ตั๋วเครื่องบิน แฟรงค์เฟิร์ต>
 
Travel Guide : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแฟรงค์เฟิร์ต

       ประเทศแฟรงค์เฟิร์ต ( Frankfurt ) เมืองซึ่งตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำไมน์ เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ที่ กษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้ ประกอบพิธีราชาภิเษก ในปัจจุบัน แฟรงเฟิร์ตกลาย เป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อม โยงไปทั่ว ประเทศ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงทางการค้าของเยอรมัน ตั๋วเครื่องบินแฟรงค์เฟิร์ต ราคาถูก
ธงชาติ แฟรงค์เฟิร์ต


แผนที่ แฟรงค์เฟิร์ต


ภูมิอากาศ แฟรงค์เฟิร์ต
ฤดูร้อนมีความอบอุ่นและเปียกชื้น ในขณะที่ฤดูหนาวจะมีอากาศแห้งและหนาวเย็น แต่สภาพอากาศจะไม่ค่อยมีความรุนแรงมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นฤดูใดก็ตาม ในเมืองอาจมีโอกาสเกิดพายุที่มีความรุนแรงเป็นครั้งคราวในช่วงฤดูหนาว แต่มักเกิดขึ้นเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆตั้งตระหง่านกลางสี่แยกย่าน Hauptwache ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญที่สุดของแฟรงค์เฟิร์ต โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1681 ตามศิลปะโกธิคถูกระเบิดทำลายในช่วงสงครามโลกและสร้างขึ้นใหม่ในปี 1954
ตั๋วเครื่องบินแฟรงค์เฟิร์ต ราคาถูก
หนึ่งในจตุรัสที่โด่งดังของเมืองนี้ ถือกันว่าเป็นตำแหน่งที่เป็นจุดศูนย์กลางของแฟรงเฟิร์ต Hauptwache ตัวอาคารสไตล์บาโรคที่เป็นชื่อของจตุรัสนั้น เดิมเป็นศูนย์บัญชาการทัพ และมีคุกอยู่ภายในคุกนี้ยังคงอยู่และปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นสถานีตำรวจไปเรียบร้อย
ตั๋วเครื่องบินแฟรงค์เฟิร์ต ราคาถูกตั๋วเครื่องบินแฟรงค์เฟิร์ต   ตั๋วเครื่องบินแฟรงค์เฟิร์ตราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินแฟรงค์เฟิร์ต   จองตั๋วแฟรงค์เฟิร์ต.com   แฟรงค์เฟิร์ต   ตั๋วเครื่องบินแฟรงค์เฟิร์ต   โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินแฟรงค์เฟิร์ต   โปรโมชั่นตั๋วแฟรงค์เฟิร์ตราคาถูก   ตรวจสอบตั๋วเครื่องบินแฟรงค์เฟิร์ต   จองตั๋วเครื่องบินแฟรงค์เฟิร์ต   จองตั๋วเครื่องบินแฟรงค์เฟิร์ตราคาถูก   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับแฟรงค์เฟิร์ต   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับแฟรงค์เฟิร์ตราคาถูก   ไปแฟรงค์เฟิร์ต   ตั๋วไปแฟรงค์เฟิร์ต   Prankfurt   ข้อมูลท่องเที่ยวแฟรงค์เฟิร์ต   ตั๋วเครื่องบินแฟรงค์เฟิร์ต   แฟรงค์เฟิร์ต   ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ   ตั๋วเครื่องบินแฟรงค์เฟิร์ต   จองตั๋วเครื่องบินแฟรงค์เฟิร์ต   ตั๋วเครื่องบิน แฟรงค์เฟิร์ต ราคาถูก