ตั๋วเครื่องบิน ย่างกุ้ง

 
Travel Guide : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวย่างกุ้ง

       ประเทศย่างกุ้ง เมืองที่เป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศ พม่า. คุณสามารถสัมผัสถึงสิ่งน่าตื่นตาตื่นใจทั้งสถานที่, กิจกรรมต่างๆ และ งานเทศกาล. แม้เป็นการเดินทางครั้งแรกมาที่ ย่างกุ้ง แต่เราเชื่อว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการค้นหาและสำรวจ ย่างกุ้ง. สำหรับผู้ที่เพียงแวะผ่านมาเที่ยวยามค่ำคืนที่ พม่า, คุณจะพบกับการผสมผสานอย่างลงตัวของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมกับความทันสมัยและแสงสียามค่ำคืนที่ ย่างกุ้ง ตั๋วเครื่องบินย่างกุ้ง ราคาถูก
ธงชาติ ย่างกุ้ง


แผนที่ ย่างกุ้ง


ภูมิอากาศ ย่างกุ้ง
อุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นการส่งสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูร้อนเรื่อยไป จนถึงปลายเดือนพฤษภาคมและบ่อยครั้งที่ข้ามไปถึงเดือนมิถุนายน ทั้งนี้เดือนที่ร้อนที่สุดได้แก่ เดือนเมษายนซึ่งอาจมีอุณภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียสหรือมากกว่า
พระเจดีย์โบตะตอง ตั๋วเครื่องบินย่างกุ้ง
ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมี ความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบ ทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวาย แก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้
ตั๋วเครื่องบินย่างกุ้ง ราคาถูก

พระพุทธไสยาสน์เชาตาจี แห่งเมือง ตั๋วเครื่องบินย่างกุ้ง
พระพุทธไสยาสน์เชาตาจี แห่งเมือง ย่างกุ้ง พระพุทธรูปองค์นี้ มีลักษณะพิเศษคือ ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุดเพราะประกอบด้วย ลายลักษณธรรมจักร ข้างละองค์ ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วย รูปอัฏฐุตรสตกตมงคล 108 ประการ
ตั๋วเครื่องบินย่างกุ้ง ราคาถูกตั๋วเครื่องบินย่างกุ้ง   ตั๋วเครื่องบินย่างกุ้งราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินย่างกุ้ง   จองตั๋วย่างกุ้ง.com   ย่างกุ้ง   ตั๋วเครื่องบินย่างกุ้ง   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินย่างกุ้ง   โปรโมชั่นตั๋วย่างกุ้งราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินย่างกุ้ง   จองตั๋วเครื่องบินย่างกุ้ง   จองตั๋วเครื่องบินย่างกุ้งราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับย่างกุ้ง   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับย่างกุ้งราคาถูก   ไปย่างกุ้ง   ตั๋วไปย่างกุ้ง   Yangon   ข้อมูลท่องเที่ยวย่างกุ้ง   ตั๋วเครื่องบินย่างกุ้ง   ย่างกุ้ง   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินย่างกุ้ง   จองตั๋วเครื่องบินย่างกุ้ง   ตั๋วเครื่องบิน ย่างกุ้ง ราคาถูก