ตั๋วเครื่องบิน เนเธอร์แลนด์ 


       เนเธอร์แลนด์ (ดัตช์: Nederlands; อังกฤษ: Netherlands) หรือที่มักเรียกกันว่า ฮอลแลนด์ (อังกฤษ: Holland) หรือ ฮอลันดา เป็นประเทศซึ่งตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตกตอนเหนือ ชื่อประเทศมีรากศัพท์มาจากคำว่า “Neder” หรือ “ต่ำ” เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ประมาณหนึ่งในสี่ของประเทศต่ำกว่าระดับน้ำทะเล เนเธอร์แลนด์ได้ปรับพื้นที่โดยการสูบน้ำออกจากทะเลสาบและทางน้ำต่าง ๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ เนเธอร์แลนด์ได้สร้างเขื่อน ทางระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำจำนวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศประสบภาวะอุทกภัย เนเธอร์แลนด์จึงมีสิ่งก่อสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก       อัมสเตอร์ดัม เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรในเขตตัวเมืองประมาณ 742,000 คน แต่ถ้านับรวมประชากร ในเขตเมืองโดยรอบทั้งหมด จะมีประมาณ 1.5 ล้านคน (ข้อมูลปี 2005) อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ถึงแม้อัมสเตอร์ดัม จะเป็นเมืองหลวงของประเทศแต่ศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาลนั้นอยู่ที่เฮก คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ สนใจจอง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิก !!       พิพิธภัณฑ์แวะโกะห์ (Van Gogh Museum) ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงผลงานของแวนโกะห์ไว้มากที่สุด และเห็นถึงพัฒนาการในงานศิลป์ของเขามีภาพวาดสีน้ำมันของแวนโกะห์ จิตรกรแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ชาวดัตช์ในสมัยศตวรรษที่ 19 ตั้งแสดงอยู่ถึง 200 ภาพและมีงานสเก็ตช์ดรออิงเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของแวนโกะห์ รวมทั้งภาพของโมเนต์ (Monet) และโกแกง (Gauguin) ตั้งแสดงอยู่ด้วย และภาพวาดที่มีชื่อเสียงของแวนโกะห์ที่ไม่ควรพลาดไปชม ก็มีภาพสาวน้อยที่สะพานบาง, ภาพดอกทานตะวัน, The Potato, Still Life with Sunflower และ Cornfield with Crow เป็นต้น และภาพวาดอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ สนใจจอง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิก !!       Kerkenhof Garden สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมือง Lisse ประเทศ Netherlands มีพื้นที่ทั้งหมด 32 hectares ในอดีตสวนแห่งนี้เป็นเพียงแค่สวนพืชผักสมุนไพร แต่ต่อมามีชื่อเสียงจากงานการจัดแสดง ดอกทิวลิป ซึ่งเป็นงานจัดแสดงที่เกิดจากการรวมตัวกัน ของกลุ่มผู้ค้าหัวพันธุ์ทิวลิปของเนเธอร์แลนด์ ทิวลิปไม่ได้เป็นพืชท้องถิ่นดั้งเดิมของเนเธอร์แลนด์ ทิวลิปถูกค้นพบเป็นครั้งแรกและบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ที่ประเทศตุรกีและภูมิภาคใกล้เคียง ในปี คศ 1593 Carolus Clusius นักพฤกษศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง แห่ง Leiden’s Hortus Botanicus ได้นำทิวลิปเข้ามาทดลองปลูก เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอแลนด์ผลิตหัวทิวลิปได้ในแต่ละปีประมาณ 3,000 ล้านหัว ส่งออกขายต่างประเทศประมาณ 2,000 ล้านหัวต่อปี ที่เหลือปลูกให้ออกดอกจัดแสดงภายในประเทศ คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ สนใจจอง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิก !!ตั๋วเครื่องบินเนเธอร์แลนด์   ตั๋วเครื่องบินเนเธอร์แลนด์ราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินเนเธอร์แลนด์   จองตั๋วเนเธอร์แลนด์.com   เนเธอร์แลนด์   ตั๋วเครื่องบินเนเธอร์แลนด์   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเนเธอร์แลนด์   โปรโมชั่นตั๋วเนเธอร์แลนด์ราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินเนเธอร์แลนด์   จองตั๋วเครื่องบินเนเธอร์แลนด์   จองตั๋วเครื่องบินเนเธอร์แลนด์ราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเนเธอร์แลนด์   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเนเธอร์แลนด์ราคาถูก   ไปเนเธอร์แลนด์   ตั๋วไปเนเธอร์แลนด์   Netherlands   ข้อมูลท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์   ตั๋วเครื่องบินเนเธอร์แลนด์   เนเธอร์แลนด์   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินเนเธอร์แลนด์   จองตั๋วเครื่องบินเนเธอร์แลนด์   ตั๋วเครื่องบิน เนเธอร์แลนด์ราคาถูก