ตั๋วเครื่องบิน ต่างประเทศ

 
ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
 
       บริการจองตั๋วเครื่องบิน โทร. 086-668-9855 โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินราคาถูก กับ JidaTravel.com พร้อมตารางการบินภายในประเทศ เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจ
 
แนะนำ ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
 
เส้นทาง ต่อเที่ยว ไป-กลับ
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง 2,090 บาท* 3,390 บาท*

* ราคาสำหรับการเดินทางในเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส เฉพาะเที่ยวบินที่ PG945 เท่านั้น

ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร ชั้นประหยัด
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง 13 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559
ระยะเวลาเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ระยะเวลาพำนักสูงสุด 14 วัน
สมาชิก FlyerBonus ได้รับคะแนนสะสม 10 คะแนน ต่อเที่ยว
การเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาทต่อเที่ยวบิน ต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
การขอคืนเงิน กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 1,000 บาท
ส่วนลดสำหรับเด็ก เด็กอายุ 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารเท่ากับราคาผู้ใหญ่
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
ภาษีต่างๆ ราคานี้ยังไม่ร่วมภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน และประกันวินาศภัย
หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
ราคาดีที่สุดจากราคาโปรโมชั่นทั่วไป ราคาในเส้นทางไป-กลับ อาจต่ำกว่าราคาเที่ยวเดียวในบางระดับชั้นราคา