ตั๋วเครื่องบินนกแอร์ (Nokair)           บริการจองตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ (Nokair) โทร.086-668-9855  02-441-9772-3 โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนกแอร์ (Nokair) ราคาถูกกับ JidaTravel.com พร้อมตารางการบินภายในประเทศ เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจ

ตารางบินภายในประเทศ สายการบิน นกแอร์
 
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8300
06:05
07:15
ทุกวัน
DD8302
06:50
08:00
ทุกวัน
DD8306
09:05
10:15
จ, อ, อา
DD8310
10:45
11:55
ทุกวัน
DD8312
12:40
13:50
จ, อ, อา
DD8314
14:30
15:40
ทุกวัน
DD8318
16:30
17:40
ทุกวัน
DD8324
19:00
20:10
ทุกวัน
DD8326
20:15
21:25
ทุกวัน
DD8328
21:05
22:10
นกแอร์ เชียงใหม่ (CNX) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8301
07:45
08:50
ทุกวัน
DD8303
08:30
09:35
ทุกวัน
DD8307
10:45
11:50
อา, จ, อ
DD8311
12:25
13:30
ทุกวัน
DD8313
14:25
15:30
อา, จ, อ
DD8315
16:20
17:25
ทุกวัน
DD8319
18:10
19:15
จ, อา
DD8325
20:40
21:45
อา, จ, อ, พฤ
DD8327
21:55
23:00
อา, จ, อ, พ, ศ
DD8329
22:45
23:50
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8714
07:30
08:45
ทุกวัน
DD8716
11:15
12:30
ทุกวัน
DD8718
13:10
14:25
ทุกวัน
DD8722
16:40
17:55
จ, อ, อา
DD8726
18:00
19:15
พ, พฤ, ศ, ส
DD8726
19:05
20:20
นกแอร์ เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8715
09:15
10:30
ทุกวัน
DD8717
13:00
14:15
ทุกวัน
DD8719
14:55
16:10
ทุกวัน
DD8723
18:25
19:40
จ , อ, พ, อา
DD8727
19:45
21:00
พฤ , ศ, ส
DD8727
20:50
22:05
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - พิษณุโลก (PHS)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8400
06:20
07:10
จ, อ, พ, พฤ, อา
DD8404
09:40
10:50
ทุกวัน
DD8410
13:25
14:10
จ, อ, พ, พฤ, อา
DD8414
16:30
17:40
พฤ, ศ, ส
DD8420
16:35
19:25
จ, อ, พ, อา
DD8420
19:50
21:00
นกแอร์ พิษณุโลก (PHS) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8401
08:00
08:50
จ, อ, พ, พฤ
DD8405
11:20
12:30
ทุกวัน
DD8411
14:40
15:25
จ, อ, พ, พฤ
DD8415
18:10
19:20
พฤ, ศ, ส
DD8421
20:15
21:05
อา, จ, อ, พ
DD8421
21:30
22:40
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - น่าน (NNT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8818
10:10
11:45
ทุกวัน
DD8832
18:30
20:05
นกแอร์ น่าน (NNT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8819
12:15
13:50
ทุกวัน
DD8833
20:35
22:10
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - แพร่ (PRH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
DD8004
10:30
11:55
นกแอร์ แพร่ (PRH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
จ, อ, พ, ศ, ส, อา
DD8005
12:15
13:40
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - แม่สอด (MAQ)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8108
08:00
09:15
ทุกวัน
DD8118
09:05
10:20
ทุกวัน
DD8120
12:25
13:40
ทุกวัน
DD8126
16:05
17:20
นกแอร์ แม่สอด (MAQ) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8117
10:40
11:55
ทุกวัน
DD8109
14:25
15:40
ทุกวัน
DD8127
17:40
18:55
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9200
06:00
07:05
ทุกวัน
DD9202
10:15
11:20
ทุกวัน
DD9210
12:20
13:25
ทกวัน
DD9212
13:20
14:25
ทุกวัน
DD9216
17:00
18:05
ทุกวัน
DD9218
19:10
20:15
นกแอร์ อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9201
07:35
08:35
ทุกวัน
DD9203
11:50
12:50
ทุกวัน
DD9211
13:55
14:55
ทุกวัน
DD9213
15:00
16:00
ทุกวัน
DD9217
18:35
19:35
ทุกวัน
DD9219
20:50
21:50
นกแอร์
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9310
06:05
07:10
ทุกวัน
DD9312
07:25
08:30
ทุกวัน
DD9314
11:00
12:05
อาทิตย์
DD9316
15:55
17:00
ทุกวัน
DD9318
17:25
18:30
ทุกวัน
DD9320
19:40
20:45
นกแอร์
อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9311
07:40
08:40
ทุกวัน
DD9313
09:05
10:05
ทุกวัน
DD9315
12:45
13:45
ทุกวัน
DD9317
17:35
18:35
ทุกวัน
DD9319
19:05
20:05
ทุกวัน
DD9321
21:15
22:15
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครพนม (KOP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ศุกร์
DD9514
06:40
07:45
จ, อ, พ, พฤ, ส, อา
DD9514
10:05
11:15
นกแอร์ นครพนม (KOP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ศุกร์
DD9515
08:15
09:20
จ, อ, พ, พฤ, ส, อา
DD9521
11:45
12:55
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สกลนคร (SNO)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9410
19:45
20:55
นกแอร์ สกลนคร (SNO) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9411
21:25
22:35
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ร้อยเอ็ด (ROI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9114
06:10
07:25
จ, อ, พ, ศ, ส, อา
DD818
18:25
19:40
นกแอร์ ร้อยเอ็ด (ROI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD9115
07:55
09:10
ทุกวัน
DD 819
20:05
21:20
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เลย (LOE)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
จ, อ, พ, ส, อา
DD9704
07:20
08:35
จ, อ, พ, พฤ, อา
DD9708
13:00
14:15
นกแอร์ เลย (LOE) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
จ, อ, พ, ส, อา
DD9705
08:55
10:10
จ, อ, พ, พฤ, อา
DD9709
14:45
16:00
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7102
06:00
07:25
ทุกวัน
DD7104
09:20
10:45
ทุกวัน
DD7106
10:40
12:05
ทุกวัน
DD7110
13:10
14:35
ทุกวัน
DD7120
14:20
15:45
จ, ส, อา
DD7112
15:25
16:50
อ, พ, พฤ, ศ
DD7112
16:00
17:25
ทุกวัน
DD7114
17:15
18:40
ทุกวัน
DD7116
20:05
21:30
นกแอร์ หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7103
08:00
09:25
ทุกวัน
DD7105
11:15
12:40
ทุกวัน
DD7107
12:35
14:00
ทุกวัน
DD7111
15:05
16:30
ทุกวัน
DD7121
16:15
17:40
ทุกวัน
DD7113
17:30
19:00
ทุกวัน
DD7115
19:10
20:35
ทุกวัน
DD7117
22:00
23:25
นกแอร์
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7804
06:00
07:10
จ, อ, พฤ, ศ, ส, อา
DD7808
09:15
10:25
พุธ
DD7808
10:00
11:10
ทุกวัน
DD7810
14:10
15:15
ทุกวัน
DD7814
16:00
17:05
ทุกวัน
DD7818
19:00
20:10
ทุกวัน
DD7824
20:35
21:40
นกแอร์
นครศรีธรรมราช (NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7805
07:40
08:50
จ, อ, พฤ, ศ, ส, อา
DD7809
10:55
12:05
พุธ
DD7809
11:40
12:50
ทุกวัน
DD7811
15:45
16:55
จ, อ, พฤ, ศ, ส, อา
DD7815
17:35
18:40
พุธ
DD7815
18:15
19:25
ทุกวัน
DD7819
20:50
22:00
ทุกวัน
DD7825
22:10
23:20
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7502
09:30
10:05
ทุกวัน
DD7506
13:35
14:55
ทุกวัน
DD7514
15:15
16:35
นกแอร์ ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7503
11:20
12:40
ทุกวัน
DD7505
12:05
13:25
ทุกวัน
DD7507
15:25
16:45
ทุกวัน
DD7515
17:10
18:30
นกแอร์
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สุราษฏร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7208
06:10
07:20
ทุกวัน
DD7210
09:20
10:25
ทุกวัน
DD7212
12:35
13:40
ทุกวัน
DD7216
15:50
17:00
ทุกวัน
DD7220
19:45
20:55
นกแอร์
สุราษฏร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7209
07:50
09:00
ทุกวัน
DD7211
10:55
12:05
ทุกวัน
DD7213
14:10
15:20
ทุกวัน
DD7217
18:00
19:10
ทุกวัน
DD7221
21:25
22:35
นกแอร์ กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ตรัง (TST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7400
07:20
08:40
ทุกวัน
DD7406
09:55
11:15
ทุกวัน
DD7410
15:20
16:35
นกแอร์ ตรัง (TST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD7401
09:20
10:40
ทุกวัน
DD7407
11:45
13:05
ทุกวัน
DD7411
17:05
18:20
นกแอร์ เชียงใหม่ (CNX) - แม่ฮ่องสอน (HGN)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8200
09:40
10:15
ทุกวัน
DD8202
11:40
12:15
ทุกวัน
DD8206
13:45
14:20
นกแอร์ แม่ฮ่องสอน (HGN) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8201
10:30
11:50
ทุกวัน
DD8203
12:40
13:15
ทุกวัน
DD8207
14:40
15:15
นกแอร์ เชียงใหม่ (CNX) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8610
06:10
07:30
ทุกวัน
DD955
15:10
16:30
ทุกวัน
DD8624
18:30
19:50
นกแอร์ อุดรธานี (UTH) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
DD8611
07:50
09:10
ทุกวัน
DD956
16:55
18:15
ทุกวัน
DD8625
20:15
21:35
 

นกแอร์ เคาท์เอตร์เช็คอิน
สนามบิน
รหัส
เคาท์เอตร์เช็คอิน
ดอนเมือง
DMK
แถว 6
เชียงใหม่
CNX
10 - 12, 14
หาดใหญ่
HDY
8 - 10
เลย
LOE
1
แม่ฮ่องสอน
HGN
1-2
แม่สอด
MAQ
1
นครพนม
KOP
ชั้น 1
นครศรีธรรมราช
NST
ชั้น 1
น่าน
NNT
1
นกแอร์ เคาท์เอตร์เช็คอิน
สนามบิน
รหัส
เคาท์เอตร์เช็คอิน
พิษณุโลก
PHS
ชั้น 1
แพร่
PRH
ชั้น 1
ภูเก็ต
HKT
17-20
ร้อยเอ็ด
ROI
ชั้น 1
สกลนคร
SNO
ชั้น 1
สุราษฏร์ธานี
URT
ชั้น 2
ตรัง
TST
1-2
ชุมพร
CJM
ชั้น 1
อุบลราชธานี
UBP
6-7
อุดรธานี
UTH
1-3
 
   หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ= วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
ขอสงวนสิทธิ์  ในการเปลี่ยนแปลง ตารางบินนกแอร์ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โฆษณานกแอร์ Nok Air: Express Your Smiles


ยินดีต้อนรับสู่สายการบินนกแอร์Nokairสายการบินนกแอร์ (Nok Air)

กำลังหาตั๋วเครื่องบินราคาสุดคุ้มจากสายการบินนกแอร์ (Nok Air) หรือสายการบินอื่นๆ ใช่หรือไม่?
สารารถใช้ jidatravel เพื่อค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินสายการบินนกแอร์ รวมทั้งโปรโมชั่นสายการบินนกแอร์ และเวลาบินของเที่ยวบินนกแอร์ที่สะดวกที่สุด เพียงแค่กรอกชื่อเมืองหรือสนามบินต้นทางและชื่อเมืองหรือสนามบินปลายทางที่ >> Search Flight & Booking Online << ระบบก็จะแสดงข้อมูลตั๋วเครื่องบินนกแอร์ และสายการบินทั่วโลกที่มีบริการเที่ยวบินในเส้นทางบินที่คุณต้องการ เช็คราคาตั๋วเครื่องบินต่างประเทศทั้งหมด ทั้งเที่ยวบินตรง เที่ยวบินต่อ หรือทุกช่วงเวลาเที่ยวบินของทุกสายการบินเกี่ยวกับสายการบิน (Nok Air)

ข้อมูลทั่วไป

นกแอร์ (Nok Air) เป็นสายการบินต้นทุนต่ำที่ใช้รหัสสายการบิน DD โดยเดิมทีอยู่ภายใต้ชื่อบริษัท สกายเอเชีย จำกัด (Sky Asia Co., Ltd.) แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด หรือ Nok Airlines Co., Ltd. ในปี 2549 และเมื่อ 28 ม.ค. 2556 นี้ สายการบินกแอร์ ได้จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ จึงได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ Nok Airlines Public Company Limited พร้อมกันนี้ก็ได้ขยายบริการการเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้ สายการบินนกแอร์ ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ “นกมินิ” สำหรับเที่ยวบินขนาดเล็กไปยังสนามบินเล็กในประเทศ

เที่ยวบินในประเทศ

นกแอร์เริ่มธุรกิจการบินจากเที่ยวบินภายในประเทศ โดยให้บริการเที่ยวบินตรงเป็นหลักไปยังทุกภูมิภาคของไทยและมีฐานการบินหลักที่ สนามบินดอนเมือง

เที่ยวบินหลักของสายการบินนกแอร์ได้แก่ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)–เชียงใหม่, กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)–เชียงราย, กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)–ภูเก็ต, กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)–หาดใหญ่, กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)–สุราษฎร์ธานี, เชียงใหม่–หาดใหญ่ โดย 15 ส.ค. 2556 เป็นต้นไป เพิ่มเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่

ต่อมา จึงได้ขยายเส้นทางเที่ยวบินและมีเที่ยวบินควบกับการเดินทางในรูปแบบอื่น คือ
- เที่ยวบิน-รถปรับอากาศ (ขณะนี้มีเส้นทางเดียวคือ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)–ตรัง–กระบี่)
- เที่ยวบิน-รถปรับอากาศ-เรือเร็วแค็ททะมาแรน
- เที่ยวบิน-รถปรับอากาศ-เรือเฟอร์รี่

เพื่อรองรับการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่เครื่องบินไม่สามารถเข้าถึงได้หรือมีขนาดสนามบินที่รอบรับเที่ยวบินได้จำนวนจำกัด หรือเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ประหยัดกว่า

บริการเที่ยวบินต่อรถปรับอากาศและเรือ (Fly ‘n’ Ferry) ไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญได้แก่ ภูเก็ต–เกาะพีพี, สุราษฎร์ธานี–เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี–เกาะพะงัน, ชุมพร-เกาะนางยวน, ชุมพร-เกาะเต่า, นครศรีธรรมราช–เกาะสมุย และตรัง–เกาะลันตา เป็นต้น

เที่ยวบินต่างประเทศ

ในปี 2556 สายการบินนกแอร์เพิ่มเส้นทางระหว่างประเทศในตารางเที่ยวบินด้วยบริการเที่ยวบิน-รถปรับอากาศ คือเที่ยวบินไปจังหวัดติดชายแดนแล้วต่อด้วยรถปรับอากาศเพื่อไปต่างประเทศ เส้นทางการบินที่สำคัญ ได้แก่
- เที่ยวบินกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-อุดรธานี-รถปรับอากาศไปเวียงจันทน์ (ลาว)
- เที่ยวบินกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-หาดใหญ่-รถปรับอากาศไปปีนัง (มาเลเซีย)

ล่าสุดเพิ่มเส้นทางบินตรงไปพม่าดังนี้

- เที่ยวบินแม่สอด-มะละแหม่ง (พม่า) โดยมีเที่ยวบินทุกวัน เริ่ม 1 ก.ย. 2556 เป็นต้นไป

- แม่สอด-ย่างกุ้ง (พม่า) โดยมีเที่ยวบินทุกวัน เริ่ม 1 ต.ค. 2556 เป็นต้นไป

ประเภทที่นั่งและน้ำหนักกระเป๋า

กระเป๋าที่สามารถถือติดตัวขึ้นเครื่องได้นั้นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7กก.ต่อผู้โดยสาร 1 คนและต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. (กว้าง) x 36 ซม. (ยาว) x 23 ซม. (สูง)

สายการบินนกแอร์ ข้อกำหนดในการนำสัมภาระโหลดใต้เครื่องได้ไม่เกินน้ำหนักสูงสุดดังนี้

ประเภทที่นั่ง ลูกค้าทั่วไป นกแฟนคลับ นกแฟนคลับพลัส
โปรโมชั่น 15 กก. 20 กก. 25 กก.
นกประหยัด 15 กก. 20 กก. 25 กก.
นกเปลี่ยนได้ 20 กก. 25 กก. 30 กก.

*หากน้ำหนักสัมภาระเกิน สายการบินคิดกก.ละ 200 บาทที่เคาน์เตอร์สนามบิน

**ซื้อน้ำหนักเพิ่มได้ในระหว่างจองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ และหลังจองตั๋วเครื่องบินผ่าน Call Center (1318) และเคาน์เตอร์สนามบิน แต่ราคาน้ำหนักเพิ่มหลังจากจองตั๋วนกแอร์ แล้วจะสูงกว่า

การเช็คอิน

  1. เคาท์เตอร์เช็คอิน สายการบินนกแอร์ เปิดให้บริการ 2ชม.ก่อนเที่ยวบินออกและปิดบริการ 30 นาทีก่อนเที่ยวบินออก
  2. เช็คอินทางโทรศัพท์ เหมาะสำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระที่ต้องโหลดใต้เครื่อง ทำได้ง่ายๆ โดยโทรไปที่เบอร์ 1318 แล้วกด 4 ได้ทุกวันระหว่างเวลา 4.00-20.00น. ทั้งนี้ โทรเช็คอินได้ภายในระหว่าง 2 ชม.ถึง 45 นาทีก่อนเครื่องบินออกเดินทาง
  3. เช็คอินทางเว็บไซต์ เป็นวิธีที่สะดวกและยืดหยุ่น เพราะหลังจากจองตั๋วนกแอร์ เสร็จสมบูรณ์แล้ว 30 นาที ก็สามารถเช็คอินได้ในระหว่าง 24 ชม.ถึง 1 ชม.ก่อนเที่ยวบินออก ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องพิมพ์ Boarding Pass เองและนำติดตัวไปที่สนามบินด้วย
  4. เช็คอินผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งทำได้ระหว่าง 24 ชม.ถึง 30 นาทีก่อนกำหนดเที่ยวบินออก
  5. เช็คแอนด์ช็อป ที่สนามบินเชียงใหม่ ผู้โดยสารที่ต้องการช็อปปิ้งที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซึ่งอยู่ติดกับสนามบิน สามารถเช็คอินได้ที่ร้าน Nok Air Check & Shop ชั้น G ของศูนย์การค้า

ข้อควรรู้อื่นๆ เกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินนกแอร์ และเตรียมตัวเดินทาง

ผู้โดยสารต้องนำบัตรประชาชนและมีหมายเลขยืนยันการจองตั๋วเครื่องบินติดตัวไม่ว่าจะเช็คอินในรูปแบบใด
ควรวางแผนก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อสามารถซื้อน้ำหนักเพิ่มได้ในระหว่างจองตั๋วเครื่องบินนกแอร์ ซึ่งมีราคาถูกกว่าซื้อหลังจองตั๋ว

*ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่เขียน 5 ส.ค. 2556 สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากวันดังกล่าว กรุณาเช็คข้อมูลกับทางสายการบินโดยตรง

ไปบนสุดต้องการเดินทางกับสายการบินนกแอร์ ซึ่งเป็นสายการบินโปรดของคุณเท่านั้น

ใช้เครื่องมือค้นหาตั๋วเครื่องบินของ jidatravel เมื่อระบบแสดงรายการตั๋วเครื่องบินของเที่ยวบินต่างๆ ในเมนูกรองผลการค้นหา ให้เลือกเฉพาะสายการบินนกแอร์ (Nok Air) ระบบก็จะแสดงรายการตั๋วเครื่องบินสายการบินนกแอร์ เท่านั้น ค้นหาตั๋วเครื่องบินสายการบินนกแอร์

ไปบนสุดเทคนิคเพื่อการจองตั๋วเครื่องบินให้ได้ราคาถูกที่สุด

jidatravel มีเทคนิคค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่สุดกับสายการบินนกแอร์ และสายการบินอื่นๆ ได้แก่

  1. ค้นหาตั๋วเครื่องบินโดยไม่ต้องระบุวันที่เดินทางโดยเลือกปลายทางเป็น “ทั้งเดือน” หรือ “ทั้งปี” วิธีนี้ช่วยให้คุณหาช่วงเวลาที่บินไปยังปลายทางที่คุณต้องการได้ถูกที่สุด
  2. ค้นหาตั๋วเครื่องบินโดยไม่ต้องระบุปลายทาง โดยเลือกปลายทางเป็น “ทุกที่” เพื่อแสดงรายการราคาตั๋วเครื่องบินที่ถูกที่สุดสำหรับบินไปยังแต่ละสนามบิน วิธีนี้จึงช่วยให้คุณหาตั๋วเครี่องบินตามงบประมาณเป็นหลัก เปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินไปยังสนามบินแต่ละแห่งของเมืองปลายทาง ตลอดจนเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินไปยังแต่ละเมือง
  3. ใช้บริการแจ้งเตือนราคาตั๋วเครื่องบินคุณสามารถสมัครบริการนี้ได้ในหน้าแสดงผลการค้นหาตั๋วเครื่องบิน โดยคลิ๊กที่ “เลือกรับแจ้งเตือนราคาตั๋ว” เพื่อรับอีเมลแจ้งเมื่อมีราคาตั๋วเครื่องบินเปลี่ยนแปลง (1 อีเมลต่อวัน) วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีปลายทางและวันเดินทางที่แน่ชัดแล้วและต้องการหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกกว่า

ไปบนสุด


เหตุผลที่ควรบินกับนกแอร์


เที่ยวบินและเส้นทางบิน

ผู้เชี่ยวชาญการบินภายในประเทศ ครอบคลุมเส้นทางบินภายในประเทศโดยได้เพิ่มเที่ยวบินเส้นทางบินยอดนิยม เช่น กรุงเทพฯ-เชียงใหม่และกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ เพิ่มความสะดวกด้วยบริการเรือเดินทางไปยังเกาะสวยงามหลายแห่ง เช่น เกาะนางยวน เกาะหลีเป๊ะ เกาะพะงัน เกาะพีพี และบริการรถเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียงจันทน์ (ลาว) และปีนัง (มาเลเซีย) นอกจากนี้ยังเปิดเที่ยวบินจากแม่สอดไปมะละแหม่ง (พม่า) ตั้งแต่ก.ย. 2556 และย่างกุ้ง (พม่า) ตั้งแต่ต.ค. 2556 เป็นต้นไป

สัมภาระเดินทาง

สามารถนำกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ฟรีถึง 7 กก. และสามารถเชิคอินเพื่อนำสัมภาระโหลดใต้เครื่องบินได้ฟรี 15-30 กก. ขึ้นอยู่กับประเภทที่นั่ง หากต้องการขนเพิ่ม สามารถซื้อน้ำหนักเพิ่มผ่านเว็บไซต์ Call Center (1318) และเคาน์เตอร์สนามบินได้ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

ที่นั่งชั้นประหยัด ซึ่งต้องจองวันเดินทางชัดเจน แต่มีให้เลือกแบบสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ (นกเปลี่ยนได้) โดยระหว่างที่จองตั๋วเครื่องบินหรือหลังจองตั๋วเครื่องบินแบบนกเปลี่ยนได้ นกแอร์ จะให้ท่านได้เลือกที่นั่งตามต้องการได้ทันที ไม่ต้องรอลุ้นหรือรีบไปจองที่ที่สนามบิน


การเช็คอิน

สะดวกเช็คอินด้วยบริการเช็คอิน 4 วิธีคือ ผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นมือถือ โทรศัพท์ไปยัง Call Center (1318) และเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน และสำหรับที่สนามบินเชียงใหม่ นกแอร์ มีบริการ Nok Air Check & Shop ภายในศูนย์การค้า Central Airport Plaza ซึ่งอยู่ติดกับสนามบิน พร้อมมีรถบริการรับส่งไปยังสนามบินอีกด้วย

อาหาร

ต่างจากสายการบินราคาถูกทั่วไป นกแอร์ มีบริการ “นกขนม” เสริ์ฟเครื่องดื่มและขนมบนเที่ยวบินโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

 

 

 

 

รางวัล

นกแอร์ ได้รับรางวัล Celebrating Innovation ปี 2555 จาก Navitaire LLC An Accenture Company สำหรับความสำเร็จดีเด่นในการพัฒนาระบบบนแพลตฟอร์มของ Navitaire (ระบบการจองบัตรโดยสารที่สายการบินต้นทุนต่ำชั้นนำกว่า 80 สายการบินทั่วโลกใช้) และรางวัลชนะเลิศ Best in Class Award – Best Television Ad ในปี 2551 สำหรับภาพยนตร์โฆษณาชุด “3 ขวบ 3 บาท” จากสมาคมสายการบินแห่งภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิคนกแอร์   โปรโมชั่น Midnight sale 890 บาท
นกแอร์โปรโมชั่น Midnight sale เริ่มต้น 890 บาท 21:00-8:00 น.
890 บาท เส้นทาง พิษณุโลก อุดรธาณี อุบลราชธานี กระบี่
990 บาท เส้นทาง เชียงใหม่ เชียงราย นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี ตรัง เชียงใหม่-อุดรธานี ตรัง สกลนคร นครพยม ขอนแก่น
1,190 บาท เส้นทาง ระนอง ชุมพร ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ แม่สอด ลำปาง น่าน

นกแอร์   nokair  : 4 ธันวาคม 2557
ที่มา :: nokair.com
นกแอร์ สายการบินนกแอร์ เพิ่มรอยยิ้มด้วยเส้นทางใหม่ กรุงเทพฯ-ลำปาง
นกแอร์ สายการบินนกแอร์เพิ่มรอยยิ้มด้วยเส้นทางใหม่
กรุงเทพฯ - ลำปาง 2 เที่ยวบินต่อวัน 999 บาท เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก
นกแอร์   nokair  : 1 สิงหาคม 2557
ที่มา :: nokair.com
นกแอร์  PROMOTION LOVE DD "รักดีดี มีให้ทุกวัน" 849 บาท
นกแอร์ กับโปรโมชั่น "รักดีๆมีให้ทุกวัน"
รวมทุกอย่างแล้ว เริ่มต้นที่ 849 บาท
เริ่มจอง : 14 - 18 สิงหาคม 2557 กำหนดการ เริ่มเดินทาง : 28 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2557
849 บาท : พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ ลำปาง ขอนแก่น
949 บาท : เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง เชียงใหม่-อุดรธานี สกลนคร นครพนม
1,149 บาท : ย่างกุ้ง ระนอง ชุมพร ร้อยเอ็ด เลย แม่สอด น่าน
ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก นกแอร์
นกแอร์   nokair  : 15 สิงหาคม 2557
ที่มา :: nokair.com
นกแอร์ กสทช.แจกไลเซนส์ไวไฟ “นกแอร์
นกแอร์ กสทช.แจกใบอนุญาตไวไฟให้นกแอร์ 5 ปี เป็นสายการบินที่ 2 พร้อมเผยตัวเลขนัมเบอร์พอร์ทิบิลีเดือน เม.ย.ที่ 3.3 ล้านเลขหมาย ส่วนลูกค้า 1800 MHz ทรูมูฟยังเหลือในระบบอีกราว 7 ล้านเลขหมาย

นกแอร์   nokair  : 16 มิถุนายน 2557
ที่มา :: nokair.com
นกแอร์  มติ กทค.อนุญาต"นกแอร์ "ให้บริการไวไฟบนเครื่องบิน
นกแอร์ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) ภารกิจโทรคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) วันนี้ (3 มิ.ย.) มีมติเห็นชอบ อนุญาตให้บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เป็นเวลา 5 ปี เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินโดยสาร

นกแอร์   nokair  : 16 มิถุนายน 2557
ที่มา :: nokair.com
นกแอร์   “NOK” ตั้งเป้าเพิ่ม Cabin Factor ปีนี้แตะ 80%
นกแอร์ นกแอร์” ตั้งเป้าเพิ่มยอดระวางบรรทุกผู้โดยสารเพิ่มแตะ 80% หลังการเมืองคลี่คลาย นักท่องเที่ยวไหลกลับเข้ามาบินมากขึ้น เตรียมเสริมทัพเครื่องบินใหม่ อีก 8 ลำ รับนักท่องเที่ยวทะลักคาดทะลุ 7 ล้านคนจากปีที่แล้วที่ทำได้กว่า 5.8 ล้านคน แย้ม “นกสกู๊ต” คาดเปิดบินได้ปลายปี เปิดเส้นทางแดนปลาดิบ และโสมขาวตามรอยละคร


นกแอร์   nokair  : 16 มิถุนายน 2557
ที่มา :: nokair.com
นกแอร์  โปรโมชั่นนกแอร์ TIME SALE !!!
ตั๋วเครื่องบินนกแอร์ สายการบินนกแอร์ โปรโมชั่น TIME SALE !! รวมทุกอย่างแล้ว 880 บาท เวลา : 10:00 - 20:00 น. เริ่มจอง : 2 - 7 กันยายน 2557 เริ่มเดินทาง : 7 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2557

นกแอร์  nokair  :1 กันยายน 2557
ที่มา :: nokair.com