ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย (AirAsia)

           บริการจองตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย (AirAsia) โทร. 086-668-9855  02-4419772-3 โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย (AirAsia) ราคาถูกกับ JidaTravel.com พร้อมตารางการบินภายในประเทศ เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจ

ตารางเที่ยวบิน  แอร์เอเชีย ( AirAsia )

ตารางบินภายในประเทศ สายการบิน แอร์เอเชีย
 
แอร์เอเชีย
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3114
06:30
07:55
ทุกวัน
FD3114
10:30
11:55
ทุกวัน
FD3114
12:10
13:35
ทุกวัน
FD3114
14:25
15:50
ทุกวัน
FD3114
15:45
17:10
ทุกวัน
FD3114
14:25
18:50
แอร์เอเชีย
หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3109
08:30
09:55
ทุกวัน
FD3109
12:25
13:50
ทุกวัน
FD3109
14:05
15:30
ทุกวัน
FD3109
16:20
17:45
ทุกวัน
FD3109
17:40
19:05
ทุกวัน
FD3109
19:20
20:40
แอร์เอเชีย
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3205
09:30
10:50
ทุกวัน
FD3205
11:45
13:05
ทุกวัน
FD3205
19:55
21:15
แอร์เอเชีย
เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3204
11:15
12:35
ทุกวัน
FD3204
13:30
14:50
ทุกวัน
FD3204
21:45
23:05
แอร์เอเชียกรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3011
07:35
09:00
ทุกวัน
FD3039
08:40
10:05
ทุกวัน
FD3003
10:50
12:15
ทุกวัน
FD3005
12:45
14:00
ทุกวัน
FD3007
14:40
16:10
ทุกวัน
FD3009
16:55
18:10
ทุกวัน
FD3011
19:30
20:55
ทุกวัน
FD3013
20:30
21:40
ทุกวัน
FD3015
21:10
22:35
แอร์เอเชีย ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3038
06:45
08:05
ทุกวัน
FD3004
12:50
14:10
ทุกวัน
FD3002
14:15
15:35
ทุกวัน
FD3006
14:30
15:50
ทุกวัน
FD3008
16:40
18:00
ทุกวัน
FD3010
18:40
22:00
ทุกวัน
FD3012
21:30
22:55
ทุกวัน
FD3014
22:10
23:35
ทุกวัน
FD3016
23:05
00:25
แอร์เอเชีย
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
FD3370
07:25
09:00
FD3372
18:15
19:20
แอร์เอเชีย
อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3371
09:30
10:35
ทุกวัน
FD3373
19:50
20:55
แอร์เอเชีย
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สุราษฏร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3235
07:00
08:15
ทุกวัน
FD3231
14:25
15:35
แอร์เอเชีย
สุราษฏร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3236
08:45
10:00
ทุกวัน
FD3232
16:05
17:20
แอร์เอเชีย
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3354
07:20
08:25
ทุกวัน
FD3352
11:05
12:15
ทุกวัน
FD3350
17:15
18:20
แอร์เอเชีย
อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3355
08:55
10:00
ทุกวัน
FD3353
12:45
13:55
ทุกวัน
FD3351
18:50
19:55
แอร์เอเชีย กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3227
06:40
08:00
ทุกวัน
FD3225
10:30
11:50
ทุกวัน
FD3223
14:00
15:20
ทุกวัน
FD3219
15:40
17:00
แอร์เอเชีย กระบี่ (KBV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3228
09:10
10:30
ทุกวัน
FD3226
12:20
13:35
ทุกวัน
FD3224
15:50
17:10
ทุกวัน
FD3220
17:40
18:50
แอร์เอเชีย
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นราธิวาส (NAW)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3130
10:25
11:55
แอร์เอเชีย
นราธิวาส (NAW) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3131
12:25
13:55
แอร์เอเชีย
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3188
06:50
08:05
ทุกวัน
FD3186
14:20
15:40
แอร์เอเชีย
นครศรีธรรมราช (NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3189
08:35
09:50
ทุกวัน
FD3187
16:10
17:30
แอร์เอเชีย ภูเก็ต (HKT) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3161
10:35
12:30
ทุกวัน
FD3167
19:20
21:15
แอร์เอเชีย เชียงใหม่ (CNX) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3162
13:00
15:05
ทุกวัน
FD3168
21:45
23:50
แอร์เอเชีย ภูเก็ต (HKT) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
อ,พฤ,ส
FD3960
09:15
11:10
แอร์เอเชีย อุบลราชธานี (UBP) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
อ,พฤ,ส
FD3961
11:50
13:35
แอร์เอเชีย ภูเก็ต (HKT) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3170
14:40
16:25
แอร์เอเชีย อุดรธานี (UTH) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3895
17:55
19:45
แอร์เอเชีย หาดใหญ่ (HDY) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3065
13:20
15:20
แอร์เอเชีย เชียงใหม่ (CNX) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3064
10:40
12:45
 
หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ = วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
 
ขอสงวนสิทธิ์  ในการเปลี่ยนแปลง ตารางบิน แอร์เอเชีย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Clip vedio แอร์เอเชีย ( AirAsia )

โฆษณาแอร์เอเชีย


AirAsia's Experience "Now Everyone Can Fly"แอร์เอเชีย

 

ข่าวสายการบิน แอร์เอเชีย ( AirAsia )

แอร์เอเชีย บินทันที รับปีใหม่ ไม่ต้องรอ!!!
แอร์เอเชียเส้นทางบินในประเทศอื่นๆ ในราคารวมเที่ยวเดียว เริ่มต้นที่ 790 บาท*
เส้นทางบินระหว่างประเทศ บินตรงจา กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) สู่ เสียมราฐ, ฉางซา, มัณฑะเลย์, เซินเจิน, ฮานอย, มาเก๊า,
พนมเปญ, ย่างกุ้ง, สิงคโปร์, โฮจิมินห์, กวางโจว, ฉงชิ่ง, เชนไน, อู่ฮั่น, คุนหมิง, ฮ่องกง และบาหลี
ในราคารวมเที่ยวเดียว เริ่มต้นที่ 1,090 บาท*
จองด่วนวันนี้ - 19 มกราคม 2557
เดินทางวันนี้ - 31 มีนาคม 2557

ประหยุดสุดๆ บินกับ AirAsia นะคะ

แอร์เอเชีย AirAsia : 13 มกราคม 2557
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : AirAsia.com
แอร์เอเชีย สั่งล่วงหน้าลด 30% ผัดหมื่สิงคโปร์ อร่อยเข้มข้นทุกคำ ซอสเปรี้ยวหวานโดนใจ
แอร์เอเชียสั่งล่วงหน้าลด 30% ผัดหมื่สิงคโปร์ อร่อยเข้มข้นทุกคำ ซอสเปรี้ยวหวานโดนใจ อิ่มอร่อยกับอาหารสไตล์เอเชียอย่างผัดหมี่สิงคโปร์ที่มีรสชาติกลมกล่อมจนติดใจกันไปทั่วโลก สุดยอดเมนูสำหรับผู้ที่ต้องการลิ้มลองอาหารเอเชียรสเลิศ เส้นหมี่เหนียวนุ่มผัดกับกับไข่และซอสเปรี้ยวหวานสูตรพิเศษเฉพาะของแอร์เอเชียเท่านั้น แอร์เอเชีย ปรุงรสเผ็ดเล็กน้อยพร้อมเนื้อไก่หั่นพอดีคำตามด้วยผักรวมรสเลิศ รับประกันไม่ว่าใครๆ คนชาติไหนถ้าได้ลองผัดหมีร้อนๆ จานนี้แล้วละก็เป็นต้องติดใจทุกชาติไป ส่วนผสม: เนื้อไก่ ซอสสูตรพิเศษ หมี่ซั่ว ต้นหอม ถั่วลันเตา โรยหน้าด้วยพริกแดงหั่นฝอย

แอร์เอเชีย AirAsia : 11 ตุลาคม 2556
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : AirAsia.com
แอร์เอเชีย  สั่งล่วงหน้าลด 30% ข้าวไก่ต้มเค็มสูตรคุณเล็กคาราบาว อร่อยแบบไทยๆ จัดจ้านถึงใจ
     แอร์เอเชียสั่งล่วงหน้าลด 30% ข้าวไก่ต้มเค็มสูตรคุณเล็กคาราบาว อร่อยแบบไทยๆ จัดจ้านถึงใจ อร่อยแบบไทยๆ ไปกับข้าวไก่ต้มเค็มในตำนานรสชาติจี๊ดจ๊าดถึงใจ การันตีความแซบโดย “เล็ก คาราบาว” แอร์เอเชีย ตำนานมือกีตาร์เจ้าของสูตรเด็ดนี้ เนื้อไก่นุ่มๆ ชิ้นพอดีคำปรุงรสจัดจ้าน ราดบนข้าวสวยร้อนๆ ทำให้รสชาติกลมกล่อมเข้ากันกำลังดีไม่เผ็ดจนเกินไป หอมกลิ่นเครื่องเทศแบบไทยๆ ทำให้คุณไม่อยากวางช้อนเลยทีเดียว ส่วนผสม: เนื้อไก่ น้ำซุปไก่สูตรพิเศษ กระเทียม หอมแดง ซีอิ๊วขาว พริกไทย พริกขี้หนู ข้าวหอมมะลิ

แอร์เอเชีย AirAsia :11 ตุลาคม 2556
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : AirAsia.com
แอร์เอเชีย "แอร์เอเชียพร้อมบริการด้วยใจ"
     สายการบิน แอร์เอเชียพร้อมบริการด้วยใจ “บริการด้วยรอยยิ้ม อบอุ่น สดใส ใส่ใจในทุกบริการ ร่วมโหวตลูกเรือและพนักงานภาคพื้นที่คุณประทับใจ ให้เป็น Flight attendant & Guest service of the month ลุ้นตั๋วเครื่องบิน 2 ที่นั่งฟรีทุกเดือนค่ะ เพียงรับบัตรลงคะแนนที่ประตูทางออกก่อนขึ้นเครื่อง แอร์เอเชีย โหวตลูกเรือและพนักงานภาคพื้นที่เพื่อนๆประทับใจ แล้วส่งผลโหวตได้ที่กล่องรับผลโหวตที่เคาร์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารสนามบินปลายทาง หรือที่เคาน์เตอร์ติดตามสัมภาระสนามบินดอนเมือง ง่ายๆแค่นี้ ก็ลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 2 ที่นั่งฟรีทุกเดือน วันนี้ – 31 ธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะ

แอร์เอเชีย AirAsia : 11 ตุลาคม 2556
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : AirAsia.com
แอร์เอเชีย 'ไปรษณีย์'เปิดซูเปอร์EMSด่วนผนึกแอร์เอเชีย
     สายการบิน แอร์เอเชียเวียดนาม” มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย แอร์เอเชีย วันนี้แอดมินขอแนะนำ 10 สถานที่ท๊อปๆ คือ อ่าวฮาลอง พระราชวังทังลอง เมืองเก่าฮอยอัน สุสานโฮจิมินห์ อุโมงค์กู๋จี ปราสาทหมีเซิน พระราชวังเว้ พิพิธภัณฑ์สงคราม อุทยานแห่งชาติ Phong Nha-Ke bang และสุดท้าย ภูเขาทราย 2 สี ที่ Mui Ne แพลนทริปไปลุยกันได้แล้วกับโปรโมชั่น กรุงเทพ-ฮานอย หรือ โฮจิมินห์ เริ่มต้นที่ 1,490 บาท จองด่วนถึง 20 ตุลาคมนี้

แอร์เอเชีย AirAsia : 11 ตุลาคม 2556
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : AirAsia.com
แอร์เอเชีย แอร์เอเชียเปิดเส้นทางใหม่ บินตรงทุกวันจากกระบี่สู่ 2 เมืองสุดฮิต เชียงใหม่ และ สิงคโปร์
      แอร์เอเชียแอร์เอเชียเปิดเส้นทางใหม่ บินตรงทุกวันจากกระบี่สู่ 2 เมืองสุดฮิต เชียงใหม่ และ สิงคโปร์แอ่วเชียงใหม่ง่ายง่าย ชิวกับอากาศเย็นสบายช่วงหน้าหนาวนี้ กับโปรโมชั่นโดนๆ ราคารวมเริ่มต้นแค่ 690 บาท เริ่มบิน 15 ธันวาคมนี้ หรือจะไปอัพเดทเทรนด์ที่สิงคโปร์ เมืองที่ไม่เคยหลับใหลกับราคาสุดคุ้ม ราคารวมเริ่มต้นแค่ 990 บาท
เท่านั้น เริ่มบิน 25 พฤศจิกายนนี้
จองด่วนวันนี้ ถึง 27 ตุลาคมนี้
เดินทาง 25 พฤศจิกายน 2556-5 สิงหาคม 2557

แอร์เอเชีย  AirAsia  : 18 ตุลาคม 2556
ที่มา :: prachachat.net
แอร์เอเชีย บินเมื่อไร ก็ประหยัด!!!
แอร์เอเชีย
บินเมื่อไร ก็ประหยัด!!!
จองด่วนวันนี้ – 3 พฤศจิกายน 2556
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) สู่ พิษณุโลก, ขอนแก่น, เชียงราย, เชียงใหม่, อุบลราชธานี, อุดรธานี, นครพนม, หาดใหญ่, ตรัง, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, กระบี่, นราธิวาส, เนปิดอว์, เสียมราฐ, พนมเปญ, บาหลี, มัณฑะเลย์, ย่างกุ้ง, ฮานอย, โฮจิมินห์, ปีนัง, สิงคโปร์, ฮ่องกง, มาเก๊า, เซินเจิน, ฉงชิ่ง, อู่ฮั่น, คุนหมิง, กวางโจว, ซีอาน, เชนไน และโกลกาตา
ในราคารวมเที่ยวเดียวเริ่มต้นที่ 490 บาท*
เดินทาง 6 มกราคม – 31 มีนาคม 2557
และในราคารวมเที่ยวเดียวเริ่มต้นที่ 690 บาท*
เดินทาง 1 พฤศจิกายน 2556 – 5 มกราคม 2557

แอร์เอเชีย  AirAsia  : 21 ตุลาคม 2556
ที่มา :: AirAsia.com
แอร์เอเชีย แอร์เอเชียบัตรโดยสารอิเล็คโทรนิคส์
แอร์เอเชีย ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ บัตรโดยสารที่ใช้อยู่โดย ทั่วไปทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ ตามลักษณะของบัตรโดยสารที่มีใช้อยู่ คือบัตรโดยสารชนิดกระดาษ (Paper Ticket) ซึ่งเป็นชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ก่อนหน้านี้และ ยังคงมีใช้อยู่ในปัจจุบันและบัตรโดยสารอีกชนิดหนึ่งคือ บัตรโดยสาร อิเลคทรอนิคส์ (Electronic Ticketing) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า E-Ticket ซึ่ง E-Ticket นี้ก็นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการออกบัตรโดยสารชนิด ที่ค่อนข้างใหม่สำหรับวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย และ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของบัตรโดยสารประเภทนี้ทำให้ทั้งตัวแทนจำหน่ายบัตร โดยสารและผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องถือบัตรโดยสารชนิดที่เป็นฉบับในรูป แบบเดิมอีกต่อไป พร้อมกันนั้นในส่วนของรายละเอียดของบัตรโดยสาร และ ข้อมูลของผู้เดินทางรวมถึงรายละเอียดของการเดินทางก็จะถูกบันทึกไว้ใน ฐานข้อมูลกลางของสายการบิน ซึ่งสามารถเรียกดูและใช้งานได้ในทุกๆ ที่ ทั่วโลกที่ผู้โดยสารเดินทางไปถึง ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นบัตรโดยสารที่มีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมกับการใช้งานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี่ในโลกปัจจุบัน เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากเดิมพอสรุปได้ดังนี้คือ
•ประหยัดการใช้กระดาษในรูปแบบของเอกสารต่างๆ (Paperless)
•ลดปัญหาเรื่องบัตรโดยสารหาย หรือลืมนำบัตรโดยสารติดตัวไปเมื่อต้องการใช้งาน
แอร์เอเชีย  AirAsia  22 ตุลาคม 2556
ที่มา :: AirAsia.com