ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย (AirAsia)

           บริการจองตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย (AirAsia) โทร. 086-668-9855  02-4419772-3 โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย (AirAsia) ราคาถูกกับ JidaTravel.com พร้อมตารางการบินภายในประเทศ เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจ

ตารางเที่ยวบิน  แอร์เอเชีย ( AirAsia )

ตารางบินภายในประเทศ สายการบิน แอร์เอเชีย
 
แอร์เอเชีย
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3114
06:30
07:55
ทุกวัน
FD3114
10:30
11:55
ทุกวัน
FD3114
12:10
13:35
ทุกวัน
FD3114
14:25
15:50
ทุกวัน
FD3114
15:45
17:10
ทุกวัน
FD3114
14:25
18:50
แอร์เอเชีย
หาดใหญ่ (HDY) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3109
08:30
09:55
ทุกวัน
FD3109
12:25
13:50
ทุกวัน
FD3109
14:05
15:30
ทุกวัน
FD3109
16:20
17:45
ทุกวัน
FD3109
17:40
19:05
ทุกวัน
FD3109
19:20
20:40
แอร์เอเชีย
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - เชียงราย (CEI)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3205
09:30
10:50
ทุกวัน
FD3205
11:45
13:05
ทุกวัน
FD3205
19:55
21:15
แอร์เอเชีย
เชียงราย (CEI) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3204
11:15
12:35
ทุกวัน
FD3204
13:30
14:50
ทุกวัน
FD3204
21:45
23:05
แอร์เอเชียกรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3011
07:35
09:00
ทุกวัน
FD3039
08:40
10:05
ทุกวัน
FD3003
10:50
12:15
ทุกวัน
FD3005
12:45
14:00
ทุกวัน
FD3007
14:40
16:10
ทุกวัน
FD3009
16:55
18:10
ทุกวัน
FD3011
19:30
20:55
ทุกวัน
FD3013
20:30
21:40
ทุกวัน
FD3015
21:10
22:35
แอร์เอเชีย ภูเก็ต (HKT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3038
06:45
08:05
ทุกวัน
FD3004
12:50
14:10
ทุกวัน
FD3002
14:15
15:35
ทุกวัน
FD3006
14:30
15:50
ทุกวัน
FD3008
16:40
18:00
ทุกวัน
FD3010
18:40
22:00
ทุกวัน
FD3012
21:30
22:55
ทุกวัน
FD3014
22:10
23:35
ทุกวัน
FD3016
23:05
00:25
แอร์เอเชีย
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
FD3370
07:25
09:00
FD3372
18:15
19:20
แอร์เอเชีย
อุบลราชธานี (UBP) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3371
09:30
10:35
ทุกวัน
FD3373
19:50
20:55
แอร์เอเชีย
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - สุราษฏร์ธานี (URT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3235
07:00
08:15
ทุกวัน
FD3231
14:25
15:35
แอร์เอเชีย
สุราษฏร์ธานี (URT) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3236
08:45
10:00
ทุกวัน
FD3232
16:05
17:20
แอร์เอเชีย
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3354
07:20
08:25
ทุกวัน
FD3352
11:05
12:15
ทุกวัน
FD3350
17:15
18:20
แอร์เอเชีย
อุดรธานี (UTH) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3355
08:55
10:00
ทุกวัน
FD3353
12:45
13:55
ทุกวัน
FD3351
18:50
19:55
แอร์เอเชีย กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - กระบี่ (KBV)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3227
06:40
08:00
ทุกวัน
FD3225
10:30
11:50
ทุกวัน
FD3223
14:00
15:20
ทุกวัน
FD3219
15:40
17:00
แอร์เอเชีย กระบี่ (KBV) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3228
09:10
10:30
ทุกวัน
FD3226
12:20
13:35
ทุกวัน
FD3224
15:50
17:10
ทุกวัน
FD3220
17:40
18:50
แอร์เอเชีย
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นราธิวาส (NAW)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3130
10:25
11:55
แอร์เอเชีย
นราธิวาส (NAW) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3131
12:25
13:55
แอร์เอเชีย
กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK) - นครศรีธรรมราช (NST)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3188
06:50
08:05
ทุกวัน
FD3186
14:20
15:40
แอร์เอเชีย
นครศรีธรรมราช (NST) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (DMK)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3189
08:35
09:50
ทุกวัน
FD3187
16:10
17:30
แอร์เอเชีย ภูเก็ต (HKT) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3161
10:35
12:30
ทุกวัน
FD3167
19:20
21:15
แอร์เอเชีย เชียงใหม่ (CNX) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3162
13:00
15:05
ทุกวัน
FD3168
21:45
23:50
แอร์เอเชีย ภูเก็ต (HKT) - อุบลราชธานี (UBP)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
อ,พฤ,ส
FD3960
09:15
11:10
แอร์เอเชีย อุบลราชธานี (UBP) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
อ,พฤ,ส
FD3961
11:50
13:35
แอร์เอเชีย ภูเก็ต (HKT) - อุดรธานี (UTH)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3170
14:40
16:25
แอร์เอเชีย อุดรธานี (UTH) - ภูเก็ต (HKT)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3895
17:55
19:45
แอร์เอเชีย หาดใหญ่ (HDY) - เชียงใหม่ (CNX)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3065
13:20
15:20
แอร์เอเชีย เชียงใหม่ (CNX) - หาดใหญ่ (HDY)
วัน
เที่ยวบิน
ออกเวลา
ถึงเวลา
ทุกวัน
FD3064
10:40
12:45
 
หมายเหตุ : จ = วันจันทร์, อ = วันอังคาร, พ = วันพุธ, พฤ = วันพฤหัสบดี, ศ = วันศุกร์, ส = วันเสาร์, อา = วันอาทิตย์
 
ขอสงวนสิทธิ์  ในการเปลี่ยนแปลง ตารางบิน แอร์เอเชีย โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Clip vedio แอร์เอเชีย ( AirAsia )

ไทย แอร์เอเชีย เอ๊กซ์ บินตรงสู่กรุงโซล!แอร์เอเชีย


แอร์เอเชีย "บินจนคุ้น"แอร์เอเชีย

 

ข่าวสายการบิน แอร์เอเชีย ( AirAsia )

แอร์เอเชีย แอร์เอเชีย วันธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา !!
แอร์เอเชียลด 50% เมื่อเดินทาง จันทร์-พฤหัสบดี
สำรองที่นั่ง วันนี้ - 3 สิงหาคม 57
เดินทาง 1 - 30 กันยายน 57
สอบถามเส้นทาง
02-441-9772-3 , 089-510-5671, 086-668-9855, 088-758-3758
ประหยุดสุดๆ บินกับ AirAsia นะคะ

แอร์เอเชีย AirAsia : 29 กรกฏาคม 2557
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : AirAsia.com
แอร์เอเชีย ชวนคนรุ่นใหม่บินออกไปท่องโลก..คว้าปริญญาชีวิต กับ แคมเปญ “แอร์เอเชีย สปช. Learning by Flying”
แอร์เอเชียแอร์เอเชีย สนับสนุนประสบการณ์ใหม่ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน ชวนบินต่างประเทศ คว้าปริญญาใบใหม่ให้ชีวิต จัดกิจกรรมชิงทุนในฝัน บินฟรีสู่ 12 ปลายทางท้าทายทั่วประเทศจีนและอินโดจีน พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “AirAsia Travel Buddy AR app” แอพคู่มือ เพื่อนคู่เที่ยว ให้เดินทางสู่โลกกว้างด้วยตัวเองได้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

แอร์เอเชีย AirAsia : 16 มิถุนายน 2557
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : AirAsia.com
แอร์เอเชีย  'ม.ล.อิ๊งค์-คูลเจ.แนน'นำทีมตะลุย มาเก๊า-ฮ่องกง-จีน
     แอร์เอเชียฟินกันสุดๆ สำหรับนักชิมทั้งหลายกับกิจกรรม "อิ๊งค์ Eat with AirAsia Exclusive trip ตะลุยกิน in China" ที่สายการบินแอร์เอเชีย ร่วมกับ คูล ฟาเรนไฮต์ 93 จัดขึ้นโดยมีกูรูนักชิมลิ้นทองคำ "อิ๊งค์" ม.ล.ภาสันต์ สวัสดิวัฒน์ พาตระเวนลิ้มรสชาติความอร่อยของขึ้นชื่อสุดล้ำพร้อมกัน 4 เมือง มาเก๊า-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางโจว งานนี้มี "คูลเจ.แนน" กัญดา ศรีธรรมูปถัมป์ ร่วมทริปด้วย

แอร์เอเชีย AirAsia :16 มิถุนายน 2557
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : AirAsia.com
แอร์เอเชีย เปิดตัวทีมแข่งรถ AirAsia - Caterham Moto Racing
     สายการบิน แอร์เอเชียสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของสกายแทรกซ์ ประกาศการลงทุนครั้งล่าสุดในการแข่งขันจักรยานยนต์นานาชาติ โดยเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับทีมแข่งรถในนาม AirAsia-Caterham Moto Racing Team ซึ่งจะเปิดตัวในงาน Moto2TM World Championship ประจำปี 2557 งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันระดับโลก MotoGP World Championship series

แอร์เอเชีย AirAsia : 16 มิถุนายน 2557
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : AirAsia.com
แอร์เอเชีย และธิงค์บิ๊ก ดิจิตอล ดึง ไอเมีย บริษัทยักษ์ใหญ่ในแคนาดา ร่วมทุนมุ่งขยาย AirAsia BIG Loyalty Program
     สายการบิน แอร์เอเชียไอเมีย อิงค์ (ตัวย่อบริษัทในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต แคนาดา: AIM) บริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศแคนาดาด้านการจัดการความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน แอร์เอเชีย เบอร์ฮัด (ตัวย่อบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซา มาเลเซีย: AIRA) สายการบินราคาประหยัดที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย และบริษัทธิงค์ บิ๊ก ดิจิตอล ประกาศการลงนามข้อตกลง ซึ่งไอเมียจะเข้าถือหุ้นบางส่วนในบริษัทธิงค์ บิ๊ก เจ้าของกิจการและผู้ดำเนินการบัตร BIG Card โปรแกรมสร้างความภักดีต่อสินค้า (Loyalty Program) ของแอร์เอเชียและกลุ่มทูน

แอร์เอเชีย AirAsia : 16 มิถุนายน 2557
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : AirAsia.com
แอร์เอเชีย บินปฐมฤกษ์ กรุงเทพฯ-ฉางซา ปลายทางแห่งที่ 9 สู่จีน บินตรงทุกวัน
      แอร์เอเชียเริ่มให้บริการเที่ยวบินปฐมฤกษ์กรุงเทพฯ-ฉางซา ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2557 เป็นต้นไปแล้ว เชื่อมั่นตลาดจีนยังแข็งแกร่งในระยะยาว พร้อมส่งโปรโมชั่นลด 20% ทุกที่นั่ง เดินทางได้ทันที

แอร์เอเชีย  AirAsia  : 16 มิถุนายน 2557
ที่มา :: prachachat.net
แอร์เอเชีย แอร์เอเชียเปิดบินใหม่สู่จีน “กรุงเทพฯ-ฉางซา” บินตรงทุกวันกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม เพียง 1,990 บาทเท่านั้น
แอร์เอเชีย
แอร์เอเชียตอกย้ำความเป็นผู้นำสายการบินราคาประหยัดครอบคลุมสู่เมืองจีนมากที่สุด เปิดประสบการณ์สู่ เส้นทางใหม่ “กรุงเทพฯ-ฉางซา” บินตรงทุกวัน กับโปรโมชั่นสุดคุ้ม ราคารวม เริ่มต้นที่1,990 บาท ต่อเที่ยว เริ่มบินวันที่ 24 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

แอร์เอเชีย  AirAsia  : 16 มิถุนายน 2557
ที่มา :: AirAsia.com
แอร์เอเชีย แอร์เอเชียบัตรโดยสารอิเล็คโทรนิคส์
แอร์เอเชีย ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ บัตรโดยสารที่ใช้อยู่โดย ทั่วไปทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ ตามลักษณะของบัตรโดยสารที่มีใช้อยู่ คือบัตรโดยสารชนิดกระดาษ (Paper Ticket) ซึ่งเป็นชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ก่อนหน้านี้และ ยังคงมีใช้อยู่ในปัจจุบันและบัตรโดยสารอีกชนิดหนึ่งคือ บัตรโดยสาร อิเลคทรอนิคส์ (Electronic Ticketing) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า E-Ticket ซึ่ง E-Ticket นี้ก็นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการออกบัตรโดยสารชนิด ที่ค่อนข้างใหม่สำหรับวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย และ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของบัตรโดยสารประเภทนี้ทำให้ทั้งตัวแทนจำหน่ายบัตร โดยสารและผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องถือบัตรโดยสารชนิดที่เป็นฉบับในรูป แบบเดิมอีกต่อไป พร้อมกันนั้นในส่วนของรายละเอียดของบัตรโดยสาร และ ข้อมูลของผู้เดินทางรวมถึงรายละเอียดของการเดินทางก็จะถูกบันทึกไว้ใน ฐานข้อมูลกลางของสายการบิน ซึ่งสามารถเรียกดูและใช้งานได้ในทุกๆ ที่ ทั่วโลกที่ผู้โดยสารเดินทางไปถึง ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นบัตรโดยสารที่มีคุณสมบัติ ที่เหมาะสมกับการใช้งานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี่ในโลกปัจจุบัน เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากเดิมพอสรุปได้ดังนี้คือ
•ประหยัดการใช้กระดาษในรูปแบบของเอกสารต่างๆ (Paperless)
•ลดปัญหาเรื่องบัตรโดยสารหาย หรือลืมนำบัตรโดยสารติดตัวไปเมื่อต้องการใช้งาน
แอร์เอเชีย  AirAsia  16 มิถุนายน 2557
ที่มา :: AirAsia.com