ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ (Nokair)           บริการจองตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ (Nokair) โทร.086-668-9855  02-441-9772-3 โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนกแอร์ (Nokair) ราคาถูกกับ JidaTravel.com พร้อมตารางการบินภายในประเทศ เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจ

ตารางบินภายในประเทศ สายการบิน นกแอร์
 
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8300
06:05
07:15
ทุกวัน
DD8302
06:50
08:00
ทุกวัน
DD8306
09:05
10:15
จ, อ, อา
DD8310
10:45
11:55
ทุกวัน
DD8312
12:40
13:50
จ, อ, อา
DD8314
14:30
15:40
ทุกวัน
DD8318
16:30
17:40
ทุกวัน
DD8324
19:00
20:10
ทุกวัน
DD8326
20:15
21:25
ทุกวัน
DD8328
21:05
22:10
นกแอร์ เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8301
07:45
08:50
ทุกวัน
DD8303
08:30
09:35
ทุกวัน
DD8307
10:45
11:50
อา, จ, อ
DD8311
12:25
13:30
ทุกวัน
DD8313
14:25
15:30
อา, จ, อ
DD8315
16:20
17:25
ทุกวัน
DD8319
18:10
19:15
จ, อา
DD8325
20:40
21:45
อา, จ, อ, พฤ
DD8327
21:55
23:00
อา, จ, อ, พ, ศ
DD8329
22:45
23:50
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8714
07:30
08:45
ทุกวัน
DD8716
11:15
12:30
ทุกวัน
DD8718
13:10
14:25
ทุกวัน
DD8722
16:40
17:55
จ, อ, อา
DD8726
18:00
19:15
พ, พฤ, ศ, ส
DD8726
19:05
20:20
นกแอร์ เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8715
09:15
10:30
ทุกวัน
DD8717
13:00
14:15
ทุกวัน
DD8719
14:55
16:10
ทุกวัน
DD8723
18:25
19:40
จ , อ, พ, อา
DD8727
19:45
21:00
พฤ , ศ, ส
DD8727
20:50
22:05
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - พิษณุโลก (PHS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8400
06:20
07:10
จ, อ, พ, พฤ, อา
DD8404
09:40
10:50
ทุกวัน
DD8410
13:25
14:10
จ, อ, พ, พฤ, อา
DD8414
16:30
17:40
พฤ, ศ, ส
DD8420
16:35
19:25
จ, อ, พ, อา
DD8420
19:50
21:00
นกแอร์ พิษณุโลก (PHS) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8401
08:00
08:50
จ, อ, พ, พฤ
DD8405
11:20
12:30
ทุกวัน
DD8411
14:40
15:25
จ, อ, พ, พฤ
DD8415
18:10
19:20
พฤ, ศ, ส
DD8421
20:15
21:05
อา, จ, อ, พ
DD8421
21:30
22:40
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - น่าน (NNT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8818
10:10
11:45
ทุกวัน
DD8832
18:30
20:05
นกแอร์ น่าน (NNT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8819
12:15
13:50
ทุกวัน
DD8833
20:35
22:10
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - แพร่ (PRH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
DD8004
10:30
11:55
นกแอร์ แพร่ (PRH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
จ, อ, พ, ศ, ส, อา
DD8005
12:15
13:40
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - แม่สอด (MAQ)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8108
08:00
09:15
ทุกวัน
DD8118
09:05
10:20
ทุกวัน
DD8120
12:25
13:40
ทุกวัน
DD8126
16:05
17:20
นกแอร์ แม่สอด (MAQ) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8117
10:40
11:55
ทุกวัน
DD8109
14:25
15:40
ทุกวัน
DD8127
17:40
18:55
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9200
06:00
07:05
ทุกวัน
DD9202
10:15
11:20
ทุกวัน
DD9210
12:20
13:25
ทกวัน
DD9212
13:20
14:25
ทุกวัน
DD9216
17:00
18:05
ทุกวัน
DD9218
19:10
20:15
นกแอร์ อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9201
07:35
08:35
ทุกวัน
DD9203
11:50
12:50
ทุกวัน
DD9211
13:55
14:55
ทุกวัน
DD9213
15:00
16:00
ทุกวัน
DD9217
18:35
19:35
ทุกวัน
DD9219
20:50
21:50
นกแอร์
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9310
06:05
07:10
ทุกวัน
DD9312
07:25
08:30
ทุกวัน
DD9314
11:00
12:05
อาทิตย์
DD9316
15:55
17:00
ทุกวัน
DD9318
17:25
18:30
ทุกวัน
DD9320
19:40
20:45
นกแอร์
อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9311
07:40
08:40
ทุกวัน
DD9313
09:05
10:05
ทุกวัน
DD9315
12:45
13:45
ทุกวัน
DD9317
17:35
18:35
ทุกวัน
DD9319
19:05
20:05
ทุกวัน
DD9321
21:15
22:15
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครพนม (KOP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ศุกร์
DD9514
06:40
07:45
จ, อ, พ, พฤ, ส, อา
DD9514
10:05
11:15
นกแอร์ นครพนม (KOP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ศุกร์
DD9515
08:15
09:20
จ, อ, พ, พฤ, ส, อา
DD9521
11:45
12:55
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สกลนคร (SNO)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9410
19:45
20:55
นกแอร์ สกลนคร (SNO) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9411
21:25
22:35
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ร้อยเอ็ด (ROI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9114
06:10
07:25
จ, อ, พ, ศ, ส, อา
DD818
18:25
19:40
นกแอร์ ร้อยเอ็ด (ROI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9115
07:55
09:10
ทุกวัน
DD 819
20:05
21:20
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เลย (LOE)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
จ, อ, พ, ส, อา
DD9704
07:20
08:35
จ, อ, พ, พฤ, อา
DD9708
13:00
14:15
นกแอร์ เลย (LOE) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
จ, อ, พ, ส, อา
DD9705
08:55
10:10
จ, อ, พ, พฤ, อา
DD9709
14:45
16:00
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7102
06:00
07:25
ทุกวัน
DD7104
09:20
10:45
ทุกวัน
DD7106
10:40
12:05
ทุกวัน
DD7110
13:10
14:35
ทุกวัน
DD7120
14:20
15:45
จ, ส, อา
DD7112
15:25
16:50
อ, พ, พฤ, ศ
DD7112
16:00
17:25
ทุกวัน
DD7114
17:15
18:40
ทุกวัน
DD7116
20:05
21:30
นกแอร์ หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7103
08:00
09:25
ทุกวัน
DD7105
11:15
12:40
ทุกวัน
DD7107
12:35
14:00
ทุกวัน
DD7111
15:05
16:30
ทุกวัน
DD7121
16:15
17:40
ทุกวัน
DD7113
17:30
19:00
ทุกวัน
DD7115
19:10
20:35
ทุกวัน
DD7117
22:00
23:25
นกแอร์
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7804
06:00
07:10
จ, อ, พฤ, ศ, ส, อา
DD7808
09:15
10:25
พุธ
DD7808
10:00
11:10
ทุกวัน
DD7810
14:10
15:15
ทุกวัน
DD7814
16:00
17:05
ทุกวัน
DD7818
19:00
20:10
ทุกวัน
DD7824
20:35
21:40
นกแอร์
นครศรีธรรมราช (NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7805
07:40
08:50
จ, อ, พฤ, ศ, ส, อา
DD7809
10:55
12:05
พุธ
DD7809
11:40
12:50
ทุกวัน
DD7811
15:45
16:55
จ, อ, พฤ, ศ, ส, อา
DD7815
17:35
18:40
พุธ
DD7815
18:15
19:25
ทุกวัน
DD7819
20:50
22:00
ทุกวัน
DD7825
22:10
23:20
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7502
09:30
10:05
ทุกวัน
DD7506
13:35
14:55
ทุกวัน
DD7514
15:15
16:35
นกแอร์ ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7503
11:20
12:40
ทุกวัน
DD7505
12:05
13:25
ทุกวัน
DD7507
15:25
16:45
ทุกวัน
DD7515
17:10
18:30
นกแอร์
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สุราษฏร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7208
06:10
07:20
ทุกวัน
DD7210
09:20
10:25
ทุกวัน
DD7212
12:35
13:40
ทุกวัน
DD7216
15:50
17:00
ทุกวัน
DD7220
19:45
20:55
นกแอร์
สุราษฏร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7209
07:50
09:00
ทุกวัน
DD7211
10:55
12:05
ทุกวัน
DD7213
14:10
15:20
ทุกวัน
DD7217
18:00
19:10
ทุกวัน
DD7221
21:25
22:35
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ตรัง (TST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7400
07:20
08:40
ทุกวัน
DD7406
09:55
11:15
ทุกวัน
DD7410
15:20
16:35
นกแอร์ ตรัง (TST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7401
09:20
10:40
ทุกวัน
DD7407
11:45
13:05
ทุกวัน
DD7411
17:05
18:20
นกแอร์ เชียงใหม่ (CNX) - แม่ฮ่องสอน (HGN)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8200
09:40
10:15
ทุกวัน
DD8202
11:40
12:15
ทุกวัน
DD8206
13:45
14:20
นกแอร์ แม่ฮ่องสอน (HGN) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8201
10:30
11:50
ทุกวัน
DD8203
12:40
13:15
ทุกวัน
DD8207
14:40
15:15
นกแอร์ เชียงใหม่ (CNX) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8610
06:10
07:30
ทุกวัน
DD955
15:10
16:30
ทุกวัน
DD8624
18:30
19:50
นกแอร์ อุดรธานี (UTH) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8611
07:50
09:10
ทุกวัน
DD956
16:55
18:15
ทุกวัน
DD8625
20:15
21:35
 

นกแอร์ เคาท์เอตร์เช็คอิน
สนามบิน
รหัส
เคาท์เอตร์เช็คอิน
ดอนเมือง
DMK
แถว 6
เชียงใหม่
CNX
10 - 12, 14
หาดใหญ่
HDY
8 - 10
เลย
LOE
1
แม่ฮ่องสอน
HGN
1-2
แม่สอด
MAQ
1
นครพนม
KOP
ชั้น 1
นครศรีธรรมราช
NST
ชั้น 1
น่าน
NNT
1
นกแอร์ เคาท์เอตร์เช็คอิน
สนามบิน
รหัส
เคาท์เอตร์เช็คอิน
พิษณุโลก
PHS
ชั้น 1
แพร่
PRH
ชั้น 1
ภูเก็ต
HKT
17-20
ร้อยเอ็ด
ROI
ชั้น 1
สกลนคร
SNO
ชั้น 1
สุราษฏร์ธานี
URT
ชั้น 2
ตรัง
TST
1-2
ชุมพร
CJM
ชั้น 1
อุบลราชธานี
UBP
6-7
อุดรธานี
UTH
1-3
 
   หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
ขอสงวนสิทธิ์  ในการเปลี่ยนแปลง ตารางบิน นกแอร์ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โฆษณานกแอร์ Thailand's No.1 Premium Low Cost Airline


Nok Air โปรโมชั่นเซอร์ไพรส์ปีใหม่นกแอร์

นกแอร์ ประกาศจากการท่าอากาศยาน
นกแอร์ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณอาคารคลังสินค้า และอาคารจอดรถ 5 ชั้น ซึ่งอยู่ระหว่างอาคารคลังสินค้า 2 และ 3 เป็นพื้นที่จอดรถ ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 1,500 คัน หากประชาชนประสงค์จะเดินทางเข้าเมืองสามารถนำมาจอดในบริเวณดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่จะนำรถยนต์มาจอดที่สนามบินดอนเมือง ลองศึกษาแผนผังของการท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งจะบอกถึงช่องทางเข้าออกสนามบิน พื้นที่จอดรถยนต์บริเวณคลังสินค้า และจุดจอดรับ-ส่งของรถโดยสาร ขสมก.ที่เข้ามาให้บริการภายในเขตสนามบินและจอดส่งที่สถานีรถไฟดอนเมือง มีปัญหาติดขัด สามารถโทรเข้าศูนย์ช่วยเหลือฯ ของสนามบินดอนเมืองได้ที่ โทร 0 2535 3861 หรือ 0 2535 1616
นกแอร์  nokair  : 13 มกราคม 2557
ที่มา :: nokair.com
นกแอร์ คำแนะนำการเดินทางสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง/ออกจากสนามบินดอนเมืองทางถนน
นกแอร์การเดินทางมายังสยามบินดอนเมือง ควรหลีกเลี่ยงเดินทางที่มาจากทางฝั่งทิศใต้(ลาดพร้าว) โดยท่านสามารถเดินทางมายังสนามบินดอนเมืองได้ 2 ช่องทางคือ มาจากฝั่งตะวันตก(ผ่านทางด่วนแจ้งวัฒนะ) หรือจากฝั่งตะวันออก(ทางด่วนกาญจนาภิเษก) นอกจากนั้นท่าอากาศยานดอนเมืองยังได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณอาคารคลังสินค้า และอาคารจอดรถ 5 ชั้น ซึ่งอยู่ระหว่างอาคารคลังสินค้า 2 และ 3 เป็นพื้นที่จอดรถ ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 1,500 คัน หากประชาชนประสงค์จะเดินทางเข้าเมือง สามารถนำมาจอดในบริเวณดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นกแอร์  nokair  : 24 มกราคม 2557
ที่มา :: nokair.com
นกแอร์ Boarding Pass นกแอร์ เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่และสงขลา ฟรี!!
นกแอร์สิทธิพิเศษดีดีจาก สายการบินนกแอร์ ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการ “ Boarding Pass นกแอร์ เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่และสงขลา ฟรี!!” เพื่อมอบความสุขสำหรับผู้โดยสารที่มีการเดินทางภายในประเทศกับนกแอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2557
เงื่อนไขและวิธีการใช้
1. สวนสัตว์เชียงใหม่ แสดงบอร์ดดิ้งพาสนกแอร์ที่มีการเดินทางในเส้นทางภาคเหนือ* ได้แก่ เส้นทาง เชียงใหม่ , เชียงราย, แม่สอด, น่าน, พิษณุโลก, แพร่,แม่ฮ่องสอน
2. สวนสัตว์สงขลา แสดงบอร์ดดิ้งพาสนกแอร์ที่มีการเดินทางในเส้นทางภาคใต้* ได้แก่ เส้นทาง ชุมพร, หาดใหญ่, หัวหิน, กระบี่, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, ระนอง, สุราษฎร์ธานี, ตรัง
3. สิทธิพิเศษนี้ต้องมีการเดินทางตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2557


นกแอร์  nokair  : 3 กุมภาพันธ์ 2557
ที่มา :: nokair.com
นกแอร์หลีกเลี่ยงเส้นทางการชุมนุม เผื่อเวลาการเดินทางมาสยนามบินดอนเมือง
นกแอร์จากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในวันนี้ ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการเคลื่อนขบวนในช่วงเวลาดังกล่าวและเผื่อเวลาเดินทางให้มากขึ้นนะคะ อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ใช้เส้นทางด่วนและโทล์เวย์ในการเดินทางเพื่อความสะดวกในการเดินทางมายังสนามบินดอนเมืองนะคะ

นกแอร์  nokair  : 24 ธันวาคม 2556
ที่มา :: nokair.com
นกแอร์ สภาพอากาศวันที่ 26 ธันวาคม 56
นกแอร์เนื่องจากวันนี้สภาพอากาศไม่ดีในบางเส้นทาง จึงส่งผลกระทบให้มีการปรับเปลี่ยนตารางการบินให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในเส้นทางเลย, แพร่, บุรีรัมย์, และ แม่สอดสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบในเส้นทางดังกล่าว ทางสายการบินต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

นกแอร์  nokair  : 26 ธันวาคม 2556
ที่มา :: nokair.com
นกแอร์  New Fly'n Ride 4 เส้นทาง (เที่ยวบิน+รถ)
นกแอร์ New Fly'n Ride 4 เส้นทาง (เที่ยวบิน+รถ)
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สุโขทัย
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - พังงา
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เขาหลัก
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - อ่าวนาง
สายการบิน นกแอร์ ให้คุณเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นด้วยบริการ New Fly'n Ride 4 เส้นทาง (เที่ยวบิน+รถ)

นกแอร์  nokair  : 7 มกราคม 2557
ที่มา :: nokair.com
นกแอร์ มอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ โปรโมชั่นราคารวมเริ่มต้นที่ 999 บาท
ตั๋วเครื่องบินนกแอร์ มอบของขวัญต้อนรับปีใหม่
โปรโมชั่นราคารวมเริ่มต้นที่ 999 บาท เริ่มจอง 9 - 15 มกราคม 2557 ราคาพิเศษ: - 990 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทางนครพนม พิษณุโลก อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี และหัวหิน
- 1,099 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทางเชียงราย เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง และแม่สอด
- 1,199 บาท/เที่ยว/ท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว) สำหรับเส้นทางแม่สอด-มะละแหม่ง แม่สอด-ย่างกุ้ง และย่างกุ้ง
สำรองที่นั่ง: - 9 – 15 มกราคม 2557
ช่วงเวลาเดินทาง: - 8 กุมภาพันธ์ – 25 ตุลาคม 2557 (สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน)

นกแอร์  nokair  :8 มกราคม 2557
ที่มา :: nokair.com