ตั๋วเครื่องบิน อัมสเตอร์ดัม 


       อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คน แต่ถ้านับรวมประชากรในเขตเมืองโดยรอบทั้งหมด จะมีประมาณ 1.5 ล้านคน (ข้อมูลปี 2005) อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ ถึงแม้อัมสเตอร์ดัมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่ศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาลนั้นอยู่ที่เฮก       สถานีรถไฟกลาง (Centraal Station) ที่นี่เป็นสถานีรถไฟอันสวยงามที่ตั้งอยู่ตรงชายฝั่งอ่าวไอย์ (ij) สร้างขึ้นในปีค.ศ.1889เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรอเนสซองส์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิกที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อด็อกเตอร์ เกาเปอร์(Dr. Cuypers)เป็นคนเดียวกับที่ออก แบบสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไรค์มิวเซียมสถานีรถไฟแห่งนี้ใหญ่โตโอฬารสร้างบนเสาเข็มจำนวนถึง8,657 ต้น ที่หน้าตึกจะมีนาฬิ กาเรือนใหญ่อยู่ 2เรือน เรือนทางซ้ายบอกทิศทางลม ส่วนเรือนทางขวาบอกเวลาและจากสถานีรถไฟแห่งนี้เราสามารถที่จะเดินทางไปสู่ทุก ประเทศในยุโรปได้เลยและที่สำคัญยังเป็นจุดรวมของรถรางรถเมล์ทุกสายที่ใช้ในอัมสเตอร์ดัม และรอบนอกใกล้กับ สถานีรถไฟทุกแห่งอีก ด้วย เรียกว่าเป็นจุดการเดินทางหลักที่สำคัญของเมืองอัมสเตอร์ จึงทำให้ที่นี่จอแจไปด้วยผู้คนมากมาย คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ สนใจจอง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิก !!       ดัมสแควร์ (Dam Square) เป็นลานกว้างขนาดใหญ่ ที่มีสถานที่สำคัญๆตั้งอยู่มากมาย อย่างมุมหนึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์ใหม่ที่สร้างขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 14 และผ่านการบูรณะซ่อมแซม ปรับปรุงจนถึงสร้างใหม่ หลายต่อหลายจนมีความสวยงามน่าชมเป็นอย่างยิ่ง และก็จะเห็นอนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ เป็นรูปทรงกรวยสขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1956 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ สนใจจอง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิก !!

 


       พระราชวังหลวง (Koninklijk Plaeis) หรือ วังหลวง ที่ครั้งแรกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1655 มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ว่าการอำเภอสร้างโดยสถาปนิกที่ชื่อ ยาคอบ ฟาน กัมเปน ตรงหน้าจั่วของตึกแห่งนี้มีรูปปูนปั้นที่สวยงามเป็นรูปเทพีแห่งทะเล และสัตว์ในเทพนิยายกรีกภายในเป็นห้องโถงกว้างปูด้วยหินอ่อนเป็นรูปลูก โลกขลิบด้วยทองเเดงสวยงามเพดานวาดเป็นรูปภาพจักรวาล แต่ต่อมาในปีค.ศ. 1801หลังจากที่เนเธอร์แลนด์ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ได้ใช้เป็นพระราชวังที่ประทับของพระเจ้าหลุยส์ โบนาปาร์ตน้องชายของนะโปเลียน โบนาปาร์ตจนถึงปีค.ศ. 1810เมื่อฝรั่งเศสหมดอำนาจ ลงก็ยังคงใช้เป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์เนเธอร์แลนด์ในปีค.ศ.1967 สมเด็จพระราชินีนาถจุเลียนาได้ทรงย้ายไปประทับอยู่ที่เมือง เฮกจึงมีการซ่อมแซมพระราชวังแห่งนี้ และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวังหลวงที่วิจิตรงดงามไปด้วยสถาปัตยรรมแบบยุโรป คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ สนใจจอง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิก !!ตั๋วเครื่องบินอัมสเตอร์ดัม    ตั๋วเครื่องบินอัมสเตอร์ดัม ราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินอัมสเตอร์ดัม    จองตั๋วอัมสเตอร์ดัม .com   อัมสเตอร์ดัม    ตั๋วเครื่องบินอัมสเตอร์ดัม    โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินอัมสเตอร์ดัม    โปรโมชั่นตั๋วอัมสเตอร์ดัม ราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินอัมสเตอร์ดัม    จองตั๋วเครื่องบินอัมสเตอร์ดัม    จองตั๋วเครื่องบินอัมสเตอร์ดัม ราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับอัมสเตอร์ดัม    ตั๋วเครื่องบินไป-กลับอัมสเตอร์ดัม ราคาถูก   ไปอัมสเตอร์ดัม    ตั๋วไปอัมสเตอร์ดัม    Phuket   ข้อมูลท่องเที่ยวอัมสเตอร์ดัม    ตั๋วเครื่องบินอัมสเตอร์ดัม    สหรัฐอัมสเตอร์ดัม    ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินอัมสเตอร์ดัม    จองตั๋วเครื่องบินอัมสเตอร์ดัม    ตั๋วเครื่องบิน อัมสเตอร์ดัม ราคาถูก