ตั๋วเครื่องบิน ยุโรป

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. บัตรโดยสารราคาพิเศษ
    • ราคาเริ่มต้น 26,300 บาท ต่อเที่ยวบิน รวมทุกอย่างแล้ว
  2. ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง วันนี้ – 31 ส.ค. 2559
  3. ระยะเวลาการเดินทาง วันนี้ – 31 ธ.ค. 2559
  4. ราคาพิเศษนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัด
  5. ราคาพิเศษนี้ที่นั่งอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบินและสงวนสิทธิ์ไม่สามารถ เดินทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเทศกาลต่อเนื่องได้
  6. บัตรโดยสารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  7. สายการบินโอเรียนท์ไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า