ตั๋วเครื่องบิน บรูไน 
Travel Guide : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบรูไน

       บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) อยู่บนเกาะบอร์เนียว พื้นที่ 5,769 ตร.กม. ตั้งอยู่ในเขตร้อน ฝนตกเกือบตลอดปี อุณหภูมิประมาณ 24 -32 องศาเซลเซียส พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เขตร้อน อุดมด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ประชากรมีประมาณ 330,700 คน คนเชื้อชาติมาลายู 67.2 % คนจีน 15 % และคนพื้นเมืองดั้งเดิม 6 % ภาษาราชการเป็นภาษามาเลย์ และใช้ภาษาอังกฤษกันทั่วไปทั้งในราชการ การค้า ภาษาจีนใช้กันในกลุ่มคนจีน บรูไนปกครองโดยระบอบกษัตริย์ สมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหม และรักษาการรัฐมนตรีการคลังด้วย ตั๋วเครื่องบินบรูไน ราคาถูก
ธงชาติ บรูไน


แผนที่ บรูไน


ภูมิอากาศ บรูไน
อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
แม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุก ตั๋วเครื่องบินบรูไน
เป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง มีความยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร เป็นอันดับสามของประเทศ คนจีนเรียกว่าแม่น้ำไข่มุก เพราะเชื่อว่าเกิดจากหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งใต้แม่น้ำ เป็นหินไข่มุกทะเลขนาดใหญ่ลักษณะกลมมน ผิวเรียบเนียน ส่องประกายคล้ายไข่มุก
ตั๋วเครื่องบินบรูไน ราคาถูก

สวนสาธารณะเยี่ยซิ่ว ตั๋วเครื่องบินบรูไน
ขึ้นชื่อในความมี ภูมิทัศน์ที่สวยงามยิ่ง เป็น 1 ใน 8 แหล่งท่องเที่ยวสุดยอด ของเมืองนี้ ชนิดที่พูดกันว่าหากไม่มาที่นี่เหมือนมาไม่ถึงบรูไนอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 70 เมตร มีเนื้อที่ 92.9 เอเคอร์ ในสวนนี้มีอนุสาวรีย์ห้าแพะ แกะสลักจากหินแกรนิต 120 ก้อน สูง 11 เมตร แพะตัวผู้คาบรวงข้าว 6 รวง มีเรื่องเล่าว่าชาวบ้านเคยอยู่อย่างลำบากยากแค้น วันหนึ่งมีเทพ 5 องค์ สวมเสื้อผ้าหลากสีประทับบนแพะ 5 ตัวแพะคาบ รวงข้าวไว้ในปาก เหาะผ่านมาเห็นความยากจนจึงลงมามอบรวงข้าวให้ชาวบ้านนำไปปลูกและอวยพรให้มีความสุข จากนั้นเทพได้เหาะจากไป แพะที่ถูกทิ้งไว้จึงกลายเป็นหิน ตำนานความเป็นมานี้เองทำให้ ผู้คนเรียกว่า "เมืองแพะ" หรือหยางเฉิน แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล่าขานต่อกันมา แต่ชาว บรูไนล้วนชื่นชมนิทานเรื่องนี้ และได้ใช้รูปแพะห้าตัวหรือตัวหนังสือห้าแพะ เป็นเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ตั๋วเครื่องบินบรูไน ราคาถูกตั๋วเครื่องบินบรูไน   ตั๋วเครื่องบินบรูไนราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินบรูไน   จองตั๋วบรูไน.com   บรูไน   ตั๋วเครื่องบินบรูไน   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินบรูไน   โปรโมชั่นตั๋วบรูไนราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินบรูไน   จองตั๋วเครื่องบินบรูไน   จองตั๋วเครื่องบินบรูไนราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับบรูไน   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับบรูไนราคาถูก   ไปบรูไน   ตั๋วไปบรูไน   Brunei   ข้อมูลท่องเที่ยวบรูไน   ตั๋วเครื่องบินบรูไน   บรูไน   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินบรูไน   จองตั๋วเครื่องบินบรูไน   ตั๋วเครื่องบิน บรูไน ราคาถูก