ตั๋วเครื่องบิน มิวนิค 
Travel Guide : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวมิวนิค

       ประเทศมิวนิค มิวนิกเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรปตัวเมืองมีประชากร 1.3 ล้านคน และ 2.7 ล้านคนในเขตเมือง ตัวเมืองตั้งอยู่บนแม่น้ำอีซาร์ เหนือเทือกเขาแอลป์ มิวนิกเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งที่สุดในประเทศเยอรมนี โครงการริเริ่ม “Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)” (เศรษฐกิจตลาดสังคมใหม่) และนิตยสาร “Wirtschafts Woche” (ธุรกิจรายสัปดาห์) ให้คะแนน มิวนิกสูงที่สุดในการสำรวจเปรียบเทียบ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 (เป็นครั้งที่สาม) มิวนิกยังเป็นอันดับหนึ่งในการจัดอันดับโดยนิตยสาร “Capital” ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ที่จัดอันดับแนวโน้มเศรษฐกิจระหว่าง พ.ศ. 2545 - 2554 ของเมือง 60 เมืองในประเทศเยอรมนี ท่าอากาศยานนานาชาติฟรานซ์ โจเซฟ สเตราส์ ใน มิวนิก เป็นสนามบินที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต ตั๋วเครื่องบินมิวนิค ราคาถูก
ธงชาติ มิวนิค


แผนที่ มิวนิค


ภูมิอากาศ มิวนิค
ช่วงฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งหน้าหนาว ก็ยังสามารถเจอผนตกหนักได้เช่นกัน ในส่วนของหน้าร้อนจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 24 องศาเซลเซียสที่สร้างขึ้นในปี 1480 โดย Jorg von Halsbach (คนเดียวกับที่สร้างโบสถ์ Frauenkirche นั่นแล) ศาลาว่าการเมืองหลังเก่าแห่งนี้ถูกต่อเติมมาหลายยุคสมัย จนกลายเป็นอาคารในสไตล์นีโอโกธิกไปในที่สุด ส่วนประตูโค้งใต้อาคารนั้นเพิ่งมีในปี 1934 เพื่อช่วยให้การสัญจรผ่านไปมา สะดวกขึ้น ตัวอาคารส่วนใหญ่เสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการบูรณะขึ้นใหม่และบางส่วนถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ของเด็กเล่น ส่วนเก่าแก่ของอาคารที่เหลือตกทอดมาถึงปัจจุบันคือหอคอยอันเคยเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมือ
ตั๋วเครื่องบินมิวนิค ราคาถูก
โบสถ์แม่พระอายุห้าร้อยปี มีหอคอยคู่เป็นสัญลักษณ์ ตัวโครงสร้างของโบสถ์ที่ก่อด้วยอิฐนั้นสร้างในปี 1468 แต่หอคอยคู่ทรงหัวหอมสไตล์เรอเนสซองต์นั้นมาต่อเติมในปี 1525 ภายในโบสถ์ตกแต่งอย่างหรูหรา ผู้เข้าไปเยือนไม่ควรพลาดชมรูปปั้นเซนต์เจมส์ฝีมือ Erasmus Grasser และสถูปที่ทำจากบรอนซ์และ หินอ่อนสีดำซึ่งอุทิศให้พระเจ้าลุดวิกที่สี่ทางด้านขวาของประตูทางเข้า
ตั๋วเครื่องบินมิวนิค ราคาถูกตั๋วเครื่องบินมิวนิค   ตั๋วเครื่องบินมิวนิคราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินมิวนิค   จองตั๋วมิวนิค.com   มิวนิค   ตั๋วเครื่องบินมิวนิค   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินมิวนิค   โปรโมชั่นตั๋วมิวนิคราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินมิวนิค   จองตั๋วเครื่องบินมิวนิค   จองตั๋วเครื่องบินมิวนิคราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับมิวนิค   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับมิวนิคราคาถูก   ไปมิวนิค   ตั๋วไปมิวนิค   Munich   ข้อมูลท่องเที่ยวมิวนิค   ตั๋วเครื่องบินมิวนิค   มิวนิค   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินมิวนิค   จองตั๋วเครื่องบินมิวนิค   ตั๋วเครื่องบิน มิวนิค ราคาถูก