ตั๋วเครื่องบิน พนมเปญ 
Travel Guide : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวพนมเปญ

       ประเทศพนมเปญ (อังกฤษ: Republic of South Africa) หรืออาจเรียกสั้น ๆ ว่า พนมเปญ (เขมร: ភ្នំពេញ ภฺนํเพญ ออกเสียงว่า พนุมปึญ; อีกชื่อหนึ่งคือ ราชธานีพนมเปญ) เป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชา และยังเป็นเมืองหลวงของนครหลวง พนมเปญ ด้วย ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่า ไข่มุกแห่งเอเชีย (เมื่อคริสต์ทศวรรษ 1920 พร้อมกับเมืองเสียมราฐ) นับเป็นเมืองที่เป็นเป้าการท่องเที่ยวทั้งจากผู้คนในประเทศ และจากต่างประเทศ พนมเปญ ยังมีชื่อเสียงในฐานะที่มีสถาปัตยกรรมแบบเขมรดั้งเดิมและแบบได้รับอิทธิพลฝรั่งเศส และผู้คนมีอัธยาศัยดี ตั๋วเครื่องบินพนมเปญ ราคาถูก
ธงชาติ พนมเปญ


แผนที่ พนมเปญ


ภูมิอากาศ พนมเปญ
สภาพอากาศแบบร้อนชื้น แต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือ ฤดูมรสุมของเริ่มต้นประมาณต้นเดือนเมษายนเรื่อยไปถึงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม ซึ่งจะมีฝนตกหนักก่อนค่อยๆ หายไปในที่สุด
ปราสาทพิมานอากาศ ตั๋วเครื่องบินพนมเปญ
สร้างด้วยศิลาแลงซ้อนกัน 3 ชั้นแบบปิรามิด ชั้นบนสุดเป็นหินทรายเชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าประจำวัน กล่าวกันว่าทุกคืนก่อนพระเจ้าแผ่นดินจะทรงบรรทมจะต้องมาสวดมนต์บูชาเทพเจ้าทุกคืน แล้วไปชมสระน้ำ ซึ่งอยู่ทางเหนือของพระราชวัง เป็นที่ซึ่งเจ้านายในราชสำนักใช้เป็นที่อาบ น้ำแบ่งออกเป็น 2 สระ สำหรับสระผู้ชายสระหนึ่งและสระผู้หญิงสระหนึ่ง
ตั๋วเครื่องบินพนมเปญ ราคาถูก
ลักษณะเป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่กลางบาราย (ทะเลสาบ) ทำฐานเป็นรูปนาคขดพันลำตัวเวียนขึ้นเป็นชั้นซ้อนกันแทนขั้นบันได องค์ปราสาทด้านนอกแกะสลักภาพพระโพธิสัตว์ขนาดใหญ่อย่างงดงาม รอบสระบารายทำซุ้มศิลาเป็นเสมือนประตูน้ำที่จะไขน้ำไปสู่ทิศต่างๆได้ โดยน้ำนั้นจะ ไหลผ่านศิลาสลักทั้งหลัง
ตั๋วเครื่องบินพนมเปญ ราคาถูกตั๋วเครื่องบินพนมเปญ   ตั๋วเครื่องบินพนมเปญราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินพนมเปญ   จองตั๋วพนมเปญ.com   พนมเปญ   ตั๋วเครื่องบินพนมเปญ   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินพนมเปญ   โปรโมชั่นตั๋วพนมเปญราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินพนมเปญ   จองตั๋วเครื่องบินพนมเปญ   จองตั๋วเครื่องบินพนมเปญราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพนมเปญ   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพนมเปญราคาถูก   ไปพนมเปญ   ตั๋วไปพนมเปญ   Phomprnh   ข้อมูลท่องเที่ยวพนมเปญ   ตั๋วเครื่องบินพนมเปญ   พนมเปญ   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินพนมเปญ   จองตั๋วเครื่องบินพนมเปญ   ตั๋วเครื่องบิน พนมเปญ ราคาถูก