ตั๋วเครื่องบินมาเลเซีย


มาเลเซีย 


       ประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (มาเลย์: Malaysia) เป็นประเทศสหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยรัฐ 13 แห่ง และดินแดนสหพันธ์ 3 แห่ง และมีพื้นที่รวม 329,847 ตารางกิโลเมตร โดยมีทะเลจีนใต้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก และมาเลเซียตะวันออก มาเลเซียตะวันตก อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายูและคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนทางบกและทางน้ำติดประเทศไทยทางรัฐกลันตัน เประ ปะลิส และเกดะห์ และมีพรมแดนทางน้ำติดกับประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย ส่วนมาเลเซียตะวันออก อยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซียทุกส่วนของมาเลเซียตะวันออก แต่ล้อมรอบประเทศบรูไนดารุสซาลามด้วยรัฐซาราวักเพียงรัฐเดียว ประเทศมาเลเซียมีกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองหลวง ขณะที่ปูตราจายาเป็นเมืองที่ตั้งของฝ่ายบริหาร ประชากรในปี พ.ศ. 2559 มีมากกว่า 30 ล้านคน เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 44 ของโลก ประเทศมาเลเซียเป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มประเทศอาเซียน วันชาติคือวันที่ 31 สิงหาคมตั๋วเครื่องบินมาเลียเซียราคาถูก
ธงชาติ มาเลเซีย


แผนที่ มาเลเซีย


ภูมิอากาศ มาเลเซีย
ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศภาคพื้นสมุทร อากาศร้อนชื้นและฝนตกชุก อยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสลมจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้
อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู (Gunung Mulu National Park) ตั๋วเครื่องบินมาเลเซีย
อุทยานแห่งชาติกุนุงมูลู (Gunung Mulu National Park) หรือ อุทยานแห่งชาติถ้ำมูลู ก็ควรเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันค่ะ โดยเฉพาะชื่อเสียงในด้านธรณีวิทยา ที่เป็นภูมิประเทศแบบ Karst หรือ ภูมิประเทศแบบหินปูน ภายในเขตอุทยานที่ค่อนข้างโดดเด่นและมีรูปร่างที่แสนแปลกตานั้น ยิ่งสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก อุทยานแห่งชาติกุนุงมูลู มีพื้นที่ประมาณ 754 ตร. กม. ข้อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 เป็นอุทยานมรดกโลกที่ตั้งอยู่บนเกาะบอเนียวในเขตรัฐซาราวัก (Sarawak) หนึ่งในสองรัฐของประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว เป็นที่รู้จักกันในชื่อ บูมีเกอญาลัง (Bumi kenyalang) หรือ "ดินแดนแห่งนกเงือก" โดยอุทยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 24 ที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2543
ตั๋วเครื่องบินมาเลเซีย ราคาถูก
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะบอร์เนียว เป็นที่พักที่ดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะอยู่ระยะยาว และเที่ยวชมมาเลเซียให้ทั่วสักหน่อย คุณสามารถแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดโทวเปกกง วัดจีนที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุด หรือ เดวาน อันดันกัน เนเกรี อาคารราชการที่มีรูปทรงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ตั๋วเครื่องบินมาเลเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบินมาเลเซีย   ตั๋วเครื่องบินมาเลเซียราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินมาเลเซีย   จองตั๋วมาเลเซีย.com   มาเลเซีย   ตั๋วเครื่องบินมาเลเซีย   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินมาเลเซีย   โปรโมชั่นตั๋วมาเลเซียราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินมาเลเซีย   จองตั๋วเครื่องบินมาเลเซีย   จองตั๋วเครื่องบินมาเลเซียราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับมาเลเซีย   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับมาเลเซียราคาถูก   ไปมาเลเซีย   ตั๋วไปมาเลเซีย   Malaysia   ข้อมูลท่องเที่ยวมาเลเซีย   ตั๋วเครื่องบินมาเลเซีย   มาเลเซีย   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินมาเลเซีย   จองตั๋วเครื่องบินมาเลเซีย   ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซียราคาถูก