ตั๋วเครื่องบิน ลาว
Travel Guide : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวลาว

       ประเทศลาว ของ ลาว (ลาว: ລາວ) หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาว (ลาว: ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ, อักษรย่อ: ສປປ.ລາວ) ลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วง ตั๋วเครื่องบินลาว ราคาถูก
ธงชาติ ลาว


แผนที่ ลาว


ภูมิอากาศ ลาว
ประเทศลาวอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อน มีลมมรสุมแต่ไม่มีลมพายุ สำหรับเขตภูเขาภาคเหนือและเขตเทือกเขา อากาศมีลักษณะกึ่งร้อนกึ่งหนาว อุณหภูมิสะสมเฉลี่ยประจำปีสูงถึง 15-30 องศาเซลเซียส และความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนมีประมาณ 10 องศาเซลเซียส
เวียงจันทน์ ตั๋วเครื่องบินลาว
(ลาว: ວຽງຈັນ, เวียงจัน, ออกเสียง: [ʋíəŋ tɕàn]) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศลาว อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง ในพิกัด 17°58' เหนือ, 102°36' ตะวันออก (17.9667, 102.6) ประชากรในตัวเมืองมีประมาณ 200,000 คน (ค.ศ. 2005) แต่ประชากรทั้งหมดที่อาศัยในนครหลวงเวียงจันทน์ เชื่อว่ามีอยู่ถึงกว่า 730,000 คน
ตั๋วเครื่องบินลาว ราคาถูก
(ลาว: ປາກເຊ) เป็นเมืองเอกของแขวงจำปาศักดิ์ อยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นเมืองใหม่พึ่งตั้งได้ไม่นาน เมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเซโดน ที่บรรจบกับแม่น้ำโขงที่นี่ ปากเซ เป็นเมืองที่มีสำคัญทางด้านเศรษฐกิจกับแขวงจำปาสัก และนับว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของลาวตอนใต้ มีประชาชนหลากหลายชนชาติ เข้ามาดำรงชีวิตที่เมืองนี้ ลาว
ตั๋วเครื่องบินลาวราคาถูกตั๋วเครื่องบินลาว   ตั๋วเครื่องบินลาวราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินลาว   จองตั๋วลาว.com   ลาว   ตั๋วเครื่องบินลาว   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินลาว   โปรโมชั่นตั๋วลาวราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินลาว   จองตั๋วเครื่องบินลาว   จองตั๋วเครื่องบินลาวราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับลาว   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับลาวราคาถูก   ไปลาว   ตั๋วไปลาว   Laos   ข้อมูลท่องเที่ยวลาว   ตั๋วเครื่องบินลาว   ลาว   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินลาว   จองตั๋วเครื่องบินลาว   ตั๋วเครื่องบิน ลาวราคาถูก