ตั๋วเครื่องบิน อิตาลี 
Travel Guide : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอิตาลี

       ประเทศอิตาลี ( อิตาลี: Italia) มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐ อิตาลี ( อิตาลี: Repubblica Italiana) เป็นประเทศในทวีปยุโรป บริเวณยุโรปใต้ ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอิตาลีที่มีรูปทรงคล้ายรองเท้าบูต และมีเกาะ 2 เกาะใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คือ เกาะซิซิลีและเกาะซาร์ดิเนีย และพรมแดนตอนเหนือแบ่งประเทศโดยเทือกเขาแอลป์ กับประเทศฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และสโลวีเนีย ประเทศอิตาลีเป็นประเทศสมาชิกก่อตั้งของสหภาพยุโรป เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ นาโต และกลุ่มจี 8 มีประเทศอิสระ 2 ประเทศ คือ ซานมารีโนและนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนที่ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ของอิตาลี ในขณะที่เมืองกัมปีโอเนดีตาเลีย เป็นดินแดนส่วนแยกของ อิตาลีที่ถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Scalinata della Trinit? dei Monti ตั๋วเครื่องบินอิตาลี ราคาถูก
ธงชาติ อิตาลี


แผนที่ อิตาลี


ภูมิอากาศ อิตาลี
มี 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง โดยฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 0 °C (32 °F) บนเทือกเขาแอลป์ ถึง 12 °C (54 °F) บนเกาะซิซิลี และในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20 °C (68 °F) ถึง 30 °C (86 °F) และอาจสูงกว่านี้ได้ในบางช่วงเป็นเมืองเล็ก ๆ บนเนินเขา ตั้งอยู่ในแคว้นทัสเคนี ประเทศ อิตาลี ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนนาประมาณ 50 กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองฟลอเรนซ์ ความสำคัญของซานจิมิยาโนเป็นเมืองที่ยังรักษาลักษณะเมืองในยุคกลางไว้ อย่างพร้อมมูลโดยเฉพาะหอคอยซึ่งจะมองเห็นได้แต่ใกล ตัวเมืองตั้งอยู่บนเนินสูงล้อมรอบด้วยกำแพงเมือง ตามลักษณะที่ยังพบในหลายเมืองและหมู่บ้านในบริเวณแคว้นทัสเคนี
ตั๋วเครื่องบินอิตาลี ราคาถูก

หาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ตั๋วเครื่องบินอิตาลี
รู้จักกันโดยชาว อิตาลีว่า Basilica di San Pietro in Vaticano หรือเรียกกันสั้นๆว่าเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกา (Saint Peter's Basilica) มหาวิหารนี้เป็นมหาวิหารหนึ่งในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม, ประเทศ อิตาลี (อีกสามมหาวิหารคือ: มหาวิหารเซ็นต์จอห์นแลเตอร์รัน, มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร และ มหาวิหารเซ็นต์พอลนอกกำแพง อยู่ในนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม ประเทศ อิตาลี เป็นที่ประทับของpope ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกายRoman Catholic State of the Vatican City จัดว่าเป็นประเทศ ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ศูนย์กลางคือ มหาวิหารSt. Peter ที่ออกแบบโดยอัจฉริยะบุคคล Michelangelo
ตั๋วเครื่องบินอิตาลี ราคาถูกตั๋วเครื่องบินอิตาลี   ตั๋วเครื่องบินอิตาลีราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินอิตาลี   จองตั๋วอิตาลี.com   อิตาลี   ตั๋วเครื่องบินอิตาลี   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินอิตาลี   โปรโมชั่นตั๋วอิตาลีราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินอิตาลี   จองตั๋วเครื่องบินอิตาลี   จองตั๋วเครื่องบินอิตาลีราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับอิตาลี   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับอิตาลีราคาถูก   ไปอิตาลี   ตั๋วไปอิตาลี   Italy   ข้อมูลท่องเที่ยวอิตาลี   ตั๋วเครื่องบินอิตาลี   อิตาลี   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินอิตาลี   จองตั๋วเครื่องบินอิตาลี   ตั๋วเครื่องบิน อิตาลี ราคาถูก