ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ (Nokair)           บริการจองตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ (Nokair) โทร.086-668-9855  02-441-9772-3 โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนกแอร์ (Nokair) ราคาถูกกับ JidaTravel.com พร้อมตารางการบินภายในประเทศ เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจ

ตารางบินภายในประเทศ สายการบิน นกแอร์
 
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8300
06:05
07:15
ทุกวัน
DD8302
06:50
08:00
ทุกวัน
DD8306
09:05
10:15
จ, อ, อา
DD8310
10:45
11:55
ทุกวัน
DD8312
12:40
13:50
จ, อ, อา
DD8314
14:30
15:40
ทุกวัน
DD8318
16:30
17:40
ทุกวัน
DD8324
19:00
20:10
ทุกวัน
DD8326
20:15
21:25
ทุกวัน
DD8328
21:05
22:10
นกแอร์ เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8301
07:45
08:50
ทุกวัน
DD8303
08:30
09:35
ทุกวัน
DD8307
10:45
11:50
อา, จ, อ
DD8311
12:25
13:30
ทุกวัน
DD8313
14:25
15:30
อา, จ, อ
DD8315
16:20
17:25
ทุกวัน
DD8319
18:10
19:15
จ, อา
DD8325
20:40
21:45
อา, จ, อ, พฤ
DD8327
21:55
23:00
อา, จ, อ, พ, ศ
DD8329
22:45
23:50
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8714
07:30
08:45
ทุกวัน
DD8716
11:15
12:30
ทุกวัน
DD8718
13:10
14:25
ทุกวัน
DD8722
16:40
17:55
จ, อ, อา
DD8726
18:00
19:15
พ, พฤ, ศ, ส
DD8726
19:05
20:20
นกแอร์ เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8715
09:15
10:30
ทุกวัน
DD8717
13:00
14:15
ทุกวัน
DD8719
14:55
16:10
ทุกวัน
DD8723
18:25
19:40
จ , อ, พ, อา
DD8727
19:45
21:00
พฤ , ศ, ส
DD8727
20:50
22:05
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - พิษณุโลก (PHS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8400
06:20
07:10
จ, อ, พ, พฤ, อา
DD8404
09:40
10:50
ทุกวัน
DD8410
13:25
14:10
จ, อ, พ, พฤ, อา
DD8414
16:30
17:40
พฤ, ศ, ส
DD8420
16:35
19:25
จ, อ, พ, อา
DD8420
19:50
21:00
นกแอร์ พิษณุโลก (PHS) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8401
08:00
08:50
จ, อ, พ, พฤ
DD8405
11:20
12:30
ทุกวัน
DD8411
14:40
15:25
จ, อ, พ, พฤ
DD8415
18:10
19:20
พฤ, ศ, ส
DD8421
20:15
21:05
อา, จ, อ, พ
DD8421
21:30
22:40
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - น่าน (NNT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8818
10:10
11:45
ทุกวัน
DD8832
18:30
20:05
นกแอร์ น่าน (NNT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8819
12:15
13:50
ทุกวัน
DD8833
20:35
22:10
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - แพร่ (PRH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
DD8004
10:30
11:55
นกแอร์ แพร่ (PRH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
จ, อ, พ, ศ, ส, อา
DD8005
12:15
13:40
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - แม่สอด (MAQ)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8108
08:00
09:15
ทุกวัน
DD8118
09:05
10:20
ทุกวัน
DD8120
12:25
13:40
ทุกวัน
DD8126
16:05
17:20
นกแอร์ แม่สอด (MAQ) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8117
10:40
11:55
ทุกวัน
DD8109
14:25
15:40
ทุกวัน
DD8127
17:40
18:55
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9200
06:00
07:05
ทุกวัน
DD9202
10:15
11:20
ทุกวัน
DD9210
12:20
13:25
ทกวัน
DD9212
13:20
14:25
ทุกวัน
DD9216
17:00
18:05
ทุกวัน
DD9218
19:10
20:15
นกแอร์ อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9201
07:35
08:35
ทุกวัน
DD9203
11:50
12:50
ทุกวัน
DD9211
13:55
14:55
ทุกวัน
DD9213
15:00
16:00
ทุกวัน
DD9217
18:35
19:35
ทุกวัน
DD9219
20:50
21:50
นกแอร์
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9310
06:05
07:10
ทุกวัน
DD9312
07:25
08:30
ทุกวัน
DD9314
11:00
12:05
อาทิตย์
DD9316
15:55
17:00
ทุกวัน
DD9318
17:25
18:30
ทุกวัน
DD9320
19:40
20:45
นกแอร์
อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9311
07:40
08:40
ทุกวัน
DD9313
09:05
10:05
ทุกวัน
DD9315
12:45
13:45
ทุกวัน
DD9317
17:35
18:35
ทุกวัน
DD9319
19:05
20:05
ทุกวัน
DD9321
21:15
22:15
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครพนม (KOP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ศุกร์
DD9514
06:40
07:45
จ, อ, พ, พฤ, ส, อา
DD9514
10:05
11:15
นกแอร์ นครพนม (KOP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ศุกร์
DD9515
08:15
09:20
จ, อ, พ, พฤ, ส, อา
DD9521
11:45
12:55
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สกลนคร (SNO)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9410
19:45
20:55
นกแอร์ สกลนคร (SNO) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9411
21:25
22:35
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ร้อยเอ็ด (ROI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9114
06:10
07:25
จ, อ, พ, ศ, ส, อา
DD818
18:25
19:40
นกแอร์ ร้อยเอ็ด (ROI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9115
07:55
09:10
ทุกวัน
DD 819
20:05
21:20
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เลย (LOE)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
จ, อ, พ, ส, อา
DD9704
07:20
08:35
จ, อ, พ, พฤ, อา
DD9708
13:00
14:15
นกแอร์ เลย (LOE) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
จ, อ, พ, ส, อา
DD9705
08:55
10:10
จ, อ, พ, พฤ, อา
DD9709
14:45
16:00
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7102
06:00
07:25
ทุกวัน
DD7104
09:20
10:45
ทุกวัน
DD7106
10:40
12:05
ทุกวัน
DD7110
13:10
14:35
ทุกวัน
DD7120
14:20
15:45
จ, ส, อา
DD7112
15:25
16:50
อ, พ, พฤ, ศ
DD7112
16:00
17:25
ทุกวัน
DD7114
17:15
18:40
ทุกวัน
DD7116
20:05
21:30
นกแอร์ หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7103
08:00
09:25
ทุกวัน
DD7105
11:15
12:40
ทุกวัน
DD7107
12:35
14:00
ทุกวัน
DD7111
15:05
16:30
ทุกวัน
DD7121
16:15
17:40
ทุกวัน
DD7113
17:30
19:00
ทุกวัน
DD7115
19:10
20:35
ทุกวัน
DD7117
22:00
23:25
นกแอร์
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7804
06:00
07:10
จ, อ, พฤ, ศ, ส, อา
DD7808
09:15
10:25
พุธ
DD7808
10:00
11:10
ทุกวัน
DD7810
14:10
15:15
ทุกวัน
DD7814
16:00
17:05
ทุกวัน
DD7818
19:00
20:10
ทุกวัน
DD7824
20:35
21:40
นกแอร์
นครศรีธรรมราช (NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7805
07:40
08:50
จ, อ, พฤ, ศ, ส, อา
DD7809
10:55
12:05
พุธ
DD7809
11:40
12:50
ทุกวัน
DD7811
15:45
16:55
จ, อ, พฤ, ศ, ส, อา
DD7815
17:35
18:40
พุธ
DD7815
18:15
19:25
ทุกวัน
DD7819
20:50
22:00
ทุกวัน
DD7825
22:10
23:20
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7502
09:30
10:05
ทุกวัน
DD7506
13:35
14:55
ทุกวัน
DD7514
15:15
16:35
นกแอร์ ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7503
11:20
12:40
ทุกวัน
DD7505
12:05
13:25
ทุกวัน
DD7507
15:25
16:45
ทุกวัน
DD7515
17:10
18:30
นกแอร์
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สุราษฏร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7208
06:10
07:20
ทุกวัน
DD7210
09:20
10:25
ทุกวัน
DD7212
12:35
13:40
ทุกวัน
DD7216
15:50
17:00
ทุกวัน
DD7220
19:45
20:55
นกแอร์
สุราษฏร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7209
07:50
09:00
ทุกวัน
DD7211
10:55
12:05
ทุกวัน
DD7213
14:10
15:20
ทุกวัน
DD7217
18:00
19:10
ทุกวัน
DD7221
21:25
22:35
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ตรัง (TST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7400
07:20
08:40
ทุกวัน
DD7406
09:55
11:15
ทุกวัน
DD7410
15:20
16:35
นกแอร์ ตรัง (TST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7401
09:20
10:40
ทุกวัน
DD7407
11:45
13:05
ทุกวัน
DD7411
17:05
18:20
นกแอร์ เชียงใหม่ (CNX) - แม่ฮ่องสอน (HGN)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8200
09:40
10:15
ทุกวัน
DD8202
11:40
12:15
ทุกวัน
DD8206
13:45
14:20
นกแอร์ แม่ฮ่องสอน (HGN) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8201
10:30
11:50
ทุกวัน
DD8203
12:40
13:15
ทุกวัน
DD8207
14:40
15:15
นกแอร์ เชียงใหม่ (CNX) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8610
06:10
07:30
ทุกวัน
DD955
15:10
16:30
ทุกวัน
DD8624
18:30
19:50
นกแอร์ อุดรธานี (UTH) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8611
07:50
09:10
ทุกวัน
DD956
16:55
18:15
ทุกวัน
DD8625
20:15
21:35
 

นกแอร์ เคาท์เอตร์เช็คอิน
สนามบิน
รหัส
เคาท์เอตร์เช็คอิน
ดอนเมือง
DMK
แถว 6
เชียงใหม่
CNX
10 - 12, 14
หาดใหญ่
HDY
8 - 10
เลย
LOE
1
แม่ฮ่องสอน
HGN
1-2
แม่สอด
MAQ
1
นครพนม
KOP
ชั้น 1
นครศรีธรรมราช
NST
ชั้น 1
น่าน
NNT
1
นกแอร์ เคาท์เอตร์เช็คอิน
สนามบิน
รหัส
เคาท์เอตร์เช็คอิน
พิษณุโลก
PHS
ชั้น 1
แพร่
PRH
ชั้น 1
ภูเก็ต
HKT
17-20
ร้อยเอ็ด
ROI
ชั้น 1
สกลนคร
SNO
ชั้น 1
สุราษฏร์ธานี
URT
ชั้น 2
ตรัง
TST
1-2
ชุมพร
CJM
ชั้น 1
อุบลราชธานี
UBP
6-7
อุดรธานี
UTH
1-3
 
   หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
ขอสงวนสิทธิ์  ในการเปลี่ยนแปลง ตารางบิน นกแอร์ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โฆษณานกแอร์ Thailand's No.1 Premium Low Cost Airline


Nok Air โปรโมชั่นเซอร์ไพรส์ปีใหม่นกแอร์

นกแอร์  โปรคุ๊มมมม...คุ้ม บินนกแอร์ คุ้มกว่า สบายกว่า
นกแอร์เส้นทางภายในประเทศ
เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธาณี อุบลราชธานี กระบี่ 898 บาท
หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง สกลนคร เชียงใหม่-อุดรธานี 999 บาท
ระนอง ชุมพร บุรีรัมย์ แพร่ ร้อยเอ็ด เลย 1,111 บาท

นกแอร์  nokair  : 20 มิถุนายน 2557
ที่มา :: nokair.com
นกแอร์ สายการบินนกแอร์ จัดโปรโมชัน “Nok Air One Day Mega Sale”
นกแอร์สายการบินนกแอร์ จัดโปรโมชัน “Nok Air One Day Mega Sale” ด้วยราคาเริ่มต้น 737 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน สำรองที่นั่งภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันเดียวเท่านั้น โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ Tel:02-441-9772-3 Fax:02-441-9771 Mobile: 086-668-9855,089-510-5671 | E-mail: jidatravel@hotmail.com
นกแอร์  nokair  : 16 มิถุนายน 2557
ที่มา :: nokair.com
นกแอร์ กทค.อนุมัติ ไลเซ่นส์ 'นกแอร์' บริการ WiFi บนเครื่องบินได้
นกแอร์กทค.อนุมัติใบอนุญาตอินเทอร์เน็ต แบบที่ 1 ให้สายการบินนกแอร์ ใช้ WiFi บนเครื่องบิน โดยใช้สัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม พร้อมเผยรายงานคงสิทธิเลขหมาย MNP เดือน เม.ย.57 โอนย้ายสำเร็จเฉลี่ยถึง 95%..นกแอร์  nokair  : 16 มิถุนายน 2557
ที่มา :: nokair.com
นกแอร์กสทช.แจกไลเซนส์ไวไฟ “นกแอร์”
นกแอร์กสทช.แจกใบอนุญาตไวไฟให้นกแอร์ 5 ปี เป็นสายการบินที่ 2 พร้อมเผยตัวเลขนัมเบอร์พอร์ทิบิลีเดือน เม.ย.ที่ 3.3 ล้านเลขหมาย ส่วนลูกค้า 1800 MHz ทรูมูฟยังเหลือในระบบอีกราว 7 ล้านเลขหมาย

นกแอร์  nokair  : 16 มิถุนายน 2557
ที่มา :: nokair.com
นกแอร์ มติ กทค.อนุญาต"นกแอร์"ให้บริการไวไฟบนเครื่องบิน
นกแอร์ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) ภารกิจโทรคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) วันนี้ (3 มิ.ย.) มีมติเห็นชอบ อนุญาตให้บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เป็นเวลา 5 ปี เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินโดยสาร

นกแอร์  nokair  : 16 มิถุนายน 2557
ที่มา :: nokair.com
นกแอร์  “NOK” ตั้งเป้าเพิ่ม Cabin Factor ปีนี้แตะ 80%
นกแอร์ “นกแอร์” ตั้งเป้าเพิ่มยอดระวางบรรทุกผู้โดยสารเพิ่มแตะ 80% หลังการเมืองคลี่คลาย นักท่องเที่ยวไหลกลับเข้ามาบินมากขึ้น เตรียมเสริมทัพเครื่องบินใหม่ อีก 8 ลำ รับนักท่องเที่ยวทะลักคาดทะลุ 7 ล้านคนจากปีที่แล้วที่ทำได้กว่า 5.8 ล้านคน แย้ม “นกสกู๊ต” คาดเปิดบินได้ปลายปี เปิดเส้นทางแดนปลาดิบ และโสมขาวตามรอยละคร


นกแอร์  nokair  : 16 มิถุนายน 2557
ที่มา :: nokair.com
นกแอร์ โบอิ้ง-นกแอร์ ยืนยันสั่งซื้อเครื่องบินใหม่ 737 MAX และ Next Generation 737
ตั๋วเครื่องบินนกแอร์ โบอิ้ง และนกแอร์ตกลงยืนยันการสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง Next-Generation 737-800 ใหม่จำนวน 8 ลำ และ โบอิ้ง 737 MAX 8s จำนวน 7 ลำ ซึ่งการสั่งซื้อเครื่องบินใหม่ครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาฝูงบินของนกแอร์ และนกแอร์จะมีการเปลี่ยนเครื่องบิน 1 ลำ จาก 737-800 ไปเป็น 737 MAX ในภายหลัง


นกแอร์  nokair  :16 มิถุนายน 2557
ที่มา :: nokair.com