ตั๋วเครื่องบิน บอมเบย์ 


        บอมเบย์ มุมไบ (อังกฤษ: Mumbai; มราฐี: मुंबई ;สัท.: /'mumbəi/) เดิมชื่อ บอมเบย์ (Bombay) ที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งทะเลอาหรับในประเทศอินเดีย ท่ามกลางชายฝั่งที่ทอดยาวกับภูเขาสูงที่ปกคลุมด้วยป่าเขตร้อนชื้นและป่าผลัดใบ มุมไบมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองท่า และเป็นศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว บอมเบย์ (Bombay) หรือมุมไบ เป็นเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งทะเลอาหรับของอินเดีย และเป็นเมืองหลวงของรัฐมหาราษฏระ ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2230 – 2503 คำว่าบอมเบย์เป็นทั้งชื่อเมืองและชื่อรัฐที่เมืองบอมเบย์เป็นศูนย์กลาง โดยใน พ.ศ. 2230 บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษได้ใช้เมืองบอมเบย์เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสถาปนาเขตปกครองของตนเองขึ้น เมื่ออินเดียได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2490 บอมเบย์ยังมีฐานะเป็นรัฐของอินเดีย จน พ.ศ. 2503 จึงแบ่งรัฐบอมเบย์ออกเป็นสองส่วนตามภาษาที่ใช้ คือบริเวณที่ใช้ภาษาคุชราตตั้งเป็นรัฐคุชราต และส่วนที่ใช้ภาษามราฐีตั้งเป็นรัฐมหาราษฏระ โดยบอมเบย์เป็นเมืองหลวงของรัฐมหาราษฏระ คำว่าบอมเบย์จึงหมายถึงชื่อเมืองเพียงอย่างเดียว ตั๋วเครื่องบินบอมเบย์ ราคาถูก
ชีฟ Mandir ของ Ambarnathจะเรียกว่าวัดพระอิศวร Ambreshwar สร้างขึ้นในปี 1060 AD, มันตั้งอยู่ 2 กิโลเมตรห่างจากAmbarnath (ภาคอีสาน)สถานีรถไฟในรัฐมหาราษ , อินเดีย มันก็บอกว่าShilaharaกษัตริย์Chhittarajaสร้างมันลูกชายของเขา Mummuni สร้างมันขึ้นมา วัดอยู่บนฝั่งของVadavan (Waldhuni) แม่น้ำ วัด Hemadpanthi สไตล์แกะสลักอย่างสวยงามบนก้อนหิน
ตั๋วเครื่องบินบอมเบย์ ราคาถูก
เป็นสถานที่ที่ดีมากๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติไปทั้งหมด ฤดูกาลที่แตกต่างมีรูปแบบที่แตกต่างกันของธรรมชาติ ในระหว่างพรรษาหนึ่งสายพันธุ์ที่แตกต่างกันสามารถเห็นแมลง เชื้อรา ฯลฯ พันธุ์ตาโก้งต้นไม้ในส่วนที่แตกต่างกันเพื่อช่วยเพิ่มความน่าตื่นเต้น ในช่วงฤดูหนาวสามารถดูนกสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน ตั๋วเครื่องบินบอมเบย์ราคาถูก

เกาะเอเลฟันตะ (Elephanta Island) ตั๋วเครื่องบินบอมเบย์
Elephanta Islandมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองมุมไบ เกาะเอเลฟันตะในอ่าวมุมไบ เป็นที่อยู่ของถ้ำคูหาที่มีรูปแกะสลักในศาสนาฮินดูที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดีย จุดเด่นอยู่ที่รูปปั้นขนาดใหญ่ของมเหศวรมูรติและรูปปั้นพระศิวะร่ายรำในปางนาฏราช เรือไปเกาะออกจากประตูอินเดีย
ตั๋วเครื่องบินบอมเบย์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบินบอมเบย์   ตั๋วเครื่องบินบอมเบย์ราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินบอมเบย์   จองตั๋วบอมเบย์.com   บอมเบย์   ตั๋วเครื่องบินบอมเบย์   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินบอมเบย์   โปรโมชั่นตั๋วบอมเบย์ราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินบอมเบย์   จองตั๋วเครื่องบินบอมเบย์   จองตั๋วเครื่องบินบอมเบย์ราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับบอมเบย์   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับบอมเบย์ราคาถูก   ไปบอมเบย์   ตั๋วไปบอมเบย์   Boombay   ข้อมูลท่องเที่ยวบอมเบย์   ตั๋วเครื่องบินบอมเบย์   บอมเบย์   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินบอมเบย์   จองตั๋วเครื่องบินบอมเบย์   ตั๋วเครื่องบินบอมเบย์ ราคาถูก