ตั๋วเครื่องบิน หลวงพระบาง (Luang Prabang)


ประวัติหลวงพระบาง - ตั๋วเครื่องบินราคาถูก
 
       หลวงพระบาง (ลาว: ຫຼວງພຣະບາງ) เป็นเมืองเอกของแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ซึ่งไหลมาบรรจบกัน เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วย
       หลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้าง ตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักร ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองซวา (ออกเสียงว่า ซัว) และเมื่อ พ.ศ. 1300 ขุนลอ ซึ่งถือเป็น ปฐมกษัตริย์ลาวได้ทรงตั้งเมืองซวาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างและได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่าเชียงทอง
        เมื่อพระเจ้าฟ้างุ้ม (พ.ศ. 1896 - พ.ศ. 1916) เสด็จกลับจากกัมพูชา อันเนื่องจากพระองค์และพระบิดาต้องเสด็จลี้ภัยเพราะถูกขับไล่จากกษัตริย์องค์ก่อน ซึ่งแท้จริงก็คือพระอัยกาของเจ้าฟ้างุ้มนั่นเอง เจ้าฟ้างุ้มทรงรวบรวมกำลังขณะอยู่ในเสียมเรียบ และนำกองทัพนับพันกำลังเพื่อกู้ราชบัลลังก์กลับคืน และสถาปนาอาณาจักรขึ้น ต่อมาในสมัยพระโพธิสารราชเจ้าพระองค์ได้อาราธนาพระบางซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ที่เมืองเวียงคำ ขึ้นมาประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงทองอันเป็นนครหลวง เมืองเชียงทองจึงถูกเรียกว่า หลวงพระบาง นับแต่นั้นมา
 
       พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง) ที่ตั้ง ถนนสักกะลิน ตรงข้ามทางขึ้นพระธาตุพูสีเปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันอังคาร โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือตอนเช้า 8.00 น. - 11.30 น.ปิดขายบัตรเข้าชมสำหรับภาคเช้าเวลา 11.00 น. ตอนบ่าย 13.30 น. - 16.00 น.ปิดขายบัตรเข้าชมสำหรับภาคบ่ายเวลา 15.30น.ค่าธรรมเนียมการเข้าชม 30.000 กีบพระราชวังหลวงพระบางเป็นอาคารแบบฝรั่งแต่หลังคาเป็นแบบทรงลาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง หันหน้าเข้าสู่พระธาตุพูสี ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารเตี้ยๆชั้นเดียว ตั้งอยู่บนพื้นยกสูง มีความงดงามลงตัวของศิลปะยุคอาณานิคม ผสมกับศิลปะแบบล้านช้าง สภาพโดยรอบมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ที่ไม่หนาจนเกินไป ารจะเข้าชมภายในตัวอาคารพระราชวังจะต้องนุ่งชุดสุภาพสำหรับสุภาพบุรุษห้ามนุ่งกางเกงขาสั้นหรือใส่เสื้อกล้าม สุภาพสตรีห้ามนุ่งกางเกงขาสั้นหรือเสื้อแขนกุดในการเข้าชมและห้ามถ่ายรูปภายในตัวอาคารพระราชวังโดยเด็ดขาด คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ สนใจจอง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิก !!       พระราชวังเชียงแก้ว พระราชวังเชียงแก้ว (พระราชวังสีสุวันนะหอคำ)ที่ตั้ง ทางทิศเหนือของบ้านเชียงแก้ว (ภายในบริเวณโรงแรมเดอะแกรนด์ หลวงพระบาง) วังเชียงแก้วเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนในรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกใกล้กับตัวอาคารมีห้องโถงขนาดใหญ่และคอกม้าเป็นวังที่สมเด็จเจ้ามหาอุปราชเพชรราช ซื้อจากสัตว์แพทย์ชาวฝรั่งเศส หลังจากที่เสด็จจากเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2484 เพื่อเข้าพิธีอภิเษกที่หลวงพระบางและได้เข้าพำนักอยู่ที่วังแห่งนี้ เหตุผลที่สมเด็จเจ้ามหาอุปราชเพชรราชทรงเลือกสถานที่แห่งนี้เป็นที่พำนักเนื่องจากพระองค์ทรงชอบความเงียบสงบเป็นธรรมชาติ คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ สนใจจอง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิก !!       วัดพระมหาธาตุราชบวรวิหาร (วัดทาดน้อย) วัดพระมหาธาตุสร้างในปีพ.ศ. 2091 (สมัยพระเจ้าไซยเชษฐาธิราช) ได้รับการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง แต่ครั้งที่สำคัญ เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2453 โดยเจ้ามหาอุปราชบุญคง ภายในสิม (อุโบสถ) แบบล้านช้างมี "ราวเทียน" รูปนาค 24 ตัว ฝีมือการแกะวิจิตรงดงาม หน้าสิมมีเจดีย์ธาตุองค์ใหญ่ บรรจุอัฐิของเจ้าเพชรราชรัตนวงศา อดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศลาว และถือเป็นรัฐบุรุษของประเทศลาวยุคใหม่ เฉพาะพระอุโบสถขนาดใหญ่ มีการตกแต่งเพิ่มเติมรูปสลักบนบานประตูและหน้าต่าง แสดงเรื่องเล่าชาดกพระสุธนมโนราห์ดูสวยงามเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นฝีมือสกุลช่างพ่อเฒ่าเพียตัน ด้านหลังมีพระธาตุเจดีย์ยอดทรงระฆังประดับเศวตฉัตร 17 ช่อ นั้นหมายถึง วัดนี้สร้างโดยพระมหากษัตริย์หรือเจ้าชีวิต คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ สนใจจอง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิก !!ตั๋วเครื่องบินหลวงพระบาง   ตั๋วเครื่องบินหลวงพระบางราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินหลวงพระบาง   จองตั๋วหลวงพระบาง.com   หลวงพระบาง   ตั๋วเครื่องบินหลวงพระบาง   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินหลวงพระบาง   โปรโมชั่นตั๋วลาวราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินหลวงพระบาง   จองตั๋วเครื่องบินหลวงพระบาง   จองตั๋วเครื่องบินหลวงพระบางราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับหลวงพระบาง   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับหลวงพระบางราคาถูก   ไปหลวงพระบาง   ตั๋วไปหลวงพระบาง   Luang Prabang   ข้อมูลท่องเที่ยวหลวงพระบาง   ตั๋วเครื่องบินหลวงพระบาง   หลวงพระบาง   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินหลวงพระบาง   จองตั๋วเครื่องบินหลวงพระบาง   ตั๋วเครื่องบิน หลวงพระบาง.ราคาถูก