ตั๋วเครื่องบิน พม่า 


       พม่า หรือ เมียนมา (อังกฤษ: Myanmar) มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำมะโนของประเทศในปี 2557 เผยว่าประเทศพม่ามีประชากรน้อยกว่าที่คาดมาก โดยมีบันทึกประชากร 51 ล้านคน มีเมืองหลวง คือ กรุงเนปยีดอ และนครใหญ่สุด คือ ย่างกุ้ง อารยธรรมช่วงต้นในประเทศพม่ามีนครรัฐปยูที่พูดภาษาตระกูลทิเบต-พม่าในพม่าตอนบนและราชอาณาจักรมอญในพม่าตอนล่าง ในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ชาวพม่าเข้าหุบอิระวดีตอนบนและ ให้หลังการสถาปนาราชอาณาจักรพุกามในคริสต์ทศวรรษ 1050 ภาษา วัฒนธรรมพม่า และศาสนาพุทธนิกายเถรวาทค่อย ๆ ครอบงำในประเทศ ราชอาณาจักรพุกามล่มสลายเพราะการบุกครองของมองโกลและรณรัฐหลายรัฐกำเนิด ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ราชวงศ์ตองอูสร้างเอกภาพอีกครั้ง และช่วงสั้น ๆ เป็นจักรวรรรดิใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราชวงศ์คองบองต้นศตวรรษที่ 19 ปกครองเหนือพื้นที่ซึ่งรวมประเทศพม่าสมัยใหม่และควบคุมมณีปุระและอัสสัมช่วงสั้น ๆ ด้วย บริติชพิชิตปพม่าหลังสงครามอังกฤษ-พม่าสามครั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และประเทศกลายเป็นอาณานิคมบริติช ประเทศพม่ากลายเป็นชาติเอกราชใน ค.ศ. 1948 ทีแรกเป็นชาติประชาธิปไตย และหลังรัฐประหารใน ค.ศ. 1962 เป็นเผด็จการทหาร แม้เผด็จการทหารสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 2011 ผู้นำพรรคการเมืองส่วนใหญ่ยังเป็นอดีตนายทหาร สำหรับช่วงเอกราชส่วนมาก ประเทศพม่าจมอยู่ในการต่อสู้ชาติพันธุ์ที่รุนแรง และกลุ่มชาติพันธุ์มากมายของพม่าเกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองที่ดำเนินอยู่ที่ยาวที่สุดสงครามหนึ่งของโลก ระหว่างช่วงนี้ สหประชาชาติและอีกหลายองค์การรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบในประเทศใน ค.ศ. 2011 มีการยุบคณะทหารผู้ยึดอำนาจการปกครองอย่างเป็นทางการหลังการเลือกตั้งทั่วไป ค.ศ. 2010 และมีการตั้งรัฐบาลพลเรือนในนาม แม้อดีตผู้นำทหารยังมีอำนาจมหาศาลในประเทศ แต่กองทัพพม่าดำเนินสู้การสละการควบคุมรัฐบาล เหตุนี้ ร่วมกับการปล่อยตัวออง ซาน ซูจี และนักโทษการเมือง ปรับปรุงประวัติสิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนำไปสู่การผ่อนปรนการลงโทษการค้าและเศรษฐกิจอื่น ทว่า ยังมีการวิจารณ์การปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยโรฮีนจาของรัฐบาลและการสนองที่เลวต่อการปะทะกันทางศาสนา ประเทศพม่าอุดมด้วยหยกและอัญมณี น้ำมัน แก๊สธรรมชาติและทรัพยากรแร่อื่น ใน ค.ศ. 2013 จีดีพี (ราคาตลาด) อยู่ที่ 56,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจีดีพี (อำนาจซื้อ) อยู่ที่ 221,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่องว่างรายได้ของประเทศพม่ากว้างที่สุดประเทศหนึ่งในโลก เพราะเศรษฐกิจสัดส่วนใหญ่ถูกผู้สนับสนุนอดีตรัฐบาลทหารควบคุมใน ค.ศ. 2013 จากดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ประเทศพม่ามีระดับการพัฒนามนุษย์ต่ำ โดยจัดอยู่อันดับที่ 150 จาก 187 ประเทศ ตั๋วเครื่องบินพม่าราคาถูก
ธงชาติ ประเทศพม่า


แผนที่ พม่า


ภูมิอากาศ พม่า
ประเทศพม่ามี 3 ฤดูเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่จะมีฝนตกชุกและมีความชุ่มชื้นสูงกว่าไทยมาก
มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง ตั๋วเครื่องบินพม่า
มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ รวม 8 เส้น ของพระพุทธเจ้า มีประวัติตำนานเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตั้งแต่ครั้งที่ย่างกุ้งยังเป็นดินแดนของมอญมีชื่อเดิมว่า “ดากอง” หรือ “ตะเกิง” ก่อนจะถูกพม่ายึดครองไป แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “ย่างกุ้ง” “ชเวดากอง” แปลว่า “เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง” มหาเจดีย์แห่งนี้มีการบูรณปฏิสังขรณ์มาด้วยกันหลายครั้ง โดยเฉพาะมีโบราณราชประเพณีที่กษัตริย์ของมอญและพม่าที่จะขึ้นครองราชย์บัลลังก์ จะต้องถวายทองคำหนักเท่ากับน้ำหนักของพระองค์เอง เพื่อนำมาห้อหุ้มองค์พระเจดีย์ ซึ่งถือกันว่าเป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของชาวพุทธ แห่งลุ่มน้ำอิระวดีที่สำคัญที่สุดมาจนถึงปัจจุบัน
ตั๋วเครื่องบินพม่าราคาถูก

พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์ ตั๋วเครื่องบินพม่า
พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์ เป็นพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 เมตร เป็นที่ยอมรับกันว่า มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่ง “มหามุนี” แปลว่า “มหาปราชญ์” หล่อขึ้นในราว พ.ศ. 688 โดยชาวยะไข่ ชนกลุ่มน้อยในรัฐอาระกัน ทางทิศตะวันตกสุดของพม่าติดกับประเทศอินเดีย ต่อมาเมื่อพระเจ้าปดุงกษัตริย์พม่ายกทัพไปตีเมืองยะไข่ได้ จึงโปรดให้ชะลอพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานที่เมืองมัณฑะเลย์ เมื่อ 200 ปีมาแล้ว มีตำนานเล่ากันว่า พระพุทธเจ้าทรงประทานลมหายใจให้พระมหามุนีเป็นตัวแทนสืบทอดพระศาสนา ชาวพม่าจึงเชื่อกันว่า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้มีลมหายใจจริง จึงต้องมีพิธีล้างพระพักตร์ให้ทุกเช้า ซึ่งพิธีนึ้ก็ยังคงดำรงอยู่มาตราบจนถึงปัจจุบัน
ตั๋วเครื่องบินพม่าราคาถูกตั๋วเครื่องบินพม่า   ตั๋วเครื่องบินพม่าราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินพม่า   จองตั๋วพม่า.com   พม่า   ตั๋วเครื่องบินพม่า   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินพม่า   โปรโมชั่นตั๋วพม่าราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินพม่า   จองตั๋วเครื่องบินพม่า   จองตั๋วเครื่องบินพม่าราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่า   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพม่าราคาถูก   ไปพม่า   ตั๋วไปพม่า   Myanmar   ข้อมูลท่องเที่ยวพม่า   ตั๋วเครื่องบินพม่า   พม่า   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินพม่า   จองตั๋วเครื่องบินพม่า   ตั๋วเครื่องบิน พม่าราคาถูก