ตั๋วเครื่องบิน เดลี

 


       ประเทศดูไบ ของ ดูไบ เดลี หรือในชื่อท้องถิ่นว่า ดิลลี (อังกฤษ: Delhi, ฮินดี: दिल्ली, ปัญจาบ: ਦਿੱਲੀ, อูรดู: دلّی‎ dillī) ชื่อเต็มคือ National Capital Territory of Delhi (NCT) เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ เดลีเก่า และเดลีใหม่ (นิวเดลี) ซึ่งเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของอินเดีย ตั๋วเครื่องบินเดลีคาถูก


India Gate หรือประตูเมืองอินเดีย เป็นสิ่งก่อสร้างมีลักษณะคล้ายคลึง L’ Arc de Triomphe ของ ฝรั่งเศส มีความมุ่งหมายให้เป็นอนุสรณ์แก่ทหารที่พลีชีวิตในสงครามครั้งสำคัญๆ ของอินเดีย โดยได้จารึก รายชื่อของทหารที่เสียชีวิตในสนามรบ เช่น ทหารและข้าราชการอินเดียและอังกฤษ จำนวน 13,516 คน ที่ พลีชีวิตในสงครามชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟกานครั้งที่ 3 และรวมทั้งทหารอินเดีย จำนวน 60,000 นาย ที่เสียชีวิตในสงครามโลก ครั้งที่ 1 ส่วนบนยอดของประตูอินเดีย สร้างเป็นอนุสรณ์แก่ทหารนิรนาม วัสดุในการก่อสร้างเป็นหินทรายแดง เป็นแท่งทึบ มีความสูงจากระดับพื้นถนน 42.3 เมตร ส่วนโค้งของซุ้มประตู กว้าง 9.1 เมตร สูง 22.8 เมตร ตรงกลางระหว่างประตูมีกระถางหินทรายแดงขนาดใหญ่ จุดไฟลุกโชนไม่เคยดับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 และมีอักษรจารึกเป็นภาษาฮินดีว่า “อมร ชะวาน ชโยติ” (อมร – ผู้ไม่ตาย ชะวาน – ทหาร และ ชโยติ – ความรุ่งเรือง หรือ ความสว่าง)
ตั๋วเครื่องบินเดลีราคาถูก

พิพิธภัณฑ์มหาตมคานธี ตั๋วเครื่องบินเดลี
พิพิธภัณฑ์มหาตมคานธี ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับราชฆาฏ เป็นที่แสดงภาพถ่าย เอกสารต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือของมหาตมคานธี ตลอดจนสิ่งของส่วนตัวของมหาตมคานธี รวมทั้งมีห้องสมุดที่รวบรวมผลงานของคานธีและหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
ตั๋วเครื่องบินดูไบ ราคาถูกตั๋วเครื่องบินเดลี   ตั๋วเครื่องบินเดลีราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินเดลี   จองตั๋วเดลี.com   เดลี   ตั๋วเครื่องบินเดลี   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเดลี   โปรโมชั่นตั๋วเดลีราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินเดลี   จองตั๋วเครื่องบินเดลี   จองตั๋วเครื่องบินเดลีราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเดลี   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเดลีราคาถูก   ไปเดลี   ตั๋วไปเดลี   Delhi   ข้อมูลท่องเที่ยวเดลี   ตั๋วเครื่องบินเดลี   เดลี/a>   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินเดลี   จองตั๋วเครื่องบินเดลี   ตั๋วเครื่องบินเดลีราคาถูก