ตั๋วเครื่องบิน นาโงย่า

 
Travel Guide : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนาโงย่า

       เมืองนาโงย่า (ญี่ปุ่น: 名古屋市 Nagoya-shi นะโงะยะชิ ?) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ในภูมิภาคจูบุ ตอนกลางของเกาะฮนชู เป็นเมืองศูนย์กลางของจังหวัดไอจิ และเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น ตั๋วเครื่องบินนาโงย่า ราคาถูก


ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1525 ตามบัญชาของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยาสุ อาคารปราสาทที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในปี 1959 หลังจากนาโงย่าถูกโจมตี ภายในปราสาทดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยนำข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณมาจัดแสดงไว้
ตั๋วเครื่องบินนาโงย่า ราคาถูก

วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ ตั๋วเครื่องบินนาโงย่า
วัดเจ้าแม่กวนอิมเล็กๆย่านใจกลางเมืองซึ่งชาวนาโงย่าให้ความนับถือกันมาก วัดเจ้าแม่กวนอิมสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคำสั่งให้ย้ายศาลเจ้าจากกิฟุมาไว้ยังเมืองนาโงย่า วิหารหลักของวัดเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมโดยโคโบ ไดชิ (Kobo Daishi) ตัววัดหวุดหวิดจะถูกทำลายหลายครั้งจากทั้งอุทกภัยและอัคคีภัยแต่ยังอยู่รอดมาได้
ตั๋วเครื่องบินนาโงย่า ราคาถูกตั๋วเครื่องบินนาโงย่า   ตั๋วเครื่องบินนาโงย่าราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินนาโงย่า   จองตั๋วนาโงย่า.com   นาโงย่า   ตั๋วเครื่องบินนาโงย่า   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนาโงย่า   โปรโมชั่นตั๋วนาโงย่าราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินนาโงย่า   จองตั๋วเครื่องบินนาโงย่า   จองตั๋วเครื่องบินนาโงย่าราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับนาโงย่า   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับนาโงย่าราคาถูก   ไปนาโงย่า   ตั๋วไปนาโงย่า   Nagoya   ข้อมูลท่องเที่ยวนาโงย่า   ตั๋วเครื่องบินนาโงย่า   นาโงย่า   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินนาโงย่า   จองตั๋วเครื่องบินนาโงย่า   ตั๋วเครื่องบิน นาโงย่า ราคาถูก