ตั๋วเครื่องบิน เวียงจันทน์


 
Travel Guide : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปากีสถาน

       เวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง ในพิกัด 17°58' เหนือ, 102°36' ตะวันออก (17.9667, 102.6) ประชากรในตัวเมืองมีประมาณ 200,000 คน (ค.ศ. 2005) แต่ประชากรทั้งหมด ที่อาศัยในกำแพงนครเวียงจันทน์ เชื่อว่ามีอยู่ถึงกว่า 730,000 คน       อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ สิ่งก่อสร้างที่รัฐบาลฝรั่งเศสสร้างไว้ในในสมัยที่ยังปกครองดินแดนแห่งนี้ ตั้งใจว่าจะเป็นอนุสรณ์แห่งการครอบครอง แต่ทว่ายังไม่ทันก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ประเทศลาวได้สถาปนาอิสรภาพขึ้นมาก่อน รัฐบาลลาวและประ ชาชนจึงพร้อมใจกันขนานนามสิ่งก่อสร้างนี้ว่า " อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ "เนื่องในโอกาสที่ได้รับอิสรภาพ และไม่ได้ทำการสร้างต่อให้เสร็จสมบูรณ์แต่อย่างใด คงปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นอนุสรณ์แห่งความพ่ายแพ้ของเจ้าอาณานิคมมาจนปัจจุบัน ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีความคล้ายคลึงกับประตูชัยแห่งกรุงปารีส เมืองหลวงของฝรั่งเศสเอง คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ สนใจจอง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิก !!

<


       หอคำ อาคารรูปทรงสวย จำลองแบบมาจากพระราชวังแวร์ซาย แห่งกรุงปารีส แต่เดิมเป็นพระราชวังที่ประทับของสมเด็จเจ้ามหาชีวิตของลาว หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองมีการใช้เป็นทำเนียบของประธานประเทศ ปัจจุบันใช้เป็นที่พักรับรองอาคันตุกะของประเทศ หลังจากที่พระบาทสมเด็จหอคำแห่งนี้ หากมองมาจากยอดของอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะในยามเช้าแล้ว จะได้ภาพที่สวยงามน่าชมเป็นอย่างยิ่ง คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ สนใจจอง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิก !!       วัดธาตุหลวง เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทน์ สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศูนย์รวมจิตใจของชนชาวพุทธแถบลุ่มแม่น้ำโขง มีงานสมโภชน์ในเดือน 12 ของทุกปี บริเวณด้านหน้าของพระบรมธาตุจะมี พระบรมราชา นุสาวรีย์ขององค์สมเด็จพระไชยเชฐษาธิราช กษัตริย์ผู้ทรงสถาปนา นครเวียงจันทน์ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินเพื่อสัมผัสความสวยงามได้เลยค่ะ สนใจจอง ตั๋วเครื่องบินราคาถูก คลิก !!
ตั๋วเครื่องบินเวียงจันทน์   ตั๋วเครื่องบินเวียงจันทน์ราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินเวียงจันทน์   จองตั๋วเวียงจันทน์.com   เวียงจันทน์   ตั๋วเครื่องบินเวียงจันทน์   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเวียงจันทน์   โปรโมชั่นตั๋วเวียงจันทน์ราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินเวียงจันทน์   จองตั๋วเครื่องบินเวียงจันทน์   จองตั๋วเครื่องบินเวียงจันทน์ราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเวียงจันทน์   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับเวียงจันทน์ราคาถูก   ไปเวียงจันทน์   ตั๋วไปเวียงจันทน์   เวียงจันทน์   ข้อมูลท่องเที่ยวเวียงจันทน์   ตั๋วเครื่องบินเวียงจันทน์   มาเก๊า   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินเวียงจันทน์   จองตั๋วเครื่องบินมาเก๊า   ตั๋วเครื่องบินเวียงจันทน์า ราคาถูก