ตั๋วเครื่องบิน เยอรมัน 
Travel Guide : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเยอรมัน

       ประเทศเยอรมัน หรือ สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมัน เป็นประเทศในทวีปยุโรป พรมแดนทางทิศเหนือติดทะเลเหนือ เดนมาร์ก และทะเลบอลติก ทิศตะวันออกติดโปแลนด์และสาธารณรัฐเช็ก ทิศใต้ติดออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ ทิศตะวันตกติดฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ มีเมืองหลวงคือเบอร์ลิน ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศ เยอรมันได้ถูกแบ่งเป็นสองส่วน เป็นประเทศ เยอรมันตะวันตกและประเทศ เยอรมันตะวันออก ก่อนจะกลับมารวมประเทศกันอีกครั้งในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ประวัติศาสตร์ของ เยอรมันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน ซึ่งช่วงนั้นยังเป็นแคว้นหนึ่งของโรมัน ต่อมาได้แยกตัวเป็นจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Empire) และจึงเปลี่ยนชื่อเป็น " เยอรมัน" โดยพระเจ้าไกเซอร์แห่งปรัสเซีย จึงใช้ชื่อนี้จนถึงปัจจุบัน ตั๋วเครื่องบินเยอรมัน ราคาถูก
ธงชาติ เยอรมัน


แผนที่ เยอรมัน


ภูมิอากาศ เยอรมัน
มีฝนตกตลอดทุกฤดูกาล ในฤดูหนาวแถบที่ราบต่ำอุณหภูมิเฉลี่ยคือ 1.5 องศาเซลเซียส และแถบเทือกเขา -6 องศาเซลเซียส ส่วนค่าเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม แถบที่ราบต่ำคือ18 องศาเซลเซียสเกาะไรเคเนา ตั้งอยู่กลางทะเลสาบคอนสแตนซในประเทศเยอรมัน ตัวเกาะตั้งอยู่ระหว่างกนาเดนเซและอุนเทอร์เซเกือบทางตะวันตกของเมืองคอนสแตนซ เกาะติดต่อกับแผ่นดินใหญ่ด้วยทาง (causeway) ที่สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1838 แต่ตัวเกาะก็ยังแยกจากทางที่ “Bruckgraben” ถึง 10 เมตรที่เป็นสะพานตื้นที่ให้เรือเล็กผ่านได้เท่านั้น จุดที่สูงที่สุดของเกาะอยู่ที่ “ฮอควาร์ท” (Hochwart) ที่มีความสูง 438.7 เมตรหรือ 43 เมตรจากระดับน้ำในทะเลสาบ
ตั๋วเครื่องบินเยอรมัน ราคาถูก

มหาวิหารอาเคิน ตั๋วเครื่องบินเยอรมัน

เป็นเมืองที่อยู่ด้านตะวันตกสุดของประเทศ เยอรมัน ติดกับพรมแดนประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยียม อยู่ห่างจากเมืองโคโลญมาทางตะวันตก 65 กิโลเมตร เมืองอาเคินยังเป็นที่ตั้งของมหาวิหารอาเคิน ( เยอรมัน: Aachener Dom) อันเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน นับเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวของเมือง มหาวิหารแห่งอาเคินนี้ถูกจัดเป็นมรดกโลกของยูเนสโก มหาวิหารนี้เป็นโบสถ์แบบกอธิคผสมกับกาโล-โรมัน ซึ่งได้รับอนุญาตจากพระสันตปาปาแห่งกรุงโรมให้สร้างโบสถ์นี้ในปี ค.ศ. 786 และสร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ. 805 โดมนี้ถูกใช้เป็นสถานที่แต่งตั้งกษัตริย์ของเยอรมัน ในสมัยก่อนมาแล้วหลายพระองค์ อีกทั้งยังมีหีบศพทองคำของพระเจ้าชาร์เลอมาญ (เยอรมัน: Karl) อยู่ด้วย ที่ลานกว้างหน้าโดมนี้ จะถูกใช้เป็นที่รับรางวัลคาร์ล (Internationaler Karlspreis zu Aachen ย่อว่า Karlspreis ; อังกฤษ: International Charlemagne Prize of the city of Aachen) ในทุก ๆ ปี รางวัลคาร์ลนี้จะมอบให้กับผู้ที่ส่งเสริมสันติภาพในยุโรป ตัวอย่างของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้รับรางวัลคาร์ลได้แก่ บิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และ โทนี แบลร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ตั๋วเครื่องบินเยอรมัน ราคาถูกตั๋วเครื่องบินเยอรมัน   ตั๋วเครื่องบินเยอรมันราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินเยอรมัน   จองตั๋วเยอรมัน.com   เยอรมัน   ตั๋วเครื่องบินเยอรมัน   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเยอรมัน   โปรโมชั่นตั๋วเยอรมันราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินเยอรมัน   จองตั๋วเครื่องบินเยอรมัน   จองตั๋วเครื่องบินเยอรมันราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเยอรมัน   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเยอรมันราคาถูก   ไปเยอรมัน   ตั๋วไปเยอรมัน   Germany   ข้อมูลท่องเที่ยวเยอรมัน   ตั๋วเครื่องบินเยอรมัน   เยอรมัน   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินเยอรมัน   จองตั๋วเครื่องบินเยอรมัน   ตั๋วเครื่องบิน เยอรมัน ราคาถูก