ภายในประเทศ BKK เที่ยวเดียว
 เชียงใหม่
BANGKOK AIRWAYS930฿ THAI AIRWAYS1,020฿ 
 เชียงราย
  THAI AIRWAYS1,330฿ 
 พิษณุโลก
  THAI AIRWAYS   865฿ 
 ขอนแก่น
  THAI AIRWAYS   910฿ 
 อุดรธานี
  THAI AIRWAYS1,025฿ 
 อุบลราชธานี
  THAI AIRWAYS1,070฿ 
 กระบี่่
  THAI AIRWAYS1,335฿ 
 ภูเก็ต
BANGKOK AIRWAYS1,130฿ THAI AIRWAYS1,200฿ 
 สุราษฏร์ธานี
  THAI AIRWAYS1,250฿ 
 สมุย
BANGKOK AIRWAYS2,780฿ THAI AIRWAYS2,090฿ 
 หาดใหญ่
  THAI AIRWAYS1,350฿ 
ภายในประเทศ BKK ไป-กลับ
 เชียงใหม่
BANGKOK AIRWAYS1,860฿ THAI AIRWAYS2,040฿ 
 เชียงราย
  THAI AIRWAYS2,660฿ 
 พิษณุโลก
  THAI AIRWAYS1,730฿ 
 ขอนแก่น
  THAI AIRWAYS1,820฿ 
 อุดรธานี
  THAI AIRWAYS2,050฿ 
 อุบลราชธานี
  THAI AIRWAYS2,140฿ 
 กระบี่่
  THAI AIRWAYS2,670฿ 
 ภูเก็ต
BANGKOK AIRWAYS2,260฿ THAI AIRWAYS2,400฿ 
 สุราษฏร์ธานี
  THAI AIRWAYS2,500฿ 
 สมุย
BANGKOK AIRWAYS5,560฿ THAI AIRWAYS4,180฿ 
 หาดใหญ่่
  THAI AIRWAYS2,700฿ 
HOW TO PAY
What is E-Ticket?
Link Exchange
สภาพอากาศ
อัตราแลกเปลี่ยน
check my trip