ตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก

ตั๋วเครื่องบินราคาถูกMain Pageตั๋วเครื่องบินNew PromotionHotel BookingHow To PayLink ExchangeContact Usจองตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
 
 
 

 E-Ticket ...

ตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ ...

   
  1. Itinerary หรือ แผนการการเดินทาง
  ทาง jidatravel.com จะส่งให้หลังจากการจองที่นั่ง สังเกตได้ว่าจะไม่มีหมายเลข E-Ticket ซึ่งเป็นตัวเลข 13 หลัก ตรงบริเวณที่ทำสัญลักษณ์หลังชื่อผู้โดยสาร
   
 
   
  2. E-Ticket หรือชื่อเต็มว่า Electronic Ticket คือตั๋วเครื่องบินรูปแบบใหม่ที่สายการบินต่างๆ ได้พัฒนาบริการมาให้บริการแก่ลูกค้า
  ตั๋ว E-Ticket ที่ทาง jidatravel.com ทำการออกให้เรียบร้อยแล้ว สังเกตได้จากหมายเลข E-Ticket ซึ่งเป็นตัวเลข 13 หลัก ตรงบริเวณที่ทำสัญลักษณ์หลังชื่อผู้โดยสาร ท่านสามารถสั่งพิมพ์เอกสารนั้นออกมาเพื่อนำไป check-in ได้เหมือนกับตั๋วเครื่องบินปกติ