ตั๋วเครื่องบิน สวิตเซอร์แลนด์ 
Travel Guide : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์

       ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สมาพันธรัฐสวิส หรือ สวิตเซอร์แลนด์ มีเมืองหลวงชื่อว่า กรุงเบิร์น ตั้งอยู่กลางทวีปยุโรป ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล โดยมีทิศเหนือ ติดกับประเทศเยอรมนี ทิศตะวันออก ติดกับประเทศออสเตรียและลิคเตนสไตน์ ทิศใต้ติดกับประเทศอิตาลี ส่วนทิศตะวันตกติดกับประเทศฝรั่งเศส ตั๋วเครื่องบินสวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก
ธงชาติ สวิตเซอร์แลนด์


แผนที่ สวิตเซอร์แลนด์


ภูมิอากาศ สวิตเซอร์แลนด์
ระหว่างช่วงปีก็จะมีฝนตกลงมาอยู่ตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้นจะมีความชื้นในอากาศมากหรือน้อย เนื่องจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก อุณหภูมิในแต่ละภูมิภาคจึงไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่สะพานวิหาร Chapel bridge ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่ากี่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ คือมุงเป็นรูปหน้าจั่ว เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด ภาพที่เห็น ถ่ายมาเมื่อหลายปีที่แล้วก่อนสะพานจะถูกไฟไหม้ จึงเป็นภาพสะพานเก่าตัวจริง นอกจากนี้บนสะพานวิหารยังมีร้านที่ระลึกขายของ มีสีสันสวยงามปลูกสร้างเป็นห้องๆลดหลั่นกันไปตามลาดสะพาน และบริเวณใกล้ๆกันนั้น ก็ยังมีหงส์จำนวนมากอาศัยอยู่สร้างชีวิตชีวาให้กับเมืองได้อีกด้วย
ตั๋วเครื่องบินสวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก
Lake Geneva ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในสวิสและมีบางส่วนอยู่ในเขตประเทศฝรั่งเศส มีพื้นที่ 582 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลางรองจากทะเลสาบบาลาต้น ในประเทศฮังการี เป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญคือเมืองเจนีวาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ตั๋วเครื่องบินสวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบินสวิตเซอร์แลนด์   ตั๋วเครื่องบินสวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินสวิตเซอร์แลนด์   จองตั๋วสวิตเซอร์แลนด์.com   สวิตเซอร์แลนด์   ตั๋วเครื่องบินสวิตเซอร์แลนด์   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินสวิตเซอร์แลนด์   โปรโมชั่นตั๋วสวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินสวิตเซอร์แลนด์   จองตั๋วเครื่องบินสวิตเซอร์แลนด์   จองตั๋วเครื่องบินสวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับสวิตเซอร์แลนด์   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับสวิตเซอร์แลนด์ราคาถูก   ไปสวิตเซอร์แลนด์   ตั๋วไปสวิตเซอร์แลนด์   Switzerland   ข้อมูลท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์   ตั๋วเครื่องบินสวิตเซอร์แลนด์   สวิตเซอร์แลนด์   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินสวิตเซอร์แลนด์   จองตั๋วเครื่องบินสวิตเซอร์แลนด์   ตั๋วเครื่องบิน สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก