ตั๋วเครื่องบิน ลอนดอน 
Travel Guide : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวลอนดอน

       ประเทศลอนดอน หรือ สหราชอาณาจักร (United Kingdom) หรือที่รู้จักกันดีในนามของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปยุโรป พื้นที่ของประเทศประกอบไปด้วยพื้นที่เกาะ 2 คือ (Great Britain) เกาะใหญ่ของอังกฤษ ที่ได้รวบรวมอาณาเขตของอังกฤษ (England) เวลส์ (wales) และสก็อตแลนด์ (Scotland) ไว้ด้วยกัน และ (Northern Ireland) เกาะไอร์แลนด์เหนือเกาะบริเตนใหญ่ หรือ บริเตน เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะบริเตน (มักรวมเกาะเล็กรอบๆ แต่ไม่รวมเกาะไอร์แลนด์) ซึ่งในทางการเมืองเป็นสถานที่ตั้งของ อังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ พื้นที่โดยรวมของประเทศประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร มี ลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงนอกจากดินแดนทั้ง 4 แล้ว สหราชอาณาจักรยังมีดินแดนโพ้นทะเลและดินแดนใต้การปกครองอื่น ๆกระจายอยู่ทั่วโลก สหราชอาณาจักรจึงได้ชื่อว่าดินแดนพระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน สหราชอาณาจักรเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพ ซึ่งมีพระประมุของค์เดียวร่วมกับอีกสิบห้าประเทศ ตั๋วเครื่องบินลอนดอน ราคาถูก
ธงชาติ ลอนดอน


แผนที่ ลอนดอน


ภูมิอากาศ ลอนดอน
ต้นเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 22 - 28 องศาเซลเซียส ต้นเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุด อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 22 - 28 องศาเซลเซียสบางช่วงของเดือนมีนาคมอาจมีแสงแดดจ้า อากาศอบอุ่นและเย็นสบายในตอนกลางคืนพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ หรือ ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (ภาษาอังกฤษ: Palace of Westminster หรือ Houses of Parliament หรือ Westminster Palace) เป็นสถานที่ที่สภาสองสภาของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร (สภาขุนนาง และสภาสามัญชน ) ประชุม พระราชวังตั้ง อยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำเทมส์ในนครเวสต์มินสเตอร์ของลอนดอนบะระห์ไม่ไกลจากพระราชวังไวท์ฮอลล์
ตั๋วเครื่องบินลอนดอน ราคาถูก
ลอนดอนอาย ด้วยความสูง 135 เมตร ลอนดอน อายจึงจัดเป็นวงล้อสำหรับการชมวิวที่สูงที่สุดในโลก โดยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ ใช้เวลาหมุนหนึ่งรอบ 30 นาที ให้คุณได้ชมความงามของทิวทัศน์เหนือกรุง ลอนดอน แบบ 360 องศา ลอนดอนอายเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2002 และได้กลายเป็นสถานที่สำคัญของกรุง ลอนดอน สำหรับการชมทิวทัศน์ที่สวยงาม
ตั๋วเครื่องบินลอนดอน ราคาถูกตั๋วเครื่องบินลอนดอน   ตั๋วเครื่องบินลอนดอนราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินลอนดอน   จองตั๋วลอนดอน.com   ลอนดอน   ตั๋วเครื่องบินลอนดอน   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินลอนดอน   โปรโมชั่นตั๋วลอนดอนราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินลอนดอน   จองตั๋วเครื่องบินลอนดอน   จองตั๋วเครื่องบินลอนดอนราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับลอนดอน   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับลอนดอนราคาถูก   ไปลอนดอน   ตั๋วไปลอนดอน   London   ข้อมูลท่องเที่ยวลอนดอน   ตั๋วเครื่องบินลอนดอน   ลอนดอน   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินลอนดอน   จองตั๋วเครื่องบินลอนดอน   ตั๋วเครื่องบิน ลอนดอน ราคาถูก