ตั๋วเครื่องบิน สวีเดน 
Travel Guide : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสวีเดน

       ประเทศสวีเดน (Sweden) หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการ คือ ราชอาณาจักร สวีเดน เป็นประเทศกลุ่มนอร์ดิกตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ในยุโรปเหนือ เขตแดนทางตะวันตกจรดประเทศนอร์เวย์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดประเทศฟินแลนด์ และช่องแคบ สแกเกอร์แรก (Skagerrak) ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดช่องแคบแคทีแกต (Kattegat) และทางตะวันออกจรดทะเลบอลติก และอ่าวบอทเนีย มีกรุงสตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวง ประเทศ สวีเดนมีประชากรที่เบาบาง เว้นแต่ในเขตเมืองใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศประกอบด้วยป่าไม้ และภูเขาสูหลังจากสิ้นสุดยุคไวกิ้ง สวีเดนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพคาลมาร์ ร่วมกับเดนมาร์กและนอร์เวย์ (ในช่วงเวลานี้ ฟินแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร สวีเดน) สวีเดนได้ออกจากสหภาพในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 และได้รบสู้กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเวลาหลายปี โดยเฉพาะรัสเซีย และเดนมาร์กกับนอร์เวย์ที่ยังเป็นสหภาพอยู่ ซึ่งไม่ยอมรับการที่สวีเดนออกจากสหภาพ ในคริสศตวรรษที่ 17 สวีเดนสวีเดนได้ขยายเขตด้วยสงครามและกลายเป็นมหาอำนาจด้วยขนาด 2 เท่าของปัจจุบัน ถึงพ.ศ. 2457 สวีเดนได้สูญเสียพื้นที่ราชอาณาจักรรวมถึงฟินแลนด์ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสวีเดน ตั้งแต่พ.ศ. 2457 นั้น สวีเดนอยู่ในภาวะสันติ โดยที่มีนโยบายต่างประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในช่วงสันติและเป็นกลางระหว่างสงคราม สวีเดนสวีเดนเป็นผู้ส่งออกเหล็ก ทองแดง และไม้ชั้นนำของยุโรปตั้งแต่สมัยยุคกลาง อย่างไรก็ดี การขนส่งและการคมนาคมที่ดีขึ้น ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะไม้ และแร่เหล็ก การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการจัดการศึกษาทั่วไป ช่วยให้เกิดอุตสาหกรรมขึ้นอย่างรวดเร็ว และในทศวรรษ 1890 ประเทศได้เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูง ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้เกิดระบบสวัสดิการของรัฐบาลขึ้น ปัจจุบัน สวีเดนมีความโน้มเอียงในทางเสรีนิยม และความต้องการความเท่าเทียมกันในสังคม และมักจะเป็นชาติที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของสหประชาชาติ ง ตั๋วเครื่องบินสวีเดน ราคาถูก
ธงชาติ สวีเดน


แผนที่ สวีเดน


ภูมิอากาศ สวีเดน
อุณหภูมิเฉลี่ยกลางในเดือน มกราคม อยู่ในระหว่าง 0 องศา ทางภาคใต้, สองสามลบองศาตอนกลาง ประมาณ -16°C ทางตอนเหนือ เดือนกรกฎาคม ประมาณ 17 - 18°C ที่ Götaland เเละ Svealand เเละ ประมาณ 10°C ทางตอนเหนือของประเทศ ปริมาณฝนตดประจำปีเเตกต่างกัน เเต่ประมาณ 1000mm.
พิพิธภัณฑ์วาซา ตั๋วเครื่องบินสวีเดน
(vasa museum) เป็นที่เก็บเรือรบวาซาเรือที่เป็นตำนาน และสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองสตอกโฮล์ม เรือลำนี้มีความสง่างามมากบริเวณดาดฟ้า พิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้เข้าชมเมื่อ ปี 1900
ตั๋วเครื่องบินสวีเดน ราคาถูก

เมืองเก่ากัมลาสตัน ตั๋วเครื่องบินสวีเดน
(Gamla Stan) ย่านเมืองเก่าในเขตกัมลาสตันซึ่งเต็มไปด้วยที่อยู่อาศัยสมัยโบราณของศตวรรษที่ 13 ที่ยังคงรักษาสภาพอาคารบ้านเรื่อนได้อย่างดี พร้อมสำหรับการเดินทางย้อยสู่อตีดอันรุ่งเรือง
ตั๋วเครื่องบินสวีเดน ราคาถูกตั๋วเครื่องบินสวีเดน   ตั๋วเครื่องบินสวีเดนราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินสวีเดน   จองตั๋วสวีเดน.com   สวีเดน   ตั๋วเครื่องบินสวีเดน   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินสวีเดน   โปรโมชั่นตั๋วสวีเดนราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินสวีเดน   จองตั๋วเครื่องบินสวีเดน   จองตั๋วเครื่องบินสวีเดนราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับสวีเดน   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับสวีเดนราคาถูก   ไปสวีเดน   ตั๋วไปสวีเดน   Sweden   ข้อมูลท่องเที่ยวสวีเดน   ตั๋วเครื่องบินสวีเดน   สวีเดน   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินสวีเดน   จองตั๋วเครื่องบินสวีเดน   ตั๋วเครื่องบิน สวีเดน ราคาถูก