศาสตร์ จีน จุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือ โดยมีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยฮ่องเต้องค์ต่อมาอีกหลายพระองค์ จนสำเร็จในที่สุด และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย
ตั๋วเครื่องบินจีน ราคาถูก
“พระราชวังโปตาลา” ตั้งอยู่ที่กรุงลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศ จีน ปราสาทนี้ถูกสร้างในลักษณะของวังซ้อนวัง พระราชวังวงนอกเรียกว่า วังขาว เพราะทาสีขาว สร้างเสร็จ ปี ค.ศ. 1648 พระราชวังชั้นในเรียกว่าวังแดง ได้ชื่อตามผนังที่ทาสีแดง สร้างที่หลังวังขาวเกือบ 50 ปี ปัจจุบันพระราชวังโปตาลากลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานสักการะ ภายในวังขาว มีสำนักงาน โรงเรียนศาสนา ส่วนวังแดงเป็นส่วนที่ยังใช้ประกอบพิธีกรรมอยู่ เป็นศูนย์รวมใจของโปตาลา
ตั๋วเครื่องบินจีน ราคาถูกตั๋วเครื่องบินจีน   ตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินจีน   จองตั๋วจีน.com   จีน   ตั๋วเครื่องบินไปจีน   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปจีน   โปรโมชั่นตั๋วจีนราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินจีน   จองตั๋วเครื่องบินจีน   จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับจีน   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับจีนราคาถูก   ไปจีน   ตั๋วไปจีน   Chaina   ข้อมูลท่องเที่ยวจีน   ตั๋วเครื่องบินสหรัฐจีน   สหรัฐจีน   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบิน จีน   จองตั๋วเครื่องบิน จีน   ตั๋วเครื่องบิน จีน ราคาถูก