ตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่(Chiang mai)

 


       เชียงใหม่ เป็นสถานที่ใฝ่ฝันของนักเดินทางที่จะต้องหาโอกาสไปเยือนสักครั้ง เชียงใหม่เป็นเมืองที่สวยทั้งภูมิประเทศและผู้คน อากาศดี ในฤดูหนาวจะมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วไม่ว่าจะเป็นตามริมทาง ตามดอยต่างๆ สร้างบรรยากาศให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่าเที่ยว ในช่วงฤดูหนาวของแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไปเที่ยวกันมาก ที่พักต่างๆ หายากในช่วงดังกล่าว เชียงใหม่เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่มีเสน่ห์ เป็นเมืองที่มีชาวเมืองอาศัยอยู่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อ 700 ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน โดยเมืองเชียงใหม่ก็ยังอยู่ในที่เดิมๆ เพียงแต่เก่าและผุพังไปตามกาลเวลา ปัจจุบัน เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวของภาคเหนือมีสายการบินต่างๆ บินตรงมาลงเชียงใหม่ เช่นจากญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป จีน บินตรงมาลงเชียงใหม่ โดยไม่ต้องผ่านกกรุงเทพฯ ต่อไป เชียงใหม่ จะยิ่งเจริญมากยิ่งขึ้น
       เชียงใหม่ สร้างโดยพญามังรายมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายเมื่อพ.ศ. 1839 ราชวงศ์นี้ได้ปกครองต่อมาอีก 200 ปี เมืองนี้จึงตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในปีพ.ศ. 2101 เป็นเวลา 216 ปี ต่อมาในปีพ.ศ. 2317 พระเจ้าตากสินมหาราชมาขับไล่พม่าออกไป เชียงใหม่จึงรวมเข้าในอาณาจักรสยามนับแต่นั้นมา ต่อมาในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เชียงใหม่ มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช และเมื่อมีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เชียงใหม่ เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลพายัพ จากมณฑลพาพัพได้เปลี่ยนมาเป็นจังหวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเชียงใหม่นับเป็นเมืองใหญ่และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นเมืองที่รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาไทยเอาไว้ โดยทั่วไปแล้วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง       อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ แต่ เดิมดอยอินทนนท์มีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” ดอยหลวง หมายถึงภูเขาที่มีขนาดใหญ่ ส่วนที่เรียกว่าดอยอ่างกานั้น มีเรื่องเล่าว่า ห่างจากดอยอินทนนท์ไปทางทิศตะวันตก 300 เมตร มีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งลักษณะเหมือนอ่างน้ำ แต่ก่อนนี้มีฝูงกาไปเล่นน้ำกันมากมาย จึงเรียกว่า อ่างกา ต่อมาจึงรวมเรียกว่า ดอยอ่างขาง คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ สนใจจอง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิก !!       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา และศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และของภาคเหนือตอนบน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็๗พระนางเจ้าสิริกิตติ์บรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2516 ปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ได้ร้บการปรับปรุงทั้งเนื้อหาการจัดแสดง อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างภายในพิพิธภัณฑ์ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี ประสิทธิภาพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจยิ่ง คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ สนใจจอง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิก !!       วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม ตั้งอยู่ที่ถนนสุเทพ ในเขตอำเภอเมือง พระเจ้ากือนาทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1914 (ศักราชนี้ถือตามหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ของพระรัตนปัญญาเกตุ) เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระมหาเถระสุมน ผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ในล้านนา วัดนี้แต่เดิมเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ลานนาไทยสมัยแรกเริ่ม มีสถาปัตยกรรมสำคัญ คือ เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลม กู่บรรจุอัฐิเจ้าตระกูล ณ เชียงใหม่ และวิหารโถง นอกจากนี้ ยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าเก้าตื้อ ซึ่งพญาเมืองแก้วโปรดให้หล่อขึ้น เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ ศิลปะล้านนาผสมกับศิลปะสุโขทัย คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ สนใจจอง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิก !!ตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่   ตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่ราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่   จองตั๋วเชียงใหม่.com   เชียงใหม่   ตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่   โปรโมชั่นตั๋วเชียงใหม่ราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่   จองตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่   จองตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่ราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับอินเดีย   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเชียงใหม่คาถูก   ไปออินเชียงใหม่   ตั๋วไปเชียงใหม่   Chiang mai   ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงใหม่   ตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่   เชียงใหม่   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่   จองตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่   ตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่ราคาถูก